Ga naar de inhoud

Martin Krüger

Specialist Product Compliance

Martin Krüger is een ervaren advocaat met een specialisatie op het gebied van product compliance. Martin adviseert en procedeert voor maakbedrijven en aanverwante handelsondernemingen. Van toeleverancier tot afnemers, en van importeur tot distributeur en resellers. Ook treedt hij op namens of tegen overheidsinstanties en toezichthouders. Hij heeft jarenlange ervaring en sterke reputatie opgebouwd op het snijvlak tussen nationale regels en internationale afspraken op het terrein van productveiligheid.

Martin Krüger voorziet zijn cliënten van een breed scala aan juridisch advies. Dat kan gaan over markttoetreding, of product recalls, maar ook of bedrijven voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Zijn ervaring bestrijkt een breed spectrum van industrieën (fast moving consumer goods, elektronica, medische apparatuur, en hulpmiddelen, gevaarlijke stoffen, machines en batterijen). Ook stelt hij namens bedrijven contracten op, of voert discussies over de beëindiging.

Met zijn rijke juridische knowhow en scherpe inzicht in de zich ontwikkelende product compliance Martin Krüger biedt als specialist product compliance begeleiding door het ingewikkelde doolhof van regelgeving en ondersteuning bij het bereiken van de doelen van cliënten. Zijn toewijding aan uitmuntendheid en klantgerichte aanpak maken hem tot een betrouwbare adviseur voor bedrijven die willen gedijen op de Nederlandse en Europese markten.

Expertise

 • Productveiligheid en aansprakelijkheid
 • CE-markering (handhaving) en productcertificering
 • Chemische regelgeving (REACH, RoHS, WEEE)
 • Machinerichtlijn
 • Batterijverordening- en verpakkingsvoorschriften
 • Veiligheid van consumentenproducten
 • Audits op naleving van regelgeving
 • Vereisten voor etikettering en verpakking
 • Terugroepen van producten, product recalls en crisismanagement
 • Belangenbehartiging en vertegenwoordiging bij regelgeving


Diensten

 1. Advies en begeleiding bij naleving van regelgeving
 • Complexe productregelgeving uitleggen en toepassen
 • Ontwikkelen van uitgebreide strategieën voor naleving
 • Assisteren bij productcertificering en CE-markering
 • Advisering over wettelijke eisen met betrekking tot etikettering en verpakking


 1. Risicobeoordeling en -beperking
 • Identificeren van potentiële risico’s voor productveiligheid en aansprakelijkheid
 • Adviseren over terugroepen van producten en crisismanagement
 • Vertegenwoordigen van klanten bij regelgevingsonderzoeken en handhavingsacties


 1. Belangenbehartiging en vertegenwoordiging bij regelgevende instanties
 • Contacten onderhouden met toezichthoudende instanties namens cliënten
 • Onderhandelen over schikkingen en verdedigen tegen handhavingsacties
 • Deelnemen aan de ontwikkeling van nieuwe productregelgeving
 • Getuigenissen van experts afleggen en juridische vertegenwoordiging in rechtszaken.


 1. Compliance-audits en beoordelingen
 • Uitgebreide audits uitvoeren op de productportefeuille van de klant
 • Problemen met niet-compliance identificeren en oplossingen voor herstel bieden
 • Helpen bij de implementatie van systemen voor compliance beheer
 • Voortdurende compliance bewaking en -rapportage


 1. Opstellen en onderhandelen van contracten
 • Opstellen en beoordelen van contracten met betrekking tot productontwikkeling, productie en distributie
 • Onderhandelen over voorwaarden teneinde de belangen van de klant te beschermen
 • Adviseren over toeleveringsovereenkomsten en aansprakelijkheid


 1. Geschillen en arbitrage
 • Overleg met en procedures tegen de toezichthoudende instanties (zoals NVWA, ILT, Arbeidsinspectie)
 • Procedures voor de Nederlandse rechter
 • Arbitrage (ICC, NAI, ICDR etc.)

Martin wordt al jaren gezien als een autoriteit voor de spelers van de maakindustrie. Doordat Martin als advocaat aansprakelijkheidsrecht een sterk begrip heeft van het snijvlak van legal en techniek, is hij voor het merendeel van zijn cliënten al jaren een vaste sparring partner en huisadvocaat. Hij heeft een jarenlange ervaring met het adviseren van de spelers in de Europese en internationale maakindustrie in de keten van ontwerper, toeleverancier, producent, importeur, distributeur, detailhandel en eindafnemer. Zijn focus daarbij ligt op vraagstukken omtrent productveiligheid, (Europese en internationale) productregelgeving (bijvoorbeeld CE-markering), productaansprakelijkheid en  Arbowet- en regelgeving. Martin ondersteunt zijn cliënten ook tijdens inspecties door een overheidsautoriteit.

Wanneer er sprake is van een zakelijk geschil, treedt Martin als procesadvocaat op in een procedure voor de civiele rechter of een arbitrage-instituut.  

Naast zijn werkzaamheden als advocaat verzorgt Martin regelmatig lezingen op landelijke congressen en workshops voor ondernemingen en verzekeraars.

Martin heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

– Burgerlijk recht (algemene praktijk)

– Burgerlijk procesrecht – Litigation

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Advocaat productregelgeving

Aansprakelijkheidsrecht

Compliance