Meteen naar de inhoud

Procedure starten bij de rechter

Een procedure starten bij de rechter kan door ons advocatenkantoor in Amsterdam worden verzorgd. Onze advocaten treden op voor de rechter door heel Nederland. Wanneer onderhandelingen nergens meer toe leiden, of er wordt niet gereageerd op uw vordering, is een weg naar de rechter de volgende stap. Wilt u meer informatie inwinnen over de manier waarop een procedure bij de rechter moet worden opgestart en welke procedure het meest voor de hand ligt, neemt u dan contact met onze procesadvocaten op.

Waarom een civiele procedure starten bij de rechter?

Een civiele procedure bij de rechter wordt gestart als er een civiele zaak voorligt. Dat is vaak zo tussen twee bedrijven die een geschil hebben over de uitleg van een overeenkomst, of wanneer een partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van een contract. Ook burgers onderling kunnen een zaak bij de civiele rechter aanhangig maken.

Procedure starten bij de rechter met een advocaat

Een civiele zaak starten door een advocaat gebeurt in de regel bij de rechtbank. Afhankelijk van de hoogte van de vordering en het rechtsgebied start u bij de kantonrechter of bij de afdeling civiel van de rechtbank. De plaats waar u de procedure moet opstarten kan afhankelijk zijn van de contractuele afspraken die u heeft gemaakt. Is daarover niets geregeld, dan is vaker de rechtbank van het arrondissement van de woonplaats van de gedaagde partij de plek waar u de procedure opstart. Wanneer het een zakelijk handelsgeschil betreft wordt de statutaire zetel van de gedaagde partij als ‘woonplaats’ gezien.

Advocaat bij een Juridisch conflict

Een juridisch conflict kan over uiteenlopende zaken gaan. Een procedure starten bij de rechter vraagt altijd eerst om een kwalificatie van het geschil. Ons advocatenkantoor in Amsterdam is met name gespecialiseerd in contractenrecht, ondernemingsrecht en productregelgeving. Voordat we de dagvaarding opstellen in de procedure bekijken we goed wat voor juridisch conflict er speelt en wat uw positie is. Aan de hand daarvan zouden we bijvoorbeeld ook kunnen bepalen we een kort geding opstarten, of zelfs eerst een verzoek zullen indienen tot het leggen van conservatoir beslag.

Advocaat met veel ervaring in het voeren van civiele procedures

Bent u op zoek naar een advocaat met veel ervaring in het voeren van civiele procedures? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Onze advocaten hebben allemaal de expertise en ervaring die nodig is om u goed bij te kunnen staan. Ons advocatenkantoor in Amsterdam heeft een team van advocaten dat een sterke reputatie heeft in het voeren van civiele procedures. Wilt u advies inwinnen over uw rechtspositie, of wilt u meer weten over een procedure starten bij de rechter? Neem dan contact op met Remko Roosjen of met een van onze andere advocaten in Amsterdam.

T:  +31 (0)20 – 210 31 38
E: mail@maakadvocaten.nl
Contactpersoon: Remko Roosjen | Advocaat procesrecht