Meteen naar de inhoud

Onze advocaat voor bouwproducten Martin Krüger adviseert over de juridische uitdagingen binnen deze industrie. Wij zijn als advocatenkantoor in Amsterdam gespecialiseerd in alle juridische zaken die met bouwproducten een verband houden. Denk aan het kijken of voldaan wordt aan de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen, maar ook andere juridische eisen. Voldoet de documentatie bijvoorbeeld? Hoe moeten commerciële contracten worden ingericht? Wat moet ik doen als ik een zakelijk geschil heb met een toezichthouder, of met een concurrent of andere speler uit de markt?

Onze advocaten voor bouwproducten hebben de kennis en expertise die u zoekt. Ons team Product Compliance & Liability werkt nauw samen met ons Team Commerciële Contracten & Litigation. Onze ervaren advocaten voor bouwproducten kunnen u ontzorgen in ieder stadium waarin u verkeert, of dat nou gaat om markttoetreding en de productregelgeving, of het commerciële distributieproces daarachter. Bij MAAK Advocaten bent u aan het juiste adres.

Advocatenkantoor voor bouwproducten

Ons advocatenkantoor voor bouwproducten is hét kantoor over al uw vragen die gaan over bouwproducten. Ons advocatenkantoor voor bouwproducten focust op de sector maakindustrie en we werken met vele specialisten nauw samen. Denk aan verzekeraars, veiligheidsadviseurs, ontwerpers en technische specialisten. Ons advocatenkantoor is gevestigd in Amsterdam maar we treden op voor partijen door heel Nederland en daarbuiten. De specialisten voor bouwproducten van MAAK advocaten helpen u graag verder of stellen hun netwerk ter beschikking.

Advies over CE-markering en bouwproducten

In deze bijdrage geven we u een eerste vrijblijvend advies over CE-markering en bouwproducten – vooral welke zaken allemaal een rol spelen bij bouwproducten. Er speelt vaker nog veel meer binnen uw organisatie, maar hier treft u alvast een overzicht aan van de zaken die regelmatig terugkomen.

Verordening (EU) 305/2011

In de verordening (EU) 305/2011 zijn alle vereisten opgenomen waar rekening mee gehouden moet worden bij bouwproducten en CE-markering daarvan. De verordening vervangt richtlijn 89/106/EEG en heeft in tegenstelling tot de richtlijn directe werking in alle EU-lidstaten.

Welke producten vallen onder de verordening?

In artikel 2 is opgenomen dat onder bouwproduct wordt verstaan elk product of kit dat wordt vervaardigd en in de handel wordt gebracht om blijvend te worden verwerkt in bouwwerken of delen ervan, en waarvan de prestaties gevolgen hebben voor de prestaties van het bouwwerk met betrekking tot de fundamentele eisen voor bouwwerken.

Vereisten voor een CE-markering bij bouwproducten

In bijlage I zijn de essentiële veiligheidsvereisten opgenomen waar de bouwproducten aan moeten voldoen om op de markt gebracht te kunnen worden en/of in gebruik genomen te kunnen worden. Denk hierbij aan voorschriften met betrekking tot brandveiligheid, hygiëne, duurzaamheid en milieu en bescherming tegen geluidshinder.

Er bestaat een vermoeden van conformiteit aan de verordening wanneer de bouwproducten overeenstemmen met de toepasselijke geharmoniseerde normen. In Nederland kunnen deze normen worden aangevraagd bij het normalisatie-instituut NEN.

Er kan ook worden gekozen voor een vrijwillige CE-markering wanneer het product niet valt onder een van de geharmoniseerde normen. Dit gaat via een European Technical Assessment (ETA). Aan de hand van een European Assessment Document (EAD) beoordeelt een Technical Assessment Body (TAB) of het product in aanmerking komt voor een vrijwillige CE-markering. Bestaat er nog geen EAD voor het te beoordelen type product dan kan de Assessment Body verzocht worden een nieuw document hiervoor op te stellen.

