Meteen naar de inhoud

Hoe verloopt een wettelijke incassoprocedure?

Als het gaat om incasso, is het van cruciaal belang om het juridische proces te begrijpen. Van de eerste voorbereiding van een incassovordering tot de tenuitvoerlegging van een rechterlijke uitspraak, elke stap vereist nauwgezette aandacht en expertise. Het proces begint met het indienen van een vordering bij de rechtbank, gevolgd door het betekenen van de vordering en het in kennis stellen van de debiteur. Vervolgens spelen het bijwonen van de rechtszitting en het presenteren van bewijsmateriaal een cruciale rol bij het bepalen van de uitkomst. De reis eindigt hier echter niet; het ten uitvoer leggen van de rechterlijke uitspraak en het innen van de schuld brengen hun eigen uitdagingen met zich mee. In deze discussie duiken we in de fijne kneepjes van het juridische incassotraject, waarbij we licht werpen op de verschillende stadia en de strategieën verkennen die worden gebruikt om door dit complexe landschap te navigeren.

Belangrijkste opmerkingen

 • De eerste incassovordering bestaat uit het uitvaardigen van een dagvaarding of ingebrekestelling, het vaststellen van de verplichting van de debiteur om de schuld terug te betalen en het opnemen van details zoals wettelijke rente en incassokosten.
 • Incasso-advocaten behandelen juridische maatregelen voor beslaglegging op activa, maar een faillissementsprocedure wordt beschouwd als een laatste redmiddel.
 • Het indienen van de vordering bij de rechtbank vereist het verstrekken van alle relevante gegevens, waaronder het schuldbedrag en de rente, en het bijvoegen van bewijsstukken om de schuld te staven.
 • Het betekenen van de vordering en het op de hoogte stellen van de debiteur is van cruciaal belang en als de debiteur niet betaalt, kan dit leiden tot een kort geding of een rechtszaak. Incasso-advocaten kunnen maatregelen nemen zoals beslaglegging op activa en de gemaakte kosten kunnen afzonderlijk in rekening worden gebracht. In sommige gevallen kan een faillissementsprocedure worden gebruikt.

Het opstellen van de eerste incassovordering

De eerste incassovordering begint met het uitbrengen van een sommatie of ingebrekestelling, waarin de debiteur op de hoogte wordt gesteld van de openstaande schuld en de juridische gevolgen van wanbetaling. Dit is een essentiële stap in het incassoproces, omdat het de verplichting van de schuldenaar om de schuld terug te betalen formeel vastlegt. De dagvaarding bevat meestal details zoals de exacte wettelijke rente en incassokosten die de debiteur verschuldigd is.

Als de debiteur de openstaande schuld niet binnen de gestelde termijn betaalt, kunnen verdere stappen worden ondernomen. De incassoprocedure kan dan doorgaan naar de rechtbank, waar de zaak zal worden behandeld. In dergelijke gevallen spelen incasso-advocaten een cruciale rol. Zij nemen de juridische maatregelen die nodig zijn voor conservatoir beslag op activa, en zorgen ervoor dat de activa van de schuldenaar kunnen worden gebruikt om de openstaande schuld te voldoen.

Het is belangrijk op te merken dat incasso-advocaten professionals zijn die gespecialiseerd zijn in het navigeren door het incassoproces. Ze hebben een grondige kennis van de juridische procedures en kunnen schuldeisers begeleiden tijdens het hele incassoproces. De kosten in verband met incassoprocedures worden meestal gedragen door de schuldenaar en komen ten goede aan de incasso-advocaat. Prijsafspraken kunnen worden gebaseerd op het type en aantal zaken, zodat schuldeisers toegang hebben tot de nodige juridische ondersteuning zonder buitensporige kosten te maken.

In sommige gevallen, als de schuldenaar niet in staat is om de schuld terug te betalen, kan een faillissementsprocedure worden gestart. Dit wordt echter meestal beschouwd als een laatste redmiddel en wordt alleen nagestreefd als andere incassopogingen niet succesvol zijn gebleken.

De vordering indienen bij de rechtbank

Na het opstellen van de eerste incassovordering is de volgende cruciale stap in het incassoproces het indienen van de vordering bij de rechtbank. Deze stap is essentieel voor het starten van een juridische procedure om de vordering te innen.

Bij het indienen van de vordering is het belangrijk om alle relevante gegevens te verstrekken, waaronder het bedrag van de vordering, de wettelijke rente en de gemaakte incassokosten. De vordering moet ook bewijsstukken bevatten, zoals facturen, contracten of correspondentie, om de schuld te staven.

Zodra de vordering is ingediend, zal de rechtbank de zaak beoordelen en bepalen welke actie moet worden ondernomen. Als de schuldenaar niet reageert of de schuld niet betaalt, kan een kort geding worden gestart. In sommige gevallen kan het indienen van een faillissementsaanvraag een haalbare optie zijn om de openstaande schuld te innen.

Het is vermeldenswaard dat rechtszaken meestal worden gebruikt voor complexe zaken waarbij andere incassomethodes geen succes hebben gehad. In deze situaties biedt de gerechtelijke procedure een formele en juridisch bindende oplossing voor de incassokwestie.

Betekening van de vordering en kennisgeving aan de debiteur

Om de gerechtelijke incassoprocedure te starten, is het noodzakelijk om de vordering te betekenen en de debiteur op de hoogte te stellen. Deze stap is cruciaal omdat het de debiteur informeert over de openstaande schuld en hem de kans geeft om de zaak te regelen voordat verdere juridische stappen worden ondernomen.

Hier zijn de belangrijkste punten om op te merken over het betekenen van de vordering en het in kennis stellen van de debiteur in het incassoproces:

 • Het betekenen van de vordering houdt in dat er een dagvaarding of ingebrekestelling aan de debiteur wordt gestuurd. Dit document beschrijft de details van de schuld, inclusief het verschuldigde bedrag, wettelijke rente en incassokosten.
 • Als de schuldenaar na ontvangst van de dagvaarding niet betaalt, kunnen verdere acties worden gestart, zoals een kort geding of een procedure bij de Nederlandse rechtbank. Deze stappen worden ondernomen om de incasso af te dwingen en het openstaande bedrag terug te vorderen.
 • Incasso-advocaten spelen een cruciale rol in het juridische proces. Zij behandelen maatregelen zoals conservatoir beslag op activa, waarvoor toestemming van de rechtbank nodig is.
 • De kosten die worden gemaakt tijdens het incassotraject, inclusief de kosten van de incassogemachtigde, kunnen afzonderlijk worden toegekend en gefactureerd als buitengerechtelijke incassokosten.
 • Het is belangrijk op te merken dat in sommige gevallen, als de debiteur failliet wordt verklaard, het incassoproces kan worden afgehandeld via een faillissementsprocedure in plaats van via traditionele incassomethodes.

De rechtszitting bijwonen en bewijs presenteren

Bij het bijwonen van de rechtszitting voor incasso is het van cruciaal belang om overtuigend bewijs te presenteren ter ondersteuning van de schuldvordering. Deze stap speelt een belangrijke rol bij het bepalen van de uitkomst van de zaak. Om effectief bewijs te presenteren, is het raadzaam om een incasso-advocaat in de arm te nemen die goed bekend is met de wetgeving en ervaring heeft met het innen van schulden.

Tijdens de rechtszitting is het belangrijk om documentatie en getuigen voor te bereiden om de schuld te staven. Het overleggen van financiële documenten, contracten en communicatie kan helpen om de schuld te valideren en de legitimiteit ervan vast te stellen. Het is essentieel om de omstandigheden die tot de schuld leiden uit te leggen en ondersteunend bewijs te leveren om de zaak te versterken.

De rechterlijke beslissing ten uitvoer leggen en de schuld innen

Wanneer het vonnis ten gunste van de schuldeiser is verkregen, bestaat de volgende stap in het incassoproces uit het ten uitvoer leggen van het vonnis en het innen van de schuld. Dit zijn de belangrijkste stappen in dit proces:

 • Start een kort geding: als de schuldenaar de schuld niet betaalt na het vonnis van de rechtbank, kan de schuldeiser een kort geding starten om de schuld te innen. Hierbij wordt de hulp van de rechtbank ingeroepen om het vonnis uit te voeren en de schuld te innen.
 • Een faillissementsaanvraag indienen: als de schuldenaar de incasso-inspanningen blijft negeren, kan de schuldeiser ervoor kiezen om een faillissementsaanvraag in te dienen. Dit is een gebruikelijke aanpak wanneer de schuldenaar niet reageert op incassobureaus of deurwaarders.
 • Conservatoir beslag op activa: in gevallen waarin een faillissement niet haalbaar is, kan de rechtbank toestemming geven om conservatoir beslag te leggen op de bezittingen van de schuldenaar. Dit kunnen banktegoeden, voertuigen of andere waardevolle bezittingen zijn, die verkocht kunnen worden om de schuld te innen.
 • Vraag hulp aan incasso-advocaten: incasso-advocaten spelen een cruciale rol in de juridische maatregelen die nodig zijn om de rechterlijke uitspraak af te dwingen en de schuld te innen. Zij kunnen toestemming vragen aan de rechtbank voor conservatoir beslag en de bijbehorende kosten afhandelen. Neem contact op met incassoadvocaten voor advies. Gedurende het gehele incassotraject is het raadzaam voor schuldeisers om advies in te winnen bij ervaren incasso-advocaten. Deze advocaten kunnen advies geven over de meest effectieve strategieën en juridische procedures om de kans op een succesvolle incasso te maximaliseren.

Conclusie

Concluderend kan worden gesteld dat het juridische incassotraject uit verschillende stappen bestaat. Deze stappen omvatten het opstellen van de eerste vordering, het indienen van de vordering bij de rechtbank, het betekenen van de vordering aan de schuldenaar, het bijwonen van de rechtszitting en het uitvoeren van de rechterlijke uitspraak om de vordering te innen.

Incasso-advocaten spelen een cruciale rol bij het navigeren door dit proces. Zij hebben kennis van de juridische procedures en kunnen schuldeisers begeleiden en vertegenwoordigen. Hun expertise kan de kans op een succesvolle incasso vergroten.

Daarnaast worden prijs- en kostenbeheerstrategieën geïmplementeerd om de kosten te minimaliseren. Dit omvat het beoordelen van de kosteneffectiviteit van het nastreven van een schuld en het overwegen van alternatieve methoden voor het oplossen van geschillen.

In het algemeen is het begrijpen en volgen van de juiste juridische procedures essentieel voor een succesvolle incasso. Het is belangrijk om samen te werken met ervaren professionals en strategieën te ontwikkelen die zijn afgestemd op de specifieke omstandigheden van elke zaak.

Neem contact op met ons incasso-advocatenkantoor in Amsterdam

Onderzoek uw juridische mogelijkheden en neem contact op met ons deskundige en toegewijde team van ons Amsterdamse incasso-advocatenkantoor. Onze advocaten zijn toegewijd aan het leveren van uitzonderlijke juridische diensten en persoonlijke aandacht om aan uw unieke behoeften te voldoen. U kunt contact met ons opnemen via onze website, e-mail of telefoon. Onze vriendelijke en professionele medewerkers helpen u graag verder. We kijken uit naar de mogelijkheid om u te helpen door de complexiteit van het juridische landschap te navigeren en de best mogelijke resultaten voor uw zaak te bereiken.

Contactpersoon: Remko Roosjen | advocaat voor incasso in Nederland
Kantoornummer: +31 (0)20 – 210 31 38
remko.roosjen@maakadvocaten.nl

De inhoud van deze juridische blog is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en mag niet worden beschouwd als juridisch advies of als vervanging van professioneel juridisch advies. Hoewel we ernaar streven om de nauwkeurigheid en actualiteit van de gepresenteerde informatie te waarborgen, kunnen we de volledigheid of toepasbaarheid ervan op uw specifieke omstandigheden niet garanderen. We raden u aan om een gekwalificeerde advocaat te raadplegen voor advies over uw individuele juridische zaken. De inhoud van deze blog kan onderhevig zijn aan wijzigingen of updates zonder voorafgaande kennisgeving, en we wijzen elke verantwoordelijkheid af voor eventuele fouten of weglatingen in de verstrekte informatie.

Remko Roosjen

Remko Roosjen

Als partner van MAAK en incasso advocaat geeft Remko leiding aan aan het team Commerciële Geschillen en Contractenrecht. Remko is een gespecialiseerde advocaat contractenrecht en heeft een ruime ervaring in het voeren van procedures, waaronder incassoprocedures, voor alle rechtbanken in Nederland, arbitrage en mediation. Remko is verbonden aan de specialisatievereniging voor Distributie, Franchise en Agentuur en doceert regelmatig over het snijvlak van commerciële contracten en productregelgeving. Lees meer over Remko op zijn persoonlijk profiel of op LinkedIn .