Meteen naar de inhoud

De Blauwe Gids en EU-productwetgeving

Blauwe Gids en EU-productregelgeving

De “Blauwe Gids” over de toepassing van EU-productwetgeving voor producten (de “Blauwe Gids“) is een omvangrijk en zeer invloedrijk document van de Europese Commissie met richtsnoeren over een breed scala van EU-voorschriften voor producten. Achtergrond van de Blauwe Gids is dat marktpartijen een richtsnoer voor de uitleg van EU-productwetgeving hebben. In 2022 is een nieuwe versie van de Blauwe Gids gepubliceerd waarin een aantal belangrijke wijzigingen zijn opgenomen. Onze advocaten Product Compliance | productwetgeving lichten de belangrijkste wijzigingen in de Blauwe Gids in deze blog kort toe. 

Inhoud van de Blauwe Gids

De Blauwe Gids, die voor het eerst is gepubliceerd in 2000, is een belangrijk document met richtsnoeren voor de interpretatie en het begrip van de EU-productvoorschriften, gebaseerd op de nieuwe aanpak en het nieuwe wetgevingskader voor het in de handel brengen van producten. De inhoud van de Blauwe Gids is bedoeld om een uniforme toepassing van de productvoorschriften