Meteen naar de inhoud

De herstructureringsdeskundige onder de WHOA

De herstructureringsdeskundige onder de WHOA

De WHOA is sinds 1 januari 2021 in werking getreden. Een korte omschrijving van de inhoud van de WHOA, de voordelen daarvan en de belangrijkste jurisprudentie hierover vindt u terug in de eerdere blog “Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)”. Van belang is dat dankzij de WHOA er twee nieuwe insolventiefunctionarissen worden geïntroduceerd: de herstructureringsdeskundige en de observator. In deze blog zal de herstructureringsdeskundige onder de WHOA centraal staan. Onze advocaat ondernemingsrecht Faranaz Ishak, bespreekt deze laatste ontwikkeling.

De aanwijzing van de herstructureringsdeskundige

De aanwijzing van de herstructureringsdeskundige geschiedt door de rechtbank op verzoek van de schuldenaar, de schuldeisers, de aandeelhouders, de binnen de onderneming ingestelde ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging. Voorwaarde voor de toewijzing van het verzoek tot aanwijzing van een herstructureringsdeskundige is dat de schuldenaar in een toestand verkeert waarin het redelijkerwijs aannemelijk is dat hij failliet zal raken. Als de schuldenaar inderdaad in de beschreven toestand verkeert, honoreert de rechter het verzoek, tenzij summierlijk blijkt dat de belangen van de gezamenlijke schuldeisers daarbij niet gediend zijn. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn als het verzoek tot aanwijzing van een herstructureringsdeskundige slechts tot doel heeft een bijna succesvol herstructureringstraject te vertragen. Van belang is dat een verzoek tot aanwijzing van een herstructureringsdeskundige in ieder geval wordt toegewezen als het is ingediend door de schuldenaar zelf of gesteund wordt door de meerderheid van de schuldeisers.

De rol van de herstructureringsdeskundige

De rol van de herstructureringsdeskundige ziet erop een akkoord voor te bereiden en het proces in gang te zetten dat kan leiden tot homologatie van het akkoord door de rechter. Allereerst zal de herstructureringsdeskundige het akkoord ter stemming voorleggen aan de schuldeisers en aandeelhouders. Mocht u als schuldenaar een MKB-bedrijf zijn, dan kan de herstructureringsdeskundige deze stap alleen zetten met instemming van de schuldenaar. Om de herstructureringsdeskundige in staat te stellen zijn taak goed te vervullen dient de herstructureringsdeskundige bijvoorbeeld toegang te krijgen tot de volledige bedrijfsadministratie en alle overige relevante bedrijfsinformatie.

Jurisprudentie over de herstructureringsdeskundige

De aanwijzing van de herstructureringsdeskundige op verzoek van de schuldenaar is vrij recent nog aan de orde geweest bij de rechtbank Noord-Nederland. In deze uitspraak wordt bij de aanwijzing van de herstructureringsdeskundige door de rechtbank vooropgesteld dat de herstructureringsdeskundige zijn taak doeltreffend, onpartijdig en onafhankelijk dient uit te voeren. De rechtbank heeft in deze uitspraak moeten kiezen tussen twee mogelijke te benoemen herstructureringsdeskundigen. Uiteindelijk kiest de rechtbank voor de herstructureringsdeskundige die over de juiste competenties beschikt, op hoofdlijnen een plan van aanpak heeft opgesteld en volledig vrij staat tegenover alle betrokkenen. Mocht u als schuldenaar een verzoek bij de rechtbank indienen tot het benoemen van een herstructureringsdeskundige, dan is het raadzaam om voorgenoemde factoren in acht te nemen.   

Advocaat gespecialiseerd in de WHOA

MAAK Advocaten heeft een team van ervaren advocaten die uw onderneming bij een schuldeisersakkoord of aanwijzing van een herstructureringsdeskundige kunnen bijstaan. Onze advocaten helpen u graag bij de totstandbrenging van een akkoord, de beoordeling hiervan en adviseren u graag over uw mogelijkheden met betrekking tot de aanwijzing van een herstructureringsdeskundige. Neemt u voor vragen gerust contact op met Faranaz Ishak, advocaat gespecialiseerd in de WHOA.

Telefoon: +31 (0) 20 210 31 38
E-Mail: mail@maakadvocaten.nl

Faranaz Ishak

Faranaz Ishak

Faranaz behartigt de belangen van aandeelhouders, bestuurders en aanverwante partijen. Bijvoorbeeld ten aanzien van het gevoerde of te voeren beleid van uw organisatie of het functioneren van een van deze partijen binnen de onderneming. Faranaz maakt onderdeel uit van het Corporate Team van MAAK en ondersteunt daarin partijen bij bedrijfsovernames, management buy-outs, fusies en joint ventures.