Meteen naar de inhoud

Transport en logistiek

MAAK Advocaten richt zich op de sector maakindustrie. In het distributieproces van producten speelt transport en logistiek een belangrijke rol.  Goederen worden zowel door de lucht, over zee als over land geïmporteerd en geëxporteerd. Onze advocaten transportrecht kennen de uitdagingen binnen de logistieke keten. Zowel bij het nationaal als Internationaal zakendoen dienen afspraken duidelijk te zijn vastgelegd: hoe worden de verplichtingen verdeeld? Wat zijn de kosten en risico’s bij internationale transacties tussen koper en verkoper in relatie tot het transport, de verzekeringen, vergunningen en douaneformaliteiten? Over deze zaken adviseren we u graag.

Neem contact met ons op

EXPEDITIE EN HANDELSKOOP

MAAK Advocaten begeleidt transportondernemingen, afnemers van goederen en leveranciers over alle juridische uitdagingen bij vervoer. Samen zetten we afspraken op papier, of adviseren we ondernemers wanneer er over de transport en logistiek een handelsgeschil ontstaat. Ook adviseren we over bewaarneming, handelskoop, op- en overslag en expeditie. Ook in de bedrijfsruimte bij logistieke dienstverleners waarin goederen worden geladen en gelost kunnen zaken anders verlopen dan gepland, denk aan een verwoestende brand of – meer actueel – een lockdown door het coronavirus. Hoe zorgt u ervoor dat bederfelijke waar alsnog tijdig kan worden uitgeleverd of beschermd? Wij hebben een sterke reputatie, ook in het internationaal zakendoen. Onze advocaten hebben zowel een Nederlandse als buitenlandse achtergrond en zijn vaak vertrouwd met uw positie.

ADVOCAAT GESPECIALISEERD IN TRANSPORTRECHT

Goede commerciële overeenkomsten zijn van wezenlijk belang. Zeker wanneer u internationaal actief bent en uw business partner niet goed genoeg kent. Hoe zorgt u ervoor dat uw rechten voldoende gewaarborgd zijn en verhaalsposities afdoende verzekerd?

We helpen u graag verder met het opstellen van raamovereenkomsten, betalingsvoorwaarden, het inbouwen van zekerheden in uw contracten (zoals eigendomsvoorbehoud), leveringscondities (zoals passende Incoterms) en het opstellen van een sluitende set verkoopvoorwaarden en leveringsvoorwaarden, dan wel inkoopvoorwaarden.

Wilt u onder een overeenkomst uit, dan wenst u een ‘zachte landing’. Als u een commerciële overeenkomst wilt opzeggen of ontbinden, dan staat onze advocaat contractenrecht Jacco Bruinsma u graag ter zijde.

SCHADE EN TRANSPORT

Niet alle transporten verlopen vlekkeloos. Wanneer ergens een kink in de kabel ontstaat kan de schade enorm zijn. Denk aan een bedrijfsstagnatie, een handelsrelatie die beschadigd raakt omdat u niet kan doorleveren, maar ook zelfs het risico op een faillissement. Ook de verhaalsmogelijkheden kunnen dan direct actueel worden: kunt u uw goederen nog wel terughalen? Bent u eigenaar (gebleven)? Kunt u alsnog beslag leggen in Nederland om zoveel mogelijk zekerheden in te bouwen in een onzekere tijd.

ADVOCAAT PROCESRECHT EN TRANSPORT

Ons advocaten kennen de klappen van de zweep en hebben een gegronde kennis van het Nederlandse procesrecht. Wanneer er iets mis is door het transport, ontstaan veelal discussies over de aansprakelijkheid voor gevolgschade, zoals gederfde winst. Dit omdat producten niet, niet volledig of gebrekkig op de plaats van bestemming zijn aangekomen. Hoe zit het dan met toepasselijke algemene voorwaarden, welke condities hebben voorrang, inkoopvoorwaarden of verkoopvoorwaarden? Wie moet de (omvang van de) schade bewijzen? MAAK Advocaten heeft veel ervaring in dergelijke kwesties en begrijpt de belangen van beide partijen daardoor als geen ander.

Wanneer snelheid geboden is, zullen wij alles in het werk stellen om zonder vertraging de passende stappen te zetten. Denk aan het leggen van conservatoir beslag, het uitoefenen van retentierechten, de incasso van vorderingen etc.

BEDRIJFOVERNAMES BINNEN DE TRANSPORTSECTOR

Transportbedrijven zijn ook vaker het voorwerp van een overname. Partijen willen hun positie in een bepaald gebied verstevigen en dan kan een overname vaak interessanter zijn dan een nieuwe vestiging te openen (in bijvoorbeeld het buitenland).

Bij overnames kan ook het opstellen van een aandeelhoudersovereenkomst (“SPA”) geheimhoudingsverklaring (“NDA”), een intentieovereenkomst (“LoI”) of het voeren van onderhandelingen van belang zijn.

ADVOCAAT GESPECIALISEERD IN HET ONDERNEMINGSRECHT

Wanneer u ondernemingsrechtelijke vragen heeft binnen de industrie, kunt u contact opnemen met onze advocaat ondernemingsrecht.