Ga naar de inhoud

Joint venture

De ondernemingsrecht advocaten hebben jarenlange ervaring bij het realiseren van een joint venture (JV). Bij het opzetten van een JV kiezen de betrokken bedrijven er bewust voor om niet samen te gaan om zo hun eigen identiteit te behouden. Vaak is een speciaal project, of een nieuwe kans in de markt, de achtergrond van die gedachte. In het internationale handelsverkeer is de joint venture ook breed geaccepteerd. Voor buitenlandse bedrijven is het ook een goede stap om lokaal of in Nederland voet aan de grond te krijgen.

Wat is een joint venture?

Een joint venture is een samenwerkingsvorm tussen bedrijven waarbij deze bedrijven hun zelfstandigheid behouden. Daarmee is het anders dan een fusie of bedrijfsovername. De joint venture is niet geregeld in de wet. De samenwerking kan onder meer worden vastgelegd in een naamloze vennootschap (NV), besloten vennootschap (BV) of vennootschap onder firma (vof).

Wat staat er in een joint venture-overeenkomst?

In een joint venture-overeenkomst regelt u een aantal zaken die van belang zijn voor de samenwerking. Dit zijn de meestvoorkomende zaken:

De doelomschrijving
De targets voor de JV
Verdeling van zeggenschap
Bepaling over bestuur
Geschillenregeling
Bepalingen over verkopen aandelen
Afspraken ten aanzien van financiering
Afspraken ten aanzien van verdeling van winst en verlies.
Concurrentiebeding,
Relatieclausule
Geheimhoudingsclausule

Een joint venture oprichten

Een joint venture oprichten vraag in de eerste plaats om een duidelijke doelomschrijving. Wanneer duidelijk is wat partijen inbrengen, is het zaak dat een Joint venture overeenkomst wordt gesloten. Vaak wordt deze samenwerking voorafgaand ingeluid met het opstellen van een Non-Disclosure Agreement (NDA) en een Letter of Intent, waarin partijen de intenties voor de samenwerking neerleggen. Een joint venture kan een complexe exercitie zijn en de belangen van de deelnemende bedrijven kunnen op een vroeg of laat moment uit de pas gaan lopen.

Advocaten gespecialiseerd in het oprichten van een joint venture

Bij het oprichten van een joint venture kunnen vaak complexe zaken aan bod komen. Een advocaat gespecialiseerd in het oprichten van een joint venture kent de klappen van de zweep en helpt u graag verder. Hoe worden kennis en technologie bijvoorbeeld ingebracht in de nieuwe entiteit en hoe wordt gewaarborgd dat de deelnemende bedrijven ook bij een einde (of vervroegd afscheid) van de joint venture voldoende beschermd zijn?

Ons advocatenkantoor in Amsterdam heeft een team van advocaten dat een sterke reputatie heeft in het opzetten van joint ventures. Wilt u advies inwinnen, of wilt u meer weten over een beding in een joint venture? Neem dan contact op met een van onze advocaten in Amsterdam.

T:  +31 (0)20 – 210 31 38
E: mail@maakadvocaten.nl

Advocatenkantoor Amsterdam voor ondernemingsrecht

Ons advocatenkantoor werkt voornamelijk voor de maakindustrie. Binnen deze industrie is een behoorlijk aantal ontwikkelingen aan de gang. Zo worden steeds vaker samenwerkingen aangegaan die zien op een circulaire wijze van produceren, duurzaamheid en wordt het milieu ook steeds belangrijker. Onze sectie ondernemingsrecht houdt zich bezig met bedrijfsovernames, fusies en JV’s. Ook treden wij op bij zakelijke geschillen bij JV’s. Hiervan kan sprake zijn als een van de partijen zich niet langer houdt aan de doelomschrijving of tekortschiet in haar contractuele verplichtingen uit de JV-overeenkomst. Om dit tot een minimum te beperken, dient de JV-overeenkomst maatwerk te zijn en dienen de risico’s van de samenwerking op tafel te worden gelegd. Onze advocaten geniet een hoge mate van ervaring bij deze trajecten en zullen u (strategisch) informeren.

Advocaten voor overnames en samenwerkingen in de maakindustrie

Ons kantoor kent de behoeftes van maakbedrijven. Strategisch zijn vaak snel grote voordelen te behalen wanneer partijen gaan samenwerkingen. Wanneer elkaars expertises en netwerk optimaal kunnen worden ingezet, zullen de schaalvoordelen die de JV oplevert altijd interessant zijn. De concurrentie zal waarschijnlijk teruggedrongen worden en ook internationaal zullen de kansen op mooie deals toenemen. Ons advocatenkantoor heeft afgelopen jaar binnen de maakindustrie meerdere JV’s begeleid en succesvol afgerond. Wij maken graag kennis met u wanneer u voornemens bent met een bedrijf een verdergaande samenwerking op te zetten.