onderhandelingen

Onderhandelingen kunnen in iedere fase van een beoogde samenwerking of bij het oplossen van een zakelijk geschil opspelen. De advocaten van MAAK onderhandelen uiteenlopende afspraken uit en leggen deze schriftelijk vast. Of dat nu een nieuwe samenwerking betreft of een vaststellingsovereenkomst ter beslechting van een zakelijk geschil, MAAK begeleidt u tijdens ieder stadium. Inhoudelijk sterke onderhandelingen dragen bij aan het succes van een nieuwe samenwerking of bij het bereiken van een goede regeling.

Denkt u bij onderhandelingen ook aan het openbreken van een distributieovereenkomst of andere samenwerkingsovereenkomst. Onvoorziene omstandigheden, zoals bijvoorbeeld het coronavirus (COVID-19), kan er toe leiden dat een commerciële overeenkomst niet langer in de juiste verhouding is komen te staan. Hoewel wet erin voorziet dat u dan bij een rechter om ontbinding of wijziging van de overeenkomst kunt vragen, is het vaak zaak een gang naar de rechter – bijvoorbeeld in een bodemprocedure of een kort geding – te voorkomen.  Juist dan moet u het gesprek aangaan en kijken of u er samen uitkomt. Advocaten contractenrecht met kennis van zaken helpen u daarin dan graag verder.

ervaring

  • treffen schikking tussen beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar en gedupeerde;
  • uitonderhandelen koopovereenkomst voor broeikassen voor een internationale groente- en fruitteler;
  • treffen schikking tijdens een mondelinge behandeling voor een internationale modeketen (vastgelegd in een proces-verbaal door de rechtbank);
  • treffen schikking tussen Duitse onderneming en curator in een zogenoemde renvooiprocedure;
  • onderhandelen over vermeende non-conformiteit van een geleverd product en de kosten daarvan;
  • uitonderhandelen franchiseovereenkomst voor het exploiteren van consumentenattractie.
Neem contact met ons op