Meteen naar de inhoud

Kort geding onder Nederlands recht

Onze gespecialiseerde en ervaren advocaten kunnen in spoedeisende gevallen een kort geding aanspannen. In deze blog informeren wij u over de vereisten en mogelijkheden van het afdwingen van een vordering met behulp van een kort geding. In een andere blog informeren wij u specifiek over het begrip kort geding en op welke zaken dit betrekking kan hebben.

Hoe lang duurt een kort geding?

Een kort geding moet door de verzoeker worden aangevraagd bij de bevoegde rechter. Een kort geding kan worden aangespannen bij een kantonrechter of bij de civiele kamer van de rechtbank. De verzoeker moet een aanvraagformulier invullen en een conceptdagvaarding (inclusief bewijs) indienen. De rechtbank onderzoekt het verzoek en stelt een datum vast, die afhankelijk van de urgentie van de zaak tot zes weken na de datum van het verzoek kan duren. In zeer dringende zaken kan de mondelinge behandeling eerder dan een week worden gepland. De dagvaarding, inclusief de datum voor de mondelinge behandeling, wordt door een deurwaarder betekend aan de wederpartij, die verzocht kan worden om voor de rechtbank te verschijnen.

Naast het spoedeisende karakter van een kort geding is een ander onderscheidend voordeel van een dergelijke procedure dat de wederpartij geen verweerschrift hoeft in te dienen, zij het dat dit mogelijk blijft. Indien de wederpartij wel een verweerschrift indient, duurt de mondelinge behandeling in kort geding doorgaans iets korter. Wat betreft bewijs in kort geding moet worden opgemerkt dat bewijs – van elk van de betrokken partijen – nog tot 24 uur voor de mondelinge behandeling bij de rechtbank kan worden ingediend.

Wat zijn de vereisten voor een kort geding?

De procedure voor voorlopige maatregelen is vastgelegd in de artikelen 254 tot en met 260 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Afhankelijk van de aard van de zaak en de vordering wordt een kort geding behandeld door een kantonrechter (bemand door een enkelvoudige rechter, namelijk de president van de rechtbank of zijn vice), of door een rechter van de civiele kamer van de bevoegde rechtbank. Mondelinge hoorzittingen in kort geding zijn meestal snel en informeel. Partijen – indien aanwezig – leggen mondelinge verklaringen af en de rechter heeft de gelegenheid om specifieke vragen te stellen over de feiten van de zaak.

In civiele procedures voor voorlopige maatregelen voor een arrondissementsrechtbank is procesvertegenwoordiging verplicht voor de verzoeker, maar niet voor de verweerder. In kort geding bij de kantonrechter is procesvertegenwoordiging niet verplicht. Wij raden partijen echter sterk aan om een advocaat te raadplegen voordat zij een dergelijke procedure starten om deskundig advies in te winnen over de zaak in kwestie.

Is het spoedeisende karakter van een zaak vereist voor een kort geding?

Ja, de vordering in kort geding moet gebaseerd zijn op een spoedeisend belang: er moet onmiddellijk actie worden ondernomen, bijvoorbeeld om een bepaalde handeling van de wederpartij met onmiddellijke ingang te kunnen stoppen. Naast het spoedeisende karakter van een zaak is het ook noodzakelijk dat het gezien de feiten, omstandigheden en rechtsvragen haalbaar is om op zo’n korte termijn over de zaak te beslissen. Als de rechter van mening is dat een zaak te complex is voor een beslissing in kort geding, kan de vordering om die ene reden worden afgewezen. Na de zitting doet de rechter binnen zeven tot veertien dagen uitspraak. Het is echter ook mogelijk dat de rechter op de zitting zelf een (voorlopige) beslissing neemt. In dat geval volgt de schriftelijke uitspraak binnen enkele dagen na de zitting.

Advocaat gespecialiseerd in kort geding procedures

Onze advocaten kunnen u vanaf het begin van het proces ondersteunen met onderhandelingen en op strategisch niveau. Als de zaak escaleert, treden wij op als uw procesadvocaat in de rechtbank. Als u dringend behoefte heeft aan een advocaat die gespecialiseerd is in procedures in kort geding, of een voorlopige voorziening en een rechterlijke uitspraak, dan kan ons advocatenkantoor in Amsterdam namens u een kort geding (een spoedprocedure) starten. Onze procesadvocaten in Amsterdam kunnen in eerste aanleg optreden voor elke overheidsrechter in Nederland. Wij helpen u ook graag als er hoger beroep wordt ingesteld.

T: +31 (0)20 – 210 31 38
E: mail@maakadvocaten.nl
Contact: Remko Roosjen | Nederlands procesadvocaat in Nederland

Remko Roosjen

Remko Roosjen