Ga naar de inhoud

Civiele zaak beginnen

Een civiele zaak beginnen doet u niet zomaar. Of u nu een geschil heeft met een bedrijf, een contractuele kwestie wilt aanvechten, of schadevergoeding eist vanwege nalatigheid, het is cruciaal om het proces goed te begrijpen voordat u de juridische arena betreedt. Deze gids biedt een overzicht van de stappen die komen kijken bij het aanspannen van een civiele rechtszaak en belicht belangrijke overwegingen voor potentiële eisers.

Wat is een civiele zaak?

Een civiele zaak, ook wel bekend als een civielrechtelijke procedure, is een rechtszaak tussen twee of meer partijen waarbij meestal een vorm van compensatie of specifieke prestatie wordt gevorderd. In tegenstelling tot strafzaken, waarbij de overheid een persoon vervolgt voor een misdrijf, gaat het bij civiele zaken om geschillen tussen individuen, bedrijven of andere entiteiten.

Veelvoorkomende typen civiele zaken:

 • Contractbreuk
 • Onrechtmatige daad
 • Eigendomsgeschillen
 • Echtscheidingsprocedures
 • Arbeidsconflicten
 • Aansprakelijkheidsclaims

Voorbereidende stappen bij beginnen civiele zaak

Voordat u een civiele zaak aanspant, is het essentieel om enkele voorbereidende stappen te nemen:

 1. Verzamel bewijsmateriaal: Documenteer alle relevante informatie, zoals contracten, correspondentie, foto’s, en getuigenverklaringen.
 2. Overweeg alternatieve geschillenbeslechting: Methoden zoals mediation of arbitrage kunnen sneller en goedkoper zijn dan een rechtszaak.
 3. Raadpleeg een advocaat: Een ervaren jurist kan u adviseren over de haalbaarheid van uw zaak en de te volgen juridische strategie.
 4. Bepaal de jurisdictie: Identificeer welke rechtbank bevoegd is om uw zaak te behandelen.
 5. Controleer de verjaringstermijn: Zorg dat u binnen de wettelijke termijn handelt om uw recht op een rechtszaak niet te verliezen.

Het indienen van de dagvaarding

De eerste formele stap in het beginnen van een civiele zaak is het indienen van een dagvaarding bij de bevoegde rechtbank. Dit document bevat:

 • De namen en adressen van de eiser en gedaagde
 • Een uiteenzetting van de feiten die aanleiding geven tot de vordering
 • De juridische grondslag voor de vordering
 • Het gevorderde bedrag of de gewenste uitkomst

Na indiening moet de dagvaarding worden betekend aan de gedaagde, meestal door een deurwaarder. Dit proces heet de “betekening” en markeert officieel het begin van de rechtszaak.

De rol van procesvertegenwoordiging bij een civiele zaak

Hoewel het mogelijk is om uzelf te vertegenwoordigen in een civiele zaak (pro se litigation), is het vaak verstandig om een advocaat in de arm te nemen. Een juridisch expert kan:

 • De complexiteit van het rechtssysteem navigeren
 • Zorgen voor correcte processtukken en tijdige indiening
 • Onderhandelen met de tegenpartij
 • Uw belangen behartigen tijdens de rechtszitting

Procesverloop

Na de dagvaarding volgt een reeks stappen in het civiele proces:

 1. Conclusie van antwoord: De gedaagde reageert op de aanklacht.
 2. Voorlopige voorziening: Indien nodig kan een partij om een spoedmaatregel verzoeken.
 3. Pleidooi: Advocaten presenteren hun zaak voor de rechter.
 4. Getuigenverhoor en deskundigenverhoor: Getuigen en deskundigen kunnen worden opgeroepen om te getuigen, c.q. te worden gehoord
 5. Vonnis: De rechter doet uitspraak in de zaak (in eerste aanleg).

Bewijsvoering in civiele zaken

In een civiele procedure rust de bewijslast doorgaans op de eiser. Het vereiste bewijsniveau betekent dat de eiser moet aantonen dat zijn claim waarschijnlijker waar is dan niet. Dit verschilt van het strengere “beyond reasonable doubt” criterium in strafzaken.

Vormen van bewijs kunnen zijn:

 • Schriftelijke documenten
 • Getuigenverklaringen
 • Deskundigenrapporten
 • Fysiek bewijsmateriaal
 • Digitale gegevens

Kosten van een civiele procedure

Het voeren van een rechtszaak kan aanzienlijke kosten met zich meebrengen. Houd rekening met:

 • Griffierechten (ook voor conservatoir beslag)
 • Advocaatkosten
 • Kosten voor deskundigen
 • Reiskosten
 • Kosten voor het verkrijgen van bewijsmateriaal

In sommige gevallen kan de verliezende partij worden veroordeeld tot het betalen van de proceskosten van de winnende partij. In de meeste zaken zal dit echter een beperkt percentage zijn. Laat u hierover goed adviseren door een advocaat procesrecht.

Alternatieve financieringsopties

Voor wie de kosten van een rechtszaak niet kan dragen, bestaan er alternatieve financieringsopties:

 • Rechtsbijstandsverzekering
 • Pro bono advocatuur
 • No cure, no pay-overeenkomsten (let op: advocaten is dat slechts in zeer beperkte gevallen toegestaan)
 • Procesfinanciering door derden

Schikken of doorzetten?

Een civiele zaak beginnen of voortzetten is niet altijd de beste oplossing voor uw zaak. Tijdens het proces kunnen partijen besluiten om te schikken. Een schikking kan voordelen bieden zoals:

 • Snellere afhandeling
 • Lagere kosten
 • Meer controle over de uitkomst
 • Vermijden van negatieve publiciteit

Overweeg zorgvuldig de voor- en nadelen van schikken versus doorzetten naar een volledige rechtszaak.

Na het vonnis

Als de rechter uitspraak heeft gedaan, zijn er verschillende mogelijke vervolgstappen:

 • Tenuitvoerlegging: Bij een gunstig vonnis moet dit mogelijk worden afgedwongen.
 • Hoger beroep: Een ontevreden partij kan in beroep gaan tegen de uitspraak (in de regel is dat bij de civiele rechter 3 maanden, maar bij een kort geding slechts 4 weken).
 • Herziening: In uitzonderlijke gevallen kan om herziening van het vonnis worden verzocht.

Conclusie

Het beginnen van een civiele zaak is een serieuze onderneming die zorgvuldige overweging en voorbereiding vereist. Door de stappen in deze gids te volgen en professioneel juridisch advies in te winnen, kunt u uw kansen op een succesvolle uitkomst vergroten. Onthoud dat elke zaak uniek is en dat de specifieke omstandigheden van uw situatie de aanpak kunnen beïnvloeden. Of u nu besluit door te zetten met een rechtszaak of te zoeken naar alternatieve oplossingen, een goed begrip van het civiele procesrecht is onmisbaar voor het effectief navigeren van juridische geschillen. Met de juiste voorbereiding en ondersteuning kunt u uw rechten beschermen en streven naar een rechtvaardige oplossing voor uw juridische kwestie.

Advocatenkantoor gespecialiseerd in procedures

Een civiele zaak beginnen? Ons gespecialiseerde advocatenkantoor helpt u graag verder bij al uw vragen rondom het beginnen van een civiele procedure. Wanneer u juridisch advies wilt inwinnen, dan biedt ons kantoor daartoe mogelijkheden. Wij zijn in heel Nederland actief en bieden ook support bij internationale vraagstukken. We hebben een sterk team van advocaten met als specialisatie contractenrecht. Onze advocaat commercial law Remko Roosjen geeft leiding aan dit team en we horen graag hoe we u het beste kunnen ondersteunen. Bent u op zoek naar andere praktijkgebieden, dan kunnen onze advocaten in Amsterdam u mogelijk ook ondersteunen, of aan een geschikte partner doorverwijzen. Uw belang staat bij ons te allen tijde voorop en we zoeken graag naar praktische oplossingen en snel resultaat. Neem contact op met onze specialist contractenrecht in Amsterdam en ontdek uw mogelijkheden.

+31 (0)20 – 210 31 38
remko.roosjen@maakadvocaten.nl

De juridische informatie in deze blog is uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve doeleinden, en geen juridisch advies door een advocaat. Hoewel wij als Nederlands advocatenkantoor in Amsterdam streven naar nauwkeurigheid en actualiteit van de verstrekte juridische informatie, kunnen onze advocaten niet garanderen dat alle informatie volledig, juist of actueel is en accepteren wij geen aansprakelijkheid. Voor persoonlijk juridisch advies, raadpleeg altijd een bevoegde juridische professional, zoals onze advocaten.

Remko Roosjen

Remko Roosjen

Als partner van MAAK en advocaat commercial law geeft Remko leiding aan aan het team Commerciële Geschillen en Contractenrecht. Remko is een gespecialiseerde advocaat contractenrecht en heeft een ruime ervaring in het voeren van procedures, waaronder voor de civiele rechter, in arbitrage en mediation. Remko is verbonden aan de specialisatievereniging voor Distributie, Franchise en Agentuur en doceert regelmatig over het snijvlak van commerciële contracten en productregelgeving. Lees meer over Remko op zijn persoonlijk profiel of op LinkedIn .