Beslag leggen

MAAK Advocaten heeft veel expertise in huis met betrekking tot het leggen van conservatoir beslag. Door een verzoek bij de rechter in te dienen tot het vroegtijdig ‘bevriezen’ van vermogensbestanddelen of bedrijfsinformatie van uw debiteur, kunt u doorgaans snel van de Nederlandse voorzieningenrechter een verlof krijgen om bezittingen van de debiteur te beslaan. In de regel weet u na een beslag op een bankrekening binnen vier weken of uw beslag doel heeft getroffen. Treft het beslag doel, dan heeft u na een succesvolle afloop van de procedure, bezittingen waar u zich op kan verhalen, of documenten waarin u inzage kan verkrijgen. Vreest u een beslaglegging? Dan kunnen we bij bepaalde rechtbanken een verzoek voor u instellen dat u eerst moet worden gehoord, voordat uw vermogen of gegevens mogen worden beslagen.

Europees bankbeslag

Sinds 18 januari 2017 is ook de verordening (EU) Nr. 655/2014 tot vaststelling van een procedure betreffende het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen om de grensoverschrijdende inning van schuldvorderingen in burgerlijke en handelszaken (kort gezegd: het “Europese bankbeslag”) in werking getreden. Heeft u een vordering op een buitenlandse schuldenaar en vreest u dat de schuldenaar vermogen weg zal maken? Informeer dan bij MAAK Advocaten naar de mogelijkheden van een bankbeslag in het betreffende land.

Ervaring

  • leggen van conservatoir beslag op bezittingen van een debiteur, waarmee werd voorkomen dat een debiteur bezittingen wegmaakt voorafgaand of tijdens een juridische procedure
  • leggen van bewijsbeslag, waarmee belangrijke informatie voorafgaand of tijdens de procedure kan worden veiliggesteld
  • leggen van beslag tot afgifte van goederen
  • voeren van kort geding procedures om beslag op te heffen

Diensten

  • leggen | opheffen van conservatoir beslag
  • voeren van een kort geding
  • opstarten civiele procedure
  • grijsmaken beslag

Lees meer:

Versterk de verhaalpositie op uw debiteur door conservatoir beslag

Heeft u vragen?

Stel ze hier.