Ga naar de inhoud

Aandeelhouders­overeenkomst

Bij het oprichten van een NV of BV worden de ‘spelregels’ van de vennootschap vastgelegd in de statuten. De statuten kunnen worden gezien als een soort basisafspraken van de vennootschap en bevatten in ieder geval de naam, de zetel en het doel van de vennootschap. Verder regelen de statuten onder andere de manier van benoeming van de bestuurders en de manier van overdragen van aandelen. Statuten kunnen alleen worden aangepast door middel van een notaris en daar hangt meestal een prijskaartje aan. Om deze reden worden er in de statuten geen afspraken geregeld, die regelmatig aan verandering onderhevig kunnen zijn. Deze afspraken worden geregeld in een aandeelhoudersovereenkomst. Onze advocaten ondernemingsrecht ondersteunen aandeelhouders bij het opstellen van een aandeelhoudersovereenkomst. Wanneer er een geschil ontstaat over de (uitleg of uitvoering) van de aandeelhoudersovereenkomst, treden onze advocaten op voor de civiele rechter.

Waarom kiezen aandeelhouders voor een aandeelhoudersovereenkomst?

Door middel van een aandeelhoudersovereenkomst kunnen aandeelhouders onderling hun afspraken vastleggen. Dit is niet verplicht. Partijen bij de overeenkomst zijn vaak niet alleen de aandeelhouders, maar ook de vennootschap zelf. Een aandeelhoudersovereenkomst wordt gesloten zonder de tussenkomst van een notaris. Dit maakt het eenvoudig en goedkoop om afspraken te wijzigen of een nieuwe overeenkomst te sluiten indien de samenstelling van aandeelhouders verandert doordat er bijvoorbeeld een nieuwe aandeelhouder bijkomt. Ook kunnen er in de aandeelhoudersovereenkomt afspraken worden geregeld die niet geschikt zijn voor in de statuten (en niet openbaar toegankelijk moeten zijn).

Wat kan er in een aandeelhoudersovereenkomst worden geregeld?

Net zoals bij elke overeenkomst, geldt bij de aandeelhoudersovereenkomst als uitgangspunt de contractsvrijheid. Dit houdt in dat partijen vrij zijn om te bepalen wat zij willen afspreken met elkaar met inachtneming van de wettelijke uitzonderingen. Indien de afspraken van de aandeelhoudersovereenkomst niet worden nagekomen, zal er sprake zijn van wanprestatie en zullen de regels van het gewone overeenkomstenrecht gelden. Binnen onze sectie ondernemingsrecht hebben ons advocaten veel ervaring met het opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten waarin onder andere de volgende onderwerpen geregeld kunnen worden:

  • voor welke bestuursbesluiten is goedkeuring van de aandeelhouders nodig;
  • de waarderingsgrondslag van de aandelen;
  • een drag along regeling: een regeling om zonder toestemming van het bestuur en de andere (minderheids)aandeelhouders als (meerderheids)aandeelhouder alle aandelen te verkopen aan een derde;
  • een tag along regeling: ter bescherming van minderheidsaandeelhouders. Zij kunnen bij de verkoop van de aandelen van een meerderheidsaandeelhouder mee te liften;
  • non-concurrentiebeding en relatiebeding;
  • geheimhoudingsbeding;
  • wat er gebeurt bij langdurige ziekte van een aandeelhouder;
  • andere gevallen waarin aandelen verplicht moeten worden aangeboden.

Statuten zijn openbaar en kunnen door iedereen worden ingezien. Dit geldt niet voor de aandeelhoudersovereenkomst. Hierin kunnen dingen worden geregeld die niet voor derden kenbaar zijn.

Aandeelhoudersovereenkomst in strijd met statuten?

Het kan voorkomen dat een uitonderhandelde aandeelhoudersovereenkomst in strijd me statuten is, Indien de afspraken in de aandeelhoudersovereenkomst niet overeenkomen met de statuten, zullen in beginsel de statuten voorgaan. Dit is anders wanneer in de aandeelhoudersovereenkomst expliciet is geregeld dat de overeenkomst voorrang heeft op de statuten. Daarbij geldt wel dat het belang van de vennootschap, ten opzichte van het aandeelhoudersbelang, niet in onaanvaardbare mate mag worden geschaad.

Opstellen aandeelhoudersovereenkomst

Het opstellen van een aandeelhoudersovereenkomst is maatwerk. Om een aandeelhoudersovereenkomst goed op papier te zetten, is het van belang om goed te bespreken hoe partijen de verhouding voor ogen hebben. Het gebeurt regelmatig dat een aandeelhoudersovereenkomst niet duidelijk (genoeg) is en daarmee een voedingsbodem voor de nodige discussie. Laat u altijd bijstaan door een advocaat of professionele partij die veel ervaring heeft met dergelijke overeenkomsten. In een later stadium kan dat veel ellende voorkomen. Ook worden uw kansen daarmee beter benut.

Advocaat gespecialiseerd in aandeelhoudersovereenkomsten

Ons advocatenkantoor in Amsterdam heeft een team van advocaten dat een sterke reputatie heeft in het opstellen en beoordelen van aandeelhoudersovereenkomsten . Wilt u advies inwinnen over een aandeelhoudersovereenkomst, of wilt u een procedure starten over een zakelijk geschil? Neem dan contact op met met een advocaat gespecialiseerd in aandeelhoudersovereenkomsten. Onze advocaten in Amsterdam helpen u graag verder.

T:  +31 (0)20 – 210 31 38
E: mail@maakadvocaten.nl