Meteen naar de inhoud

Advocaat voor drukapparatuur

Advocaat voor drukapparatuur

Onze advocaat voor drukapparatuur houdt zich bezig met alle juridische zaken rondom drukapparatuur, denk aan warmtepompen, bierketels, opslagtanks voor gassen, brandblusapparatuur, hogedrukreinigers etc. Wij zijn als advocatenkantoor in Amsterdam gespecialiseerd in de maakindustrie. Er speelt een aantal vragen dat vaker terugkeert bij onze advocaten productregelgeving en advocaten contractenrecht. Denk aan het kijken of voldaan wordt aan de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen, maar ook andere juridische eisen. Voldoet de documentatie bijvoorbeeld? Hoe moeten commerciële contracten worden ingericht? Wat moet ik doen als ik een zakelijk geschil heb met een toezichthouder, of met een concurrent of andere speler uit de markt?

Onze advocaten voor drukapparatuur hebben de kennis en expertise die u zoekt. Ons team Product Compliance & Liability werkt nauw samen met ons Team Commerciële Contracten & Litigation. Onze ervaren advocaten voor drukapparatuur kunnen u ontzorgen in ieder stadium waarin u verkeert, of dat nou gaat om markttoetreding en de productregelgeving, of het commerciële distributieproces daarachter. Bij MAAK Advocaten bent u aan het juiste adres.

Advocatenkantoor voor drukapparatuur

Ons advocatenkantoor voor drukapparatuuris hét kantoor over al uw vragen die gaan over drukapparatuur. Ons advocatenkantoor voor drukapparatuur focust op de sector maakindustrie en we werken met vele specialisten nauw samen. Denk aan verzekeraars, veiligheidsadviseurs, ontwerpers en technische specialisten. Ons advocatenkantoor is gevestigd in Amsterdam maar we treden op voor partijen door heel Nederland en daarbuiten. De specialisten voor drukapparatuur van MAAK advocaten helpen u graag verder of stellen hun netwerk ter beschikking.

Advies over CE-markering en drukapparatuur

In deze bijdrage geven we u een eerste vrijblijvend advies over CE-markering en drukapparatuur– vooral welke zaken allemaal een rol spelen bij drukapparatuur. Er speelt vaker nog veel meer binnen uw organisatie, maar hier treft u alvast een overzicht aan van de zaken die regelmatig terugkomen.

Richtlijn 2014/68/EU

In richtlijn 2014/68/EU betreffende drukapparatuur zijn alle vereisten opgenomen waar rekening mee gehouden moet worden bij drukapparatuur en CE-markering daarvan.

Welke producten vallen (niet) onder de richtlijn?

Drukapparatuur wordt in artikel 2 van de richtlijn gedefinieerd als drukvaten, installatieleidingen, veiligheidsappendages en onder druk staande appendages, inclusief, voor zover van toepassing, de elementen die bevestigd zijn aan onder druk staande delen zoals flenzen, tubulures, koppelingen, steunconstructies en hijsogen. Het gaat om drukapparatuur waarvan de maximaal toelaatbare druk PS meer dan 0,5 bar bedraagt.

In lid 2 van artikel 1 van de richtlijn is aangegeven welke producten specifiek niet onder het toepassingsgebied van deze richtlijn vallen. Zo vallen drukvaten van eenvoudige vorm onder Richtlijn 2014/29/EU en vervoerbare drukapparatuur onder Richtlijn 2010/35/EU en dus niet onder richtlijn 2014/68/EU.

Vereisten voor een CE-markering bij drukapparatuur

In bijlage I van de richtlijn zijn de essentiële veiligheidsvereisten opgenomen waar de drukapparatuur aan moet voldoen om op de markt gebracht te kunnen worden en/of in gebruik genomen te kunnen worden. Denk hierbij aan instructies voor het ontwerp, de fabricage, materialen en andere bijzondere kwalitatieve eisen.

Er bestaat een vermoeden van conformiteit aan de richtlijn wanneer de drukapparatuur overeenstemt met de toepasselijke geharmoniseerde normen. In Nederland kunnen deze normen worden aangevraagd bij het normalisatie-instituut NEN.

Controle CE-gemarkeerde producten

Voor alle producten moet technische documentatie worden opgesteld waarin informatie staat opgenomen over het ontwerp en de productie van de drukapparatuur. Deze documentatie kan worden ingezien door toezichtautoriteiten wanneer nodig, en dient tien jaar bewaard te worden.

De drukapparatuur wordt volgens bijlage II naar toenemend gevaar in categorieën ingedeeld. Deze categorieën zijn terug te vinden in artikel 13 van de richtlijn. In artikel 14 is aangegeven welke conformiteitsbeoordelingsprocedures horen bij de bepaalde categorieën. De procedures zijn vervolgens in bijlage III te vinden.

Drukapparatuur in categorie I mag door de fabrikant zelfstandig beoordeeld worden. Voor apparatuur uit categorie II en hoger moet een notified body worden ingeschakeld die de conformiteitsprocedure uitvoert. Voldoet het product volgens de notified body aan de eisen, dan ontvangt de fabrikant een conformiteitscertificaat.

Als laatste stap van de beoordelingsprocedure stelt de fabrikant, in zowel het geval van het zelfstandige conformiteitsonderzoek als bij een conformiteitsbeoordeling door een notified body, een EU-conformiteitsverklaring op. Deze verklaring wordt bij de technische documentatie gevoegd en houdt in dat de fabrikant de verantwoordelijkheid neemt dat de apparatuur voldoet aan de essentiële eisen van de richtlijn.

CE-markeren van drukapparatuur

Zijn alle controles uitgevoerd dan moet op de producten nog een CE-markering worden aangebracht. Hier zijn ook bepaalde regels aan gesteld en zijn te vinden in artikel 18 en 19 en bijlage III van de richtlijn. Als de markering niet op het product kan worden aangebracht dan dient deze op de verpakking en in de begeleidende documenten te worden aangebracht.

Wanneer er een notified body betrokken is geweest bij de conformiteitsbeoordeling dan dient ook zijn identificatienummer te worden aangebracht naast de CE-markering.

Geschil over drukapparatuur

Heeft u een geschil over drukapparatuur met een andere partij, zoals een concurrent, contractspartij of toezichthouder? Laat u dan door de advocaten van het team Product Regulation & Compliance van ons advocatenkantoor in Amsterdam juridisch bijstaan. Of u nu een vordering wenst in te stellen of een verdediging wilt voeren tegen een claim, onze ervaren advocaten in Amsterdam hebben de kennis en expertise die u nodig heeft. Wij kennen de sector, hebben de ervaring en snappen ook hoe de andere kant tegen de zaak aan kan kijken. Een procedure over drukapparatuur kan bepaald complex zijn; laat u daarom tijdig adviseren door onze advocaten.

Discussie met de toezichthouder over drukapparatuur

Een discussie met de toezichthouder over drukapparatuur kan een complex en ondoorzichtig traject zijn voor uw organisatie. De consequenties van een discussie met de toezichthouder kan er ook toe leiden dat uw drukapparatuur niet in gebruik mag worden genomen, niet mag worden verhandeld of als onveilig wordt betiteld. Voor dit bestuursrechtelijke traject geldt; laat u goed door een advocaat adviseren en begeleiden om in een vroegtijdig stadium de juiste stappen voorwaarts te kunnen zetten. Op die manier voorkomt u een hoop ellende en kan mogelijk nog veel worden voorkomen of verholpen.

Martin Krüger

Martin Krüger

Martin Krüger is als advocaat / partner verbonden aan MAAK Advocaten. Martin focust zich op handelsrecht en productregelgeving (CE-markering). Voor bedrijven stelt Martin overeenkomsten op, adviseert hij over toepasselijke regelgeving en procedeert hij bij geschillen voor de civiele rechter.