onderhandelingen

Onderhandelingen kunnen in iedere fase van een beoogde samenwerking of bij het oplossen van een zakelijk geschil opspelen. De advocaten van MAAK onderhandelen uiteenlopende afspraken uit en leggen deze schriftelijk vast. Of dat nu een nieuwe samenwerking betreft of een vaststellingsovereenkomst ter beslechting van een zakelijk geschil, MAAK begeleidt u tijdens ieder stadium. Inhoudelijk sterke onderhandelingen dragen bij aan het succes van een nieuwe samenwerking of bij het bereiken van een goede regeling.

ervaring

  • treffen schikking tussen beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar en gedupeerde;
  • uitonderhandelen koopovereenkomst voor broeikassen voor een internationale groente- en fruitteler;
  • treffen schikking tijdens een mondelinge behandeling voor een internationale modeketen (vastgelegd in een proces-verbaal door de rechtbank);
  • treffen schikking tussen Duitse onderneming en curator in een zogenoemde renvooiprocedure;
  • onderhandelen over vermeende non-conformiteit van een geleverd product en de kosten daarvan;
  • uitonderhandelen franchiseovereenkomst voor het exploiteren van consumentenattractie.
Neem contact met ons op