Boete en kort geding

Een boete in kort geding vorderen is niet altijd even makkelijk. In deze bijdrage bespreken we enkele zaken over de boete in kort geding en leggen we uit waarom een bodemprocedure (een procedure die met meer waarborgen is omkleed) onder omstandigheden een betere keuze is wanneer contractuele boetes worden verbeurd door de andere partij. Onze advocaat contractenrecht zoomt in op een aantal aspecten van het kort geding

Wat is een kort geding?

Een kort geding is een spoedprocedure waarin de voorzieningen rechter wordt gevraagd om een snelle (voorlopige) beslissing. De rechter geeft in een spoedprocedure nooit een definitief oordeel. Daarom kan hij bijvoorbeeld geen overeenkomsten ontbinden of vernietigen. Het is bij de kantonrechter, of wanneer u gedaagde bent bij de afdeling civiel van de rechtbank, niet verplicht om een advocaat in te schakelen.

Wat zijn de voordelen van een kort geding

Een kort geding heeft één groot voordeel: doorgaans vindt deze (spoed)procedure binnen 1 maand plaats en ligt er binnen 6-8 weken na de aanvraagdatum een vonnis op de mat. Dat is snel, zeker in een tijd waar een eindvonnis in een reguliere procedure in eerste aanleg soms wel een jaar kan bestrijken na aanvang. De keerzijde van de medaille is dat een dergelijke procedure niet met alle waarborgen van een zogeheten bodemprocedure is omkleedt. De ruimte voor het doen van bewijsaanbiedingen is beperkt en de zaak moet zich ‘lenen voor kort geding’. Dat ‘lenen voor kort geding’ is vaak een troef voor de andere partij: is een zaak té complex of omvangrijk om een voorlopige voorziening te kunnen treffen, dan wordt de vordering afgewezen. Daar wordt vaak stevig op ingezet in het kader van een verweer.

Kan een geldvordering in kort geding worden gevraagd?

Wanneer een gevorderde voorzieningen strekt tot betaling van een geldsom is daarvoor in kort geding slechts plaats als “het bestaan en de omvang van de vordering voldoende aannemelijk zijn en uit hoofde van onverwijlde spoed een onmiddellijke voorziening vereist is”. Hoewel een kort geding doorgaans niet als verkapte incassoprocedure dient, kunnen toch geldvorderingen worden ingesteld. Wanneer er bijvoorbeeld al geruime tijd aanspraak wordt gemaakt op een boetebedrag is het doorgaans niet redelijk dat daarvoor een bodemprocedure moet worden afgewacht. Op dergelijke wijze wordt dan het criterium voor spoedeisend belang ingekleurd.

KORT GEDING en de rol van de VOORZIENINGENRECHTER

Tóch is er een tendens waarneembaar.  Onze kort geding advocaten zien steeds vaker een proactieve voorzieningenrechter die inzet op een algehele beslechting van een zakelijk geschil. Dat blaast het kort geding nieuw leven en biedt perspectief om voortvarend te procederen, ook bij geldvorderingen en contractuele boetes. Een kort geding levert in de regel vaak altijd wat op. Niet in de laatste plaats bent u tijdens een zitting weer in gesprek met elkaar.

KORT GEDING: ONBETAALDE FACTUREN?

Achterstallige facturen wilt u natuurlijk zo snel mogelijk voldaan krijgen. Hoewel u uw rechten kan verzekeren door bijvoorbeeld het leggen van beslag, kan er pas een executie (door een deurwaarder) volgen wanneer er een vonnis ligt. De snelst mogelijke route is dan de weg van het kort geding. De lijn in de rechtspraak is dat u voor wat betreft achterstallige facturen, zeker wanneer deze onbetwist zijn, ook naar de voorzieningenrechter kan stappen. Ook wordt op eenzelfde wijze naar het spoedeisend belang gekeken.

Kortom, een kort geding procedure gaat snel en kan direct resultaat opleveren. Hoewel het middel aanvankelijk niet voor een incassoprocedure is bedoeld, kan het wel degelijk effect sorteren om dergelijke vorderingen in te stellen.

Boete in kort geding vorderen?

Een boete in kort geding vorderen is niet altijd de beste keuze. Wanneer een vordering wordt betwist of de vordering is niet voldoende duidelijk, dan raden onze procesadvocaten dit af. Een boete in kort geding vorderen is niet altijd onmogelijk, juist omdat het kort geding geen verkapt incassotraject behoort te zijn. Laat u hierover goed informeren, voordat u de keuze maakt deze stap te zetten.

Advocaat gespecialiseerd in contractuele boetes en het KORT GEDING

Bent u op zoek naar een advocaat gespecialiseerd in contractuele boetes en het kort geding? Maakt u aanspraak op een contractuele boete en wenst u deze in te stellen, bijvoorbeeld naast een verbod om de onderneming te beconcurreren, neem dan eens contact met ons op. We hebben veel accurate kennis over dit onderwerp en helpen u graag verder.

T:  +31 (0)20 – 210 31 38
E: mail@maakadvocaten.nl
Contactpersoon: Remko Roosjen (advocaat contractenrecht)

nv-author-image

Remko Roosjen

Remko Roosjen is als advocaat / partner contractenrecht verbonden aan MAAK Advocaten. Een belangrijk deel van zijn werk ziet op het adviseren en procederen over commerciële overeenkomsten. Remko treedt op voor zowel fabrikanten, distributeurs, resellers en internationaal opererende handelspartijen. Remko is een bevlogen advocaat die snel schakelt.