Martin Krüger

Martin Krüger is als advocaat CE-markering / Machinerichtlijn gespecialiseerd in aansprakelijkheids- en procesrecht. Door zijn Duitse afkomst en Engelstalige opleidingen kan Martin cliënten in grensoverschrijdende zaken en vraagstukken optimaal bedienen. Martin heeft ruime ervaring met het adviseren van de spelers in de Europese en internationale maakindustrie in de keten van ontwerper, producent, importeur, distributeur, detailhandel en consument. Door zijn begrip voor en ervaring met andere culturen kan Martin zijn cliënten in onderhandelingen met buitenlandse partijen optimaal ondersteunen en geschillen beslechten. Naast zijn werkzaamheden als advocaat verzorgt Martin regelmatig lezingen en workshops.

Advocaat aansprakelijkheidsrecht

Zijn focus ligt op vraagstukken omtrent productveiligheid, (Europese en internationale) productregelgeving (bijvoorbeeld CE-markering), productaansprakelijkheid en  Arbowet- en regelgeving. Martin ondersteunt zijn cliënten bij het opstellen van overeenkomsten, zoals algemene voorwaarden, overeenkomsten met leveranciers en koopovereenkomsten, en staat cliënten bij tijdens inspecties door een overheidsautoriteit. Indien geschillen niet buitengerechtelijk kunnen worden opgelost, voert Martin ook gerechtelijke procedures.

Talen

Martin spreekt Nederlands, Duits en Engels.

Rechtsgebiedenregister

Martin Krüger heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Burgerlijk recht (algemene praktijk)

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Advocaat gespecialiseerd in productregelgeving

Heeft u een vraag aan onze advocaat gespecialiseerd in productregelgeving? Neem vrijblijvend contact op met Martin Krüger.

T:  +31 (0)20 – 210 31 38
E: martin.kruger@maakadvocaten.nl