Meteen naar de inhoud

Product recall

Product recall en terugroepacties

Onze advocaten adviseren over productveiligheid en productregelgeving. In de media zien we regelmatig terugroepacties of (meer bekend) ‘product recalls’ plaatsvinden. De product recall, c.q. terugroepacties zijn niet in het burgerlijk wetboek geregeld. We kennen een verschil tussen een zogeheten stille terugroepactie en een publieke recall: in de eerste situatie dan heeft het product de eindgebruiker nog niet bereikt . Bij een een publieke recall is het product al verhandeld op de markt en moet de eindgebruiker zo snel mogelijk worden geïnformeerd dat het gebrekkige product gevaarlijk is voor mens of zaak en derhalve wordt teruggeroepen. Deze exercitie gebeurt dan ‘stil’ omdat de markt er uiteindelijk niet over bericht wordt. De contractuele afspraken tussen alle spelers binnen de keten kunnen van substantieel belang zijn bij het afwikkelen van de recall. De verzekering zal daar mogelijk ook een rol in vervullen (afhankelijk van de verzekeringspolis).

De omstandigheden bepalen uiteindelijk hoe en op welke wijze een fabrikant ertoe gehouden is producten terug te roepen. Daarvoor is niet 1 antwoord voorhanden. U doet er daarom goed aan zich hier door bijvoorbeeld een advocaat productregelgeving te laten adviseren.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en product recalls

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is een Nederlandse toezichthouder. Het NVWA houdt zich bezig met toezicht bij bedrijven en instellingen. Wanneer zaken niet goed worden nageleefd kan de NVWA sancties opleggen. De NVWA controleert of bedrijven de juiste maatregelen nemen om gevaren voor consumenten te voorkomen. Bedrijven melden veiligheidswaarschuwingen bij de NVWA. De NVWA plaatst ze op de website voor extra aandacht bij consumenten.

De NVWA onderzoekt dus meldingen van onveilige producten. Producenten en distributeurs moeten het bij de NVWA melden als een product niet voldoet aan de veiligheidseisen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en product recalls worden vaak in een zin genoemd wanneer het gaat over producten die van de markt gehaald moeten worden.

Advocatenkantoor voor terugroepacties

Wanneer er sprake is van een onveilige situatie voor mensen of zaken, kan het zo zijn dat producten van de markt moeten worden gehaald. Ze mogen dan niet langer verhandeld of gebruikt worden. Als advocatenkantoor voor terugroepacties zien we de enorme impact die een dreigende product recall en terugroepactie teweeg kan brengen. Zeker wanneer producten over de hele wereld zijn verhandeld en de volumes groot zijn, is de schade voor een bedrijf immens. In een doemscenario kan het zelfs het faillissement van de onderneming betekenen. Daarnaast kan de vernietiging van gevaarlijk gebleken waren worden gelast door de NVWA. De daaraan verbonden kosten komen voor rekening van de overtredende partij.

Inspecties door de NVWA

Wanneer verdere inspectie noodzakelijk wordt geacht, dient u zich als bedrijf of instelling hieraan te committeren. De mededelingsplichten die u heeft, zijn in afzonderlijke regels neergelegd. Laat u hier goed over adviseren door een advocaat, om het overschrijden van termijnen en verdere schade te voorkomen. Inspecties door de NVWA maken indruk op bedrijven en u doet er goed aan om zich hierin te laten bijstaan. Op deze manier kan verdere schade mogelijk worden voorkomen.

Vragen die opleven bij een product recall

Productaansprakelijkheid en product recall worden vaak in een adem genoemd. Toch kent de specifieke afdeling in het burgerlijk wetboek over productaansprakelijkheid geen regeling die ziet op de situatie van een product recall. Doordat niet op dergelijke specifieke regels kan worden teruggevallen, zien wij als advocaten productregelgeving veel vragen daarover in onze praktijk.

Een maakbedrijf komt voor meerdere vragen te staan bij een product recall:

  • Is een product recall daadwerkelijk nodig?
  • Wat moet ik communiceren aan de toezichthouder en op welke wijze doe ik dat?
  • Is een melding in de pers verplicht?
  • Hoe kan ik mijn schade beperken, of zelfs een faillissement afwenden?
  • Hoe voorkom ik als bestuurder dat ik in privé aansprakelijk ben voor de schade?
  • Hoe richt ik mijn verzekeringen in en zorg ik dat ik dekking heb?
  • Hoe voorkom ik imagoschade?
  • Hoe zorg ik ervoor dat de contractuele relaties met mijn businesspartners in stand blijven?
Product recall en onrechtmatige daad

Wanneer een terugroepactie of product recall wordt genegeerd door de producent, dan kan dat kwalificeren als een zogeheten onrechtmatige daad. In hoever de fabrikant verplicht is de markt te informeren, producten te herstellen of producten uit de handel te halen zal veel afhangen van de mate van het gevaar en van de specifieke regelgeving rondom het product. Het luistert in ieder geval nauw en de ervaring leert dat alle omstandigheden van het geval een rol spelen bij de recall. Laat u hierover door een advocaat voor product recalls informeren.

Product recalls en verzekeringsdekking

Een product recall is vaker voorwerp van lange discussies. In bepaalde omstandigheden, ontkom je er niet aan om hierover te gaan procederen. In een zaak voor de rechtbank Rotterdam speelde een zaak over de verzekeringsdekking en de product recall. Het gaat in deze zaak om de vraag of een partij aanspraak heeft op uitkering onder de verzekering die zij in 2008 bij (de rechtsvoorgangster van) een partij heeft gesloten wegens het tot tweemaal toe terugroepen van partijen voedingsmiddelen bij afnemers in Duitsland. Dergelijke vragen zien we in de praktijk vaker terug en de uitleg van een verzekeringspolis wordt dan zeer relevant.

Advocaat gespecialiseerd in product recalls

Wilt u meer informatie inwinnen over een product recall, c.q. terugroepactie? Wij helpen u graag verder. Samen met u bepalen we de te voeren strategie en brengen we uw juridische positie in kaart. Wanneer u niet weet of uw contracten of verzekeringspolis bepaalde zaken goed afdekt, kunnen we die voor u onder de loep nemen. Een advocaat gespecialiseerd in product recalls helpt u graag verder. Binnen onze afdeling productaansprakelijkheid kunt u contact opnemen met Remko Roosjen of met een van onze andere advocaten in Amsterdam.

T:  +31 (0)20 – 210 31 38
E: mail@maakadvocaten.nl
Contactpersoon: Remko Roosjen | Advocaat productaansprakelijkheid