Meteen naar de inhoud

Geschillenbeslechting tussen bedrijven

Het beslechten van geschillen over commerciële kwesties kan vaak behoorlijk complex zijn. Wat is de beste manier om het op te lossen? Moet je naar de rechter stappen of de details onderling uitwerken? Al deze vragen kunnen relevant zijn als u een juridische procedure wilt starten tegen een andere entiteit binnen een commerciële context. MAAK advocaten is een advocatenkantoor in Amsterdam dat gespecialiseerd is in commerciële geschillenbeslechting. Onze procesadvocaat helpt u graag als u vragen heeft over dit onderwerp. In dit bericht lees je meer over commerciële geschillen en hoe deze kunnen worden opgelost.

Wat zijn commerciële geschillen?

Commerciële geschillen verwijzen naar geschillen tussen zakelijke entiteiten in een commerciële context. Meestal gaat het om twee commerciële entiteiten die het oneens zijn over een onderdeel van een zakelijke overeenkomst. Commerciële geschillen kunnen van verschillende omvang en complexiteit zijn. Het kan gaan om contractgeschillen, contractbreuk of schending van een fiduciaire plicht, partnerschaps- of vennootschapsgeschillen, productaansprakelijkheid, aandeelhoudersgeschillen en plichtsverzuim. Commerciële geschillen kunnen worden opgelost door commerciële geschillenbeslechting (litigation), commerciële geschillenbeslechting (arbitrage) en bemiddeling.

Wat is commercieel procederen?

Commerciële geschillenbeslechting verwijst naar het voeren van juridische procedures met betrekking tot alle soorten zakelijke geschillen. Een commercial litigation advocaat behartigt de belangen van de cliënt. Onze advocaten stellen de juridische strategie op, dienen al het papierwerk in en treden indien nodig op als bemiddelaar. Over het algemeen is de uitkomst van het proces voorspelbaar. Het komt zelden voor dat een rechter een onverwachte beslissing neemt. Hoewel de gerechtelijke procedureregels vrijwel identiek zijn voor alle rechtbanken, met uitzondering van lokale variaties, zijn ze niet inconsistent.

Welke rechter behandelt mijn commerciële geschil?

De beslissing over het forum waar een geschil wordt beslecht, kan van invloed zijn op het verloop van de procedure, de kosten en uiteindelijk de uitkomst van het geschil. Voorspelbaarheid is mogelijk door alle opties te overwegen en een forum te kiezen. Nederland heeft een van de meest efficiënte en effectieve rechtssystemen ter wereld. Als de partijen niet van tevoren zijn overeengekomen welk gerecht of welke rechtbank bevoegd zal zijn in het geval van een geschil dat ze hebben, zal dit worden bepaald door de toepasselijke nationale collisieregels. Dit kan leiden tot een gecompliceerde beoordeling als de contractpartijen zich in verschillende rechtsgebieden bevinden. Verordening (EU) nr. 1215/2012 (Brussel I herschikking) bevat bevoegdheidsregels voor nationale rechtbanken in Europese lidstaten. Het resultaat van de toepassing van deze regels op een bepaalde zaak kan betekenen dat de partijen voor een andere of onbekende rechtbank moeten procederen. Het is belangrijk om een duidelijke afspraak over het bevoegde forum in het contract op te nemen.

Nederland heeft 11 arrondissementsrechtbanken, die in 11 gerechtelijke regio’s zijn gevestigd. Als er geen overeenstemming is bereikt over een forum, zijn deze rechtbanken bevoegd als de gedaagde in dat rechtsgebied is gevestigd. Partijen kunnen kiezen uit een van de 11 arrondissementsrechtbanken als bevoegde rechtbank als ze het eens zijn over een gerechtelijke procedure. De rechtbanken in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag zijn populair vanwege hun expertise en omvang.

De Netherlands Commercial Court (NCC) is een relatief nieuwe optie voor gerechtelijke procedures die ook Engels sprekende deskundige rechters biedt en gespecialiseerd is in complexe handelszaken. De NCC is een onderdeel van de rechtbank Amsterdam (en gerechtshof). Het werd opgericht op 1 januari 2019, in reactie op de toenemende rol van Amsterdam als een belangrijke locatie voor het bedrijfsleven en toegangspoort tot Europa. Hoewel de griffierechten van de NCC iets hoger zijn dan die van de reguliere Nederlandse rechtbanken (15.000 EUR in eerste aanleg), is de NCC nog steeds een goedkoper alternatief voor arbitrage.

Commerciële geschillenbeslechting (arbitrage)

Arbitrage is een van de populairste instrumenten om commerciële geschillen op te lossen, en het aantal bedrijven dat commerciële geschillen via arbitrage oplost is de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen. Het heeft aan populariteit gewonnen omdat arbitrage een goede manier is voor partijen om hun geschillen vertrouwelijk te beslechten. Ook zijn arbiters meestal experts op het gebied van het onderwerp van het geschil, wat leidt tot een veel substantiëler proces. Bovendien biedt een arbitrageprocedure meer flexibiliteit in het proces en andere afspraken over communicatie. Boek 4 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) bevat de arbitragewet. Er kunnen ook aanvullende arbitrageregels van toepassing zijn als de partijen dat zijn overeengekomen. De wet bepaalt dat de procedure wordt bepaald door de arbiters. Arbiters zijn niet onderworpen aan dezelfde bewijsregels als in een gerechtelijke procedure. Nederland heeft veel gevestigde arbitrage-instituten, waaronder het Nederlands Arbitrage Instituut voor algemene handelsarbitrage en UNUM (voor handels- of maritieme geschillen) en het Construction Arbitration Institute.

Arbitrage is duurder dan een gerechtelijke procedure, wat een nadeel is. Dit komt doordat arbitragekosten vaak zowel administratieve kosten als honoraria van de arbiters omvatten. Bovendien kunnen de nadelige kostenvergoedingen de werkelijke advocaatkosten omvatten. Er zijn echter wijzigingen aangebracht in het DCCP om de efficiëntie van het proces te verbeteren.

Mediation

De beslechting van commerciële geschillen kan ook eindigen in mediation. Mediation is een andere methode om commerciële geschillen te beslechten. Nederland heeft in 1995 een Mediation Instituut opgericht. Het houdt een lijst bij van geregistreerde mediators die zaken uit alle rechtsgebieden kunnen aannemen, waaronder Commercial Litigation. In een commercieel geschil is het de rol van de mediator om procederende bedrijven te helpen tot een overeenkomst te komen. De mediator stelt een oplossing voor als de partijen het niet eens worden.

Advocaat gespecialiseerd in commerciële geschillenbeslechting

Als u vragen heeft over de beslechting van commerciële geschillen of als u wilt worden vertegenwoordigd door een van onze advocaten in een van de commerciële procedures, aarzel dan niet om contact op te nemen met een van onze advocaten. Onze advocaten zijn gespecialiseerd in commerciële geschillenbeslechting en staan u graag bij. Neem gerust contact op met onze procesadvocaat, Remko Roosjen.

+31 (0)20 – 210 31 38
mail@maakadvocaten.nl

Remko Roosjen

Sander Van Someren Gréve

Sander Van Someren Gréve

Als arbitrage advocaat ondersteunt Sander nationaal en internationaal opererende ondernemingen op het gebied van arbitrage en civiele procedures bij Commerciële Geschillen. Ook bij de vernietiging en herroeping van arbitrale vonnissen kan Sander support bieden. Sander is een gespecialiseerde advocaat procesrecht en heeft een ruime ervaring in het voeren van arbitrale procedures. Lees meer over Sander op zijn persoonlijk profiel of op LinkedIn.