Zowel in het geval van overeenstemming met geharmoniseerde normen (niet-vrijwillige CE-markering) als overeenstemming met de European Technical Assessment (ETA) (vrijwillige CE-markering), moet een prestatieverklaring (DoP) worden opgesteld die wordt meegeleverd met het product. Deze informatie is opgenomen in artikelen 4-7 van bijlage III.

Controle CE-gemarkeerde producten

Voor alle producten moet technische documentatie worden opgesteld waarin informatie staat opgenomen over hoe het product aan de essentiële eisen van de verordening voldoet. Deze documentatie kan worden ingezien door toezichtautoriteiten wanneer nodig, en dient tien jaar bewaard te worden.

In bijlage V van de verordening wordt onderscheid gemaakt tussen vijf categorieën van risiconiveaus.

In het geval van niveau 4 kan de fabrikant zelf een conformiteitsprocedure doorlopen.

In de andere gevallen moet een notified body worden ingeschakeld die een EU-typeonderzoek uit zal voeren en op deze manier checkt of de artikelen voldoen aan de in de verordening gestelde eisen. Hierna verstrekt de notified body een certificaat welke de conformiteit bevestigt.

In beide procedures dient de fabrikant een EU-conformiteitsverklaring op te stellen. Met deze verklaring stelt de fabrikant dat hij verantwoordelijk is voor het voldoen aan de essentiële eisen van de bouwproducten.

CE-markeren van bouwproducten

Zijn alle controles uitgevoerd dan moet op de producten nog een CE-markering worden aangebracht. Hier zijn tevens bepaalde regels aan gesteld. Wanneer er een notified body betrokken is geweest bij de conformiteitsbeoordeling dan dient ook zijn identificatienummer te worden aangebracht naast de CE-markering. Wat daarnaast nog meer moet worden aangebracht is opgenomen in artikel 9 van de verordening.

Geschil over bouwproducten

Heeft u een geschil over bouwproducten met een andere partij, zoals een concurrent, contractspartij of toezichthouder? Laat u dan door de advocaten van het team Product Regulation & Compliance van ons advocatenkantoor in Amsterdam juridisch bijstaan. Of u nu een vordering wenst in te stellen of een verdediging wilt voeren tegen een claim, onze ervaren advocaten in Amsterdam hebben de kennis en expertise die u nodig heeft. Wij kennen de sector, hebben de ervaring en snappen ook hoe de andere kant tegen de zaak aan kan kijken. Een procedure over bouwproducten kan bepaald complex zijn; laat u daarom tijdig adviseren door onze advocaten.

Discussie met de toezichthouder over bouwproducten

Een discussie met de toezichthouder over bouwproducten kan een complex en ondoorzichtig traject zijn voor uw organisatie. De consequenties van een discussie met de toezichthouder kan er ook toe leiden dat uw bouwproducten niet in gebruik mogen worden genomen, niet mogen worden verhandeld of als onveilig worden betiteld. Voor dit bestuursrechtelijke traject geldt; laat u goed door een advocaat adviseren en begeleiden om in een vroegtijdig stadium de juiste stappen voorwaarts te kunnen zetten. Op die manier voorkomt u een hoop ellende en kan mogelijk nog veel worden voorkomen of verholpen.

Juridisch advies over bouwproducten

Wilt u juridisch advies over bouwproducten inwinnen? Verkeert u in contractsonderhandelingen, of heeft u een geschil of vraag over de wet- en regelgeving? Onze gespecialiseerde advocaat aansprakelijkheidsrecht (Martin Krüger) en advocaat contractenrecht (Remko Roosjen) denken graag met u mee.

Remko Roosjen

Remko Roosjen

Als partner van MAAK en advocaat commercial law geeft Remko leiding aan aan het team Commerciële Geschillen en Contractenrecht. Remko is een gespecialiseerde advocaat contractenrecht en heeft een ruime ervaring in het voeren van procedures, waaronder voor de civiele rechter, in arbitrage en mediation. Remko is verbonden aan de specialisatievereniging voor Distributie, Franchise en Agentuur en doceert regelmatig over het snijvlak van commerciële contracten en productregelgeving. Lees meer over Remko op zijn persoonlijk profiel of op LinkedIn .