Ga naar de inhoud

Hoe leg je beslag op een bankrekening?

Bij MAAK Advocaten begrijpen we de complexiteit van derdenbeslag. Wij bieden deskundige juridische begeleiding en vertegenwoordiging bij het navigeren door de strikte deadlines en formaliteiten die gepaard gaan met het proces. Ons team van ervaren advocaten doet er alles aan om ervoor te zorgen dat uw belangen tijdens de gehele derdenbeslag procedure worden beschermd.

Begrip van derdenbeslag en executie

Procesvoering omvat niet alleen de regels die van toepassing zijn op gerechtelijke procedures, maar ook de regels met betrekking tot de tenuitvoerlegging van gerechtelijke uitspraken. Zonder goede tenuitvoerlegging blijft een vonnis slechts een stuk papier.

In civiele zaken is alleen een gerechtsdeurwaarder bevoegd tot gedwongen executie. De deurwaarder heeft een kopie van het vonnis nodig, bekend als de “grosse”, om verder te gaan met het derdenbeslag. De “grosse” draagt de inscriptie “In naam van de koning” bovenaan en “uitgegeven voor grosse” onderaan, samen met de handtekening van de griffier. Pas dan kan de deurwaarder het feitelijke proces van het beslag op activa starten. Het is van cruciaal belang om strikte deadlines en formaliteiten in acht te nemen, omdat elk verzuim het derdenbeslag ongeldig maakt.

Soorten derdenbeslag in Nederland

Conservatoir beslag

Wanneer het risico bestaat dat de wederpartij over goederen beschikt voordat er een rechterlijke uitspraak is, kun je conservatoir beslag aanvragen. Hiervoor is toestemming nodig van de voorzieningenrechter van de rechtbank. Alleen een advocaat kan een dergelijk verzoek doen. Na het derdenbeslag moet je binnen 14 dagen een gerechtelijke procedure opstarten om de vordering waarvoor het beslag is gelegd, te innen. Hoewel conservatoir beslag voorkomt dat de wederpartij kan beschikken over het in beslag genomen goed, verkrijgt u niet onmiddellijk het bezit ervan. Het beslag verandert pas in executoriaal beslag wanneer de rechtbank uw vordering toewijst. Als u de zaak echter verliest, wordt u aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het derdenbeslag, die aanzienlijk kan zijn. Hoewel de tegenpartij kan proberen het beslag op te heffen door middel van een kort geding, is het zeer onwaarschijnlijk dat dit lukt. In dergelijke situaties is het stellen van een bankgarantie een beter alternatief, vooral als de tegenpartij insolvent dreigt te worden.

Derdenbeslag en de angst voor verkwisting

Voor bepaalde beslagen is een “gegronde vrees voor verduistering” vereist. Dit verwijst naar specifieke aanwijzingen dat de eigenaar van plan is om de activa in kwestie te vervreemden.

Executoriaal beslag

Pandbeslag wordt geclassificeerd als executoriaal beslag wanneer u in het bezit bent van een rechterlijke beslissing die uw vordering toewijst. Meestal gaat het om de betaling van een geldbedrag, maar het kan ook gaan om de levering van een voorwerp of de overdracht van goederen. Executoriaal beslag kan ook gebaseerd zijn op een executoriale titel van een overheidsinstantie of een notariële akte met een schuldbekentenis.

Executoriaal beslag naar Nederlands recht

Invorderingsbeslag naar Nederlands recht wordt gebruikt om geld te verkrijgen. De in beslag genomen goederen worden eerst openbaar geveild, waarbij de deurwaarder het proces afhandelt, met uitzondering van onroerende goederen en geregistreerde schepen, die door een notaris moeten worden geveild. Van de opbrengst worden alle kosten afgetrokken en het nettobedrag wordt uitgekeerd aan de eiser (de partij die beslag wil laten leggen) tot het bedrag waarop hij recht heeft. Het resterende bedrag wordt teruggegeven aan de eigenaar.

Derdenbeslag

Derdenbeslag tegen bijvoorbeeld een derde, zoals een bank, werkgever of uitkeringsverstrekker, is heel gebruikelijk. Bij beslag op een periodieke betaling, zoals loon of uitkering, geldt een “beslagvrije voet”. Dit vrijgestelde bedrag is gelijk aan 90% van de toepasselijke bijstandsnorm, soms met een extra toeslag. Het beslag blijft van kracht totdat alle kosten en de vordering volledig zijn voldaan.

Beslag voor afgifte of overgave

Als het derdenbeslag de afgifte van roerende zaken met zich meebrengt, legt de deurwaarder beslag op de goederen en overhandigt hij deze aan de beslaglegger. Een beslag voor de aflevering van andere goederen kan alleen conservatoir van aard zijn. De levering moet worden afgedwongen met andere middelen, zoals een gerechtelijk bevel dat in de plaats komt van de medewerking van de partij aan de transactie. Dit staat bekend als “reële executie”.

Huwelijksbeslag

Echtgenoten en geregistreerde partners kunnen tijdens een echtscheidingsprocedure conservatoir beslag laten leggen op alle gemeenschappelijke bezittingen om ervoor te zorgen dat de bezittingen niet worden weggemaakt voordat de verdeling heeft plaatsgevonden. Het beslag op een goed vervalt automatisch zodra het verdeeld is.

Buitenlands beslag

Bij derdenbeslag ten laste van een buitenlander is de Nederlandse rechter bevoegd in een zaak tegen die persoon, tenzij een Europese verordening of verdrag anders bepaalt.

Bewijsbeslag

In bepaalde gevallen kan derdenbeslag worden gelegd op het bewijsmateriaal dat in het bezit is van de wederpartij. Dit bewijs kan bestaan uit computerbestanden, documenten, monsters, foto’s of andere zaken. De rechtbank moet bepalen of de beslagleggende partij recht heeft op dit bewijs. Zo ja, dan kan de deurwaarder het bewijs aan de beslagleggende partij overhandigen; zo niet, dan moet het worden teruggegeven aan de partij van wie het in beslag werd genomen.

Voorwerpen onder derdenbeslag

De wet regelt het beslag op de volgende voorwerpen:

  1. Roerende zaken die geen onroerende zaken zijn
  2. Onroerende zaken
  3. Geregistreerde schepen en luchtvaartuigen
  4. Vorderingen en tegoeden van derden zoals banken, lonen en uitkeringen
  5. Aandelen, effecten en rechten aan toonder of orderbewijzen
  6. Verzekeringsuitkeringen

Neem contact op met ons procesrecht advocatenkantoor

Als het om beslaglegging gaat, hebt u een vertrouwde juridische partner nodig die u met precisie en deskundigheid door het proces kan loodsen. Bij MAAK Advocaten zetten wij ons in om juridische diensten van topkwaliteit te leveren die zijn toegesneden op uw specifieke situatie. Ons team van hoogopgeleide professionals is gemakkelijk bereikbaar en staat altijd klaar om u te helpen bij het oplossen van zaken die met beslaglegging te maken hebben. Heeft u vragen over derdenbeslag, in uw specifieke omstandigheden? Bij MAAK Advocaten zijn we er om u te helpen. Neem vandaag nog contact met ons op en profiteer van onze uitgebreide kennis en ervaring op dit gebied.

+31 (0)20 – 210 31 38
remko.roosjen@maakadvocaten.nl

Remko Roosjen

Remko Roosjen