Max Schwillens

ADVOCAAT AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT

T: 020-2103138
E: MAX.SCHWILLENS@MAAKADVOCATEN.NL

Max behartigt als advocaat bij MAAK de belangen van Nederlandse en buitenlandse bedrijven. Zijn focus ligt op het contractenrecht en aansprakelijkheidsrecht, in het bijzonder in de keten tussen fabrikanten, distributeurs en handelsagenten. Max stelt als advocaat inkoopvoorwaarden op  en heeft een grondige kennis van het contractenrecht. Ook adviseert Max over de aansprakelijkheid van producenten.

Een belangrijk deel van zijn werk richt zich op het analyseren van bedrijfsgeschillen, voordat deze leiden tot een civiele procedure en het het adviseren over commerciële overeenkomsten, aansprakelijkheid en compliance. In het kader van de advisering kunt u denken aan het opstellen van een distributieovereenkomst of het wel/niet opzeggen van een agentuurovereenkomst, maar ook aan de regelgeving omtrent producten en productveiligheid (CE-markering en Machinerichtlijn). Wanneer een civiele procedure speelt treedt Max op als procesadvocaat, bijvoorbeeld bij het aanspannen van een kort geding. Dat kan onder meer gaan over het leggen en opheffen van (conservatoir) beslag en vorderen van een nakoming van commerciële overeenkomst wanneer er niet geleverd wordt, of de overeenkomst wordt geschonden en er daarom schade optreedt).

Max is een bevlogen advocaat die niet uit het oog verliest waar de zaak in de kern om draait. Door het jaar heen geeft Max diverse seminars voor MAAK Advocaten en zal hij spreken op congressen voor de maakindustrie. Max is mede gastauteur voor het platform maakindustrie.nl en staat veelvuldig met maakbedrijven in contact over uiteenlopende onderwerpen. Max adviseert momenteel de industrie over de complicaties die het COVID-19 (Coronavirus) met zich meebrengt.

Advocaat contractenrecht Max Schwillens spreekt Nederlands en Engels en heeft een goede basiskennis van de Duitse taal.