Meteen naar de inhoud

Kort geding in hoger beroep

Kort geding in hoger beroep

In mijn eerdere blog heb ik stilgestaan bij de mogelijkheid tot het starten van een kort geding in Nederland. Indien in kort geding een vonnis is gewezen hebben partijen drie mogelijkheden: partijen leggen zich neer bij het vonnis, partijen starten een bodemprocedure of partijen gaan tegen de uitkomsten van het kort geding in hoger beroep. In deze blog zullen de bijzonderheden van het hoger beroep tegen een kortgedingvonnis nader worden toegelicht.  De kort geding procedure kan complex zijn en procedurele valkuilen liggen op de loer. U doet er daarom goed aan een ervaren advocaat procesrecht te contacteren voor het goed doorlopen van deze spoedprocedure. Dat geldt voor eerste aanleg als in hoger beroep.

Wat zijn de termijnen in hoger beroep voor kort geding?

Uit de wet volgt dat de termijn voor het instellen van hoger beroep van een vonnis in kort geding vier weken bedraagt, te rekenen vanaf de dag van de uitspraak van het vonnis dan wel de dag van de mondelinge uitspraak. Dit betekent dat indien de rechter een mondelinge uitspraak doet, de termijn voor het instellen van hoger beroep vanaf dat moment begint te lopen. Aldus maakt het niet uit wanneer partijen de daadwerkelijke uitwerking van de mondelinge uitspraak ontvangen. De termijn voor hoger beroep tegen een kortgedingvonnis is beduidend korter dan de termijn voor hoger beroep tegen een ‘normaal’ vonnis, welke drie maanden bedraagt.

Net zoals een normale hogerberoepsprocedure wordt hoger beroep tegen een kortgedingvonnis ingesteld door een appeldagvaarding. In deze dagvaarding wordt aangegeven dat bezwaar wordt gemaakt tegen het vonnis van de voorzieningenrechter. Vervolgens wordt in de memorie van grieven beschreven waarom de voorzieningenrechter tot een verkeerde conclusie is gekomen. De schriftelijke reactie van de tegenpartij wordt een memorie van antwoord genoemd. De termijn voor het nemen van een memorie van grieven en een memorie van antwoord in kort geding is vier weken in plaats van de zes weken die gelden in een normale hogerberoepsprocedure. Ook het uitstel dat het gerechtshof kan verlenen is korter, namelijk twee weken in plaats van vier weken.

Kort geding in hoger beroep: Spoedappel of turbospoedappel?

Indien hoger beroep in kort geding wordt ingesteld tegen een kortgedingvonnis wordt deze in beginsel volgens het normale tempo van hoger beroep behandeld. Toch kan de behoefte bestaan om het hoger beroep ook versneld te behandelen. In dat geval kunnen beide partijen verzoeken om een spoedappel. Wanneer dit verzoek wordt toegewezen wordt de zaak met absolute voorrang op alle andere zaken die bij het hof aanhangig zijn behandeld. Voorwaarde is wel dat de grieven direct in de appeldagvaarding moeten zijn opgenomen en gemotiveerd moet worden waarom sprake is van een spoedeisend belang.

Daarnaast is het mogelijk om in uiterst spoedeisende zaken een verzoek te doen voor een turbospoedappel. In dat geval dient de partij zich voor het aanhangig maken van de zaak een met redenen omklede schriftelijke verzoek in te dienen bij het gerechtshof. Indien het gerechtshof het verzoek voor een turbospoedappel toewijst, zullen de termijnen die gelden in spoedappel nog verder worden verkort.

Bewijs in hoger beroep tegen een kortgedingvonnis

In hoger beroep tegen een kortgedingvonnis hoeft het gerechtshof, net zoals de voorzieningenrechter, zich niet te houden aan de wettelijke bewijsregels. Dit betekent dat het gerechtshof getuigen kan horen en een deskundigenbericht kan gelasten. Algemeen wordt aangenomen dat het gerechtshof in hoger beroep meer ruimte heeft qua bewijslevering dan de voorzieningenrechter in eerste aanleg. Uit de praktijk blijkt echter dat er relatief weinig bewijs wordt geleverd door partijen in hoger beroep.  

Advocatenkantoor voor het voeren van een kort geding

Wilt u tegen de uitkomsten van het eerdere kort geding in hoger beroep of wordt u zelf geconfronteerd met een hoger beroep in kort geding na een succesvolle procedure in eerste aanleg? MAAK Advocaten heeft een team van ervaren procesadvocaten in Amsterdam dat u graag bij een hoger beroep in (incasso) kort geding kan bijstaan. Onze advocaten kunnen snel schakelen en u adviseren over de beste aanpak en strategie.  

Telefoon: +31 (0) 20 210 31 38
E-Mail: mail@maakadvocaten.nl
Contactpersoon: Remko Roosjen | Advocaat gespecialiseerd in procedures

Remko Roosjen

Remko Roosjen

Als partner van MAAK en advocaat commercial law geeft Remko leiding aan aan het team Commerciële Geschillen en Contractenrecht. Remko is een gespecialiseerde advocaat contractenrecht en heeft een ruime ervaring in het voeren van procedures, waaronder voor de civiele rechter, in arbitrage en mediation. Remko is verbonden aan de specialisatievereniging voor Distributie, Franchise en Agentuur en doceert regelmatig over het snijvlak van commerciële contracten en productregelgeving. Lees meer over Remko op zijn persoonlijk profiel of op LinkedIn .