Ga naar de inhoud

Wat zijn de vereisten voor het opstellen van een sommatiebrief?

Sommatiebrief

Een effectieve sommatiebrief moet naar Nederlands recht aan verschillende vereisten voldoen. Ten eerste moet de brief niet onnodig grievend zijn en moet de inhoud niet als intimiderend worden ervaren, hoewel de perceptie van de ontvanger hierin niet doorslaggevend is. Een advocaat procesrecht heeft de vrijheid om een sommatiebrief te sturen en moet, alvorens over te gaan tot rechtsmaatregelen, de wederpartij van zijn voornemen op de hoogte stellen. Het is gebruikelijk om in een sommatiebrief de consequenties van niet-nakoming te vermelden. Daarnaast moet de sommatiebrief tijdig worden verzonden, zodat de ontvanger voldoende tijd heeft om te reageren. Slordigheden zoals een onjuiste geboortedatum of een verkeerde dossiernaam in het onderwerp van de brief zijn verwijtbaar en kunnen de effectiviteit van de sommatiebrief ondermijnen. Het is niet noodzakelijk om een toelichting te geven op de sommatiebrief als deze duidelijk is. De advocaat moet echter wel de belangen van zijn cliënt behartigen binnen de grenzen van de vrijheid die hem toekomt.

Voorbeeld sommatiebrief naar Nederlands recht

Hieronder treft u een voorbeeld aan van een sommatiebrief naar Nederlands recht. Aan deze brief kunnen geen rechten worden ontleend, en dient daarmee enkel als voorbeeld.:

Sommatiebrief hetzelfde als een ingebrekestelling?

Een sommatiebrief, ook wel ingebrekestelling genoemd, is een belangrijke stap in het incassotraject wanneer een schuldenaar niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet. Hier volgt een uitgebreide uitleg over wat een sommatiebrief inhoudt en hoe deze opgesteld dient te worden:

Wat is een sommatiebrief?

Een sommatiebrief is een formele schriftelijke kennisgeving waarin de schuldeiser de schuldenaar in gebreke stelt vanwege het niet nakomen van een (betalings)verplichting. Het is een cruciale stap bij een geschil waarin u anders niet verder komt, die volgt op eerdere pogingen om een prestatie (zoals betaling) te verkrijgen, zoals het versturen van de oorspronkelijke factuur, overeenkomst, herinneringen en aanmaningen.

Belang van de sommatiebrief

De sommatiebrief is om verschillende redenen van groot belang:

 1. Wettelijke vereiste: Het is een wettelijk vereiste voordat verdere juridische stappen ondernomen kunnen worden.
 2. Laatste kans: Het biedt de schuldenaar een laatste mogelijkheid om te presteren zonder extra kosten.
 3. Stuiting verjaring: Een goed opgestelde sommatiebrief kan de verjaringstermijn van een vordering stuiten.

Inhoud van een schriftelijke aanmaning

Een effectieve schriftelijke aanmaning moet de volgende elementen bevatten:

 1. Juiste adressering: Zorg dat de brief gericht is aan de juiste persoon of entiteit.
 2. Duidelijke omschrijving van de schuld: Vermeld het verschuldigde bedrag en de reden van de schuld.
 3. Betalingsgeschiedenis: Verwijs naar eerdere facturen, herinneringen en aanmaningen.
 4. Ingebrekestelling: Stel de schuldenaar expliciet in gebreke.
 5. Betalingstermijn: Geef een redelijke termijn voor betaling (vaak 14 dagen voor particulieren).
 6. Consequenties: Beschrijf duidelijk wat er gebeurt als niet binnen de gestelde termijn wordt betaald, zoals het in rekening brengen van incassokosten en wettelijke rente.
 7. Voorbehoud van rechten: Vermeld expliciet dat u uw recht op nakoming voorbehoudt (belangrijk voor stuiting van de verjaring).

Verschil tussen particuliere en zakelijke schuldenaren

Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen particuliere en zakelijke schuldenaren:

 • Particulieren hebben wettelijk recht op een laatste betalingstermijn van 14 dagen zonder extra kosten.
 • Voor zakelijke schuldenaren gelden andere regels en kunnen de termijnen korter zijn.

Verzending van de ingebrekestelling

Om er zeker van te zijn dat de brief de schuldenaar bereikt, is het aan te raden de ingebrekestelling op meerdere manieren te versturen:

 • Per aangetekende post
 • Per gewone post
 • Per e-mail

Wat zijn de gevolgen als de schuldenaar na de sommatiebrief nog niet betaalt?

Als een schuldenaar na ontvangst van een sommatiebrief nog steeds niet betaalt, kunnen er verschillende juridische en financiële gevolgen optreden. Hieronder volgt een overzicht van de mogelijke stappen en gevolgen:

1. Incassokosten en wettelijke rente

De schuldeiser kan incassokosten en wettelijke rente in rekening brengen. Incassokosten zijn de kosten die de schuldeiser maakt om de schuld te innen, en deze kunnen aanzienlijk oplopen. De wettelijke rente is de rente die verschuldigd is over de periode dat de betaling te laat is. Een incasso advocaat kan u daarin uitstekend ondersteunen.

2. Inschakelen van een incassobureau

Als de schuldenaar niet betaalt na de sommatiebrief, kan de schuldeiser een incassobureau inschakelen. Het incassobureau zal proberen de schuld te innen en kan daarbij extra kosten in rekening brengen. Het bureau kan ook verdere aanmaningen sturen en uiteindelijk een deurwaarder inschakelen.

3. Conservatoir beslag

Een advocaat kan conservatoir beslag laten leggen op de bezittingen van de schuldenaar. Dit betekent dat er beslag wordt gelegd op eigendommen van de schuldenaar voordat de rechter uitspraak heeft gedaan. Dit is een krachtig middel om betaling af te dwingen en ervoor te zorgen dat er voldoende verhaal mogelijk is.

4. Dagvaarding en rechtszaak

Indien betaling uitblijft, kan de schuldeiser een dagvaarding laten uitbrengen. De schuldenaar moet dan voor de rechter verschijnen om zich te verantwoorden. De rechter zal uiteindelijk een vonnis uitspreken, waarin wordt bepaald of de schuldenaar de schuld moet betalen. Als de rechter in het voordeel van de schuldeiser beslist, kan de deurwaarder het vonnis betekenen en verdere stappen ondernemen om de schuld te innen.

5. Faillissementsaanvraag

In sommige gevallen kan de schuldeiser een faillissementsaanvraag indienen tegen de schuldenaar. Dit is een zware maatregel die vaak wordt gebruikt als laatste redmiddel. Het faillissement kan worden aangevraagd als de schuldenaar meerdere schuldeisers heeft en niet in staat is om zijn schulden te betalen.

6. Terugvorderen van geleverde goederen

Als er sprake is van eigendomsvoorbehoud of recht van reclame, kan de schuldeiser de geleverde goederen terugvorderen. Eigendomsvoorbehoud betekent dat de schuldeiser eigenaar blijft van de goederen totdat de volledige betaling is ontvangen. Recht van reclame is een wettelijke bepaling die de schuldeiser in staat stelt om geleverde goederen terug te vorderen bij niet-betaling.

7. Terugvragen van oninbare btw

Als de factuur onbetaald blijft, kan de schuldeiser de betaalde btw terugvragen bij de belastingdienst. Dit is van toepassing als de schuldeiser btw heeft afgedragen over een factuur die uiteindelijk niet betaald wordt.

Advocatenkantoor in Amsterdam voor sommatiebrieven

Het niet betalen na een sommatiebrief kan leiden tot aanzienlijke financiële en juridische gevolgen voor de schuldenaar. Het is daarom belangrijk om tijdig actie te ondernemen en, indien nodig, juridische hulp in te schakelen om verdere escalatie te voorkomen. Ons gespecialiseerde advocatenkantoor helpt u graag verder bij al uw vragen rondom het opstellen van een sommatiebrief.

Wanneer u juridisch advies wilt inwinnen, dan biedt ons kantoor daartoe mogelijkheden. Wij zijn in heel Nederland actief en bieden ook support bij internationale vraagstukken. We hebben een sterk team van advocaten met als specialisatie contractenrecht. Onze advocaat commercial law Remko Roosjen geeft leiding aan dit team en we horen graag hoe we u het beste kunnen ondersteunen. Bent u op zoek naar andere praktijkgebieden, dan kunnen onze advocaten in Amsterdam u mogelijk ook ondersteunen, of aan een geschikte partner doorverwijzen. Uw belang staat bij ons te allen tijde voorop en we zoeken graag naar praktische oplossingen en snel resultaat. Neem contact op met onze specialist contractenrecht in Amsterdam en ontdek uw mogelijkheden.

+31 (0)20 – 210 31 38
remko.roosjen@maakadvocaten.nl

De juridische informatie in deze blog is uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve doeleinden, en geen juridisch advies door een advocaat. Hoewel wij als Nederlands advocatenkantoor in Amsterdam streven naar nauwkeurigheid en actualiteit van de verstrekte juridische informatie, kunnen onze advocaten niet garanderen dat alle informatie volledig, juist of actueel is en accepteren wij geen aansprakelijkheid. Voor persoonlijk juridisch advies, raadpleeg altijd een bevoegde juridische professional, zoals onze advocaten.

Remko Roosjen

Remko Roosjen

Als partner van MAAK en incasso advocaat geeft Remko leiding aan aan het team Commerciële Geschillen en Contractenrecht. Remko is een gespecialiseerde advocaat contractenrecht en heeft een ruime ervaring in het voeren van procedures, waaronder incassoprocedures, voor alle rechtbanken in Nederland, arbitrage en mediation. Remko is verbonden aan de specialisatievereniging voor Distributie, Franchise en Agentuur en doceert regelmatig over het snijvlak van commerciële contracten en productregelgeving. Lees meer over Remko op zijn persoonlijk profiel of op LinkedIn .