Meteen naar de inhoud

Leveranciers­contract

Een leverancierscontract zal zowel de (toe)leverancier als de koper veel kansen kunnen bieden en tegelijkertijd ook bepaalde risico’s beheersbaar én inzichtelijk kunnen maken. Een leverancierscontract wordt zowel op nationaal niveau als bij het internationaal contracteren sterk aanbevolen. Dat is niet zonder reden: de meeste geschillen komen voort uit onduidelijke leveranciersovereenkomsten die voor meerdere uitleg vatbaar zijn. Daarnaast worden vaak belangrijke thema’s over het hoofd gezien, of is er niet goed (genoeg) over onderhandeld. Om die juridische missers te voorkomen, is het zaak dat u zich hierover juridisch goed laat adviseren. De kosten die u daarin investeert wegen altijd op tegen de baten.

Advocaat gespecialiseerd in leveranciersovereenkomsten

Onze advocaten contractenrecht brengen samen met u de wensen in beeld. Meestal proberen we die samen met u op 1 A4’tje te zetten, voordat we inzoomen op de juridische invulling daarvan. Als advocaat gespecialiseerd in leveranciersovereenkomsten inventariseer ik eerst onder welk recht partijen een samenwerking beogen en (vooraf nog) welke forum partijen wensen aan te wijzen mocht er ooit een handelsgeschil rijzen. Dat is zeer van belang omdat uitlegvraagstukken over het recht per land kunnen verschillen.

Wat staat er in een leverancierscontract?

In een leverancierscontract regelt u bijvoorbeeld hoe de betalingsvoorwaarden worden geregeld, wie waarvoor de risico’s draagt, hoelang u een samenwerking beoogt en onder welke recht u deze afspraak wenst aan te gaan. Een belangrijk onderwerp is ook welke garanties worden afgegeven en op welke wijze producten worden geïnspecteerd.

Het sluiten van een leverancierscontract

Het sluiten van een leverancierscontract is vaak een mooi moment – er wordt een nieuwe samenwerking op touw gezet en u gaat er beiden vanuit dat hier mooie commerciële kansen worden benut. In de onderhandelingsfase is het zaak dat u niet zomaar bedrijfsgevoelige informatie deelt. Is dat over en weer wel een noodzakelijkheid, sluit u dan een zogeheten NDA (Non-Disclosure Agreement) of geheimhoudingsverklaring af. Dat is belangrijk wanneer u dergelijke informatie deelt. Verder raden we u aan altijd een voorbehoud op te nemen, bijvoorbeeld het voorbehoud dat er pas rechten aan de onderhandelingen en afspraken kunnen worden ontleend als de overeenkomst door het bestuur is ondertekend. Daarmee voorkomt u discussies over een precontractuele aansprakelijkheid als de stekker toch uit de onderhandelingen wordt getrokken. Laat u daarover goed door een advocaat contractenrecht adviseren.

Het opzeggen van een leverancierscontract

Soms werpt een samenwerking niet langer haar vruchten af of besluit u te wijzigen van leverancier, distributeur of reseller. Het is dan zaak dat u goed kijkt naar de contractuele voorwaarden waaronder u de overeenkomst opzegt. Onder omstandigheden moet een langere opzegtermijn in acht worden genomen, zal er een zwaarwegende grond nodig zijn, of moet een opzegging gepaard gaan met een vorm van schadevergoeding. Voordat u opzegt is het daarom goed met een advocaat gespecialiseerd in leverancierscontracten te overleggen hoe en wanneer u dat moet doen.

ADVOCAAT Contractenrecht NODIG?

Ons advocatenkantoor in Amsterdam heeft een team van advocaten dat een sterke reputatie heeft in het opstellen van leverancierscontracten en andersoortige commerciële overeenkomsten. Wilt u advies inwinnen over een te starten procedure, een leveranciersovereenkomst opzeggen, of wilt u meer weten over contractuele bedingen? Neem dan contact op met Remko Roosjen (advocaat contractenrecht) of met een van onze andere advocaten in Amsterdam.

T:  +31 (0)20 – 210 31 38
E: mail@maakadvocaten.nl
Contactpersoon: Remko Roosjen | Advocaat contractenrecht