Meteen naar de inhoud

Bewijsrecht

Bewijsrecht

Het civielrechtelijk bewijsrecht is het totaal van rechtsregels die ertoe dienen om de Nederlandse rechter in een civiele procedure een aantal instrumenten te bieden ter zake de door partijen gestelde feiten, opdat deze tot de overtuiging komt dat de feiten zijn aangetoond.

Het civiel recht speelt een cruciale rol bij het oplossen van geschillen tussen partijen, of het nu individuen of bedrijven zijn. Wanneer partijen niet tot een gemeenschappelijk akkoord komen, kunnen ze een juridische procedure starten waarbij de rechtbank een besluit neemt. Een essentieel aspect van dit proces is het aangeleverde bewijs. Hier bij MAAK Advocaten bieden we een diepgaand inzicht in het bewijsrecht en de bewijsvoering in het civiel recht.

Bewijsrecht als onderdeel van het Civiele procesrecht

Wanneer geschillen voor de rechtbank komen, is het besluitvormingsproces gebaseerd op het aangeleverde bewijs. De rechter, als onpartijdige instantie, neemt een standpunt in op basis van zijn waarnemingen en het gepresenteerde bewijs. Hoe de bewijslast is verdeeld hangt af van de situatie.

Toelaatbaarheid van Bewijsmiddelen

Het fundamentele principe is dat vrijwel alle soorten bewijsmiddelen toelaatbaar zijn, zolang ze tijdens de procedure worden gepresenteerd. Het is essentieel te begrijpen dat de rechter niet actief bewijs mag zoeken. Als geen van beide partijen bewijs levert, mag de rechter niet zelfstandig informatie verzamelen.

Er is echter een uitzondering op deze regel. Feiten of omstandigheden die algemeen erkend en geaccepteerd zijn, vereisen geen bewijs. Zo kan een universeel geaccepteerd feit zonder validatie van de betrokken partijen door de rechter worden overwogen.

Bewijslast en Omkering van de bewijslast

Volgens het Wetboek van artikel 150 van het Burgerlijke Rechtsvordering draagt de partij die specifieke juridische uitkomsten claimt op basis van haar gepresenteerde feiten of rechten de verantwoordelijkheid om die feiten te bewijzen:

“De partij die zich beroept op rechtsgevolgen van door haar gestelde feiten of rechten, draagt de bewijslast van die feiten of rechten, tenzij uit enige bijzondere regel of uit de eisen van redelijkheid en billijkheid een andere verdeling van de bewijslast voortvloeit.”

Er zijn echter uitzonderingen. Als een consument bijvoorbeeld een mobiele telefoon koopt en het binnen zes maanden defect raakt, gaat de wet ervan uit dat het product vanaf het begin defect was. Hier wordt de bewijslast omgedraaid. Het wordt de verantwoordelijkheid van de verkoper of fabrikant om te bewijzen dat het defect niet hun schuld was.

Getuigenverklaringen en andere bewijsmiddelen

De rechtbank accepteert binnen het bewijsrecht een breed scala aan bewijzen. Bij MAAK Advocaten hebben we vaak te maken met:

Schriftelijk bewijs: Dit omvat rapporten van experts, officiële documenten en getuigenverklaringen.

Rechterlijke inspecties: Soms moet de rechter mogelijk persoonlijk een locatie of object inspecteren dat verband houdt met de zaak.

Getuigenverklaringen: Individuen kunnen mondeling bewijs voor de rechter leveren, waarbij ze hun ervaringen of waarnemingen vertellen. Een schriftelijke getuigenverklaring wordt op grond van art. 152 lid 1 Rv gekwalificeerd als een bewijsmiddel. Wat een getuige op schrift heeft gezet, kan gelden als bewijslevering en kan bijvoorbeeld zijn: een e-mail, een verklaring van een deskundige of een proces-verbaal van getuigenverhoor.

Deskundigenverklaringen: Specialisten in diverse vakgebieden kunnen worden opgeroepen om hun professionele mening te geven.

Reageren op bewijs van de tegenpartij

Het gewicht dat aan elk bewijsstuk wordt gegeven, is ter beoordeling van de rechter. Wanneer een partij bewijs presenteert ter ondersteuning van hun claim, heeft de tegenpartij de mogelijkheid om te reageren.

Professioneel juridisch advies over bewijsrecht kan enorm helpen bij het verzamelen van overtuigend bewijs. Als u juridische vertegenwoordiging of assistentie in een civiele zaak nodig heeft, staan wij bij MAAK Advocaten klaar om u gedurende het hele proces te begeleiden en te ondersteunen.

Advocaat gespecialiseerd in bewijsrecht

Begrip van bewijs in het civiel recht is cruciaal voor een succesvolle uitkomst van de zaak. Of u nu bewijs presenteert of de claims van de tegenpartij weerlegt, goed geïnformeerd en voorbereid zijn kan een groot verschil maken.

Wanneer u advies wilt inwinnen over een procesrechtelijke vraag, dan biedt ons advocatenkantoor in Amsterdam daartoe mogelijkheden. Wij zijn in heel Nederland actief en bieden ook support bij bewijsrechtelijke vragen. We hebben een sterk team van advocaten met als specialisatie procesrecht, waaronder bewijsrecht. Bij MAAK Advocaten zetten we ons in om ervoor te zorgen dat onze cliënten gedurende hun juridische reis de best mogelijke vertegenwoordiging en begeleiding krijgen.

Onze procesrecht advocaat Remko Roosjen geeft leiding aan dit team en we horen graag hoe we u het beste kunnen ondersteunen bij uw vraag over het bewijsrecht. Bent u op zoek naar andere praktijkgebieden, dan kunnen onze advocaten in Amsterdam u mogelijk ook ondersteunen, of aan een geschikte partner doorverwijzen. Uw belang staat bij ons te allen tijde voorop en we zoeken graag naar praktische oplossingen en snel resultaat. Neem contact op met onze specialist procesrecht in Amsterdam en ontdek uw mogelijkheden.

+31 (0)20 – 210 31 38
remko.roosjen@maakadvocaten.nl

Remko Roosjen

Remko Roosjen

Als partner van MAAK en advocaat commercial law geeft Remko leiding aan aan het team Commerciële Geschillen en Contractenrecht. Remko is een gespecialiseerde advocaat contractenrecht en heeft een ruime ervaring in het voeren van procedures, waaronder voor de civiele rechter, in arbitrage en mediation. Remko is verbonden aan de specialisatievereniging voor Distributie, Franchise en Agentuur en doceert regelmatig over het snijvlak van commerciële contracten en productregelgeving. Lees meer over Remko op zijn persoonlijk profiel of op LinkedIn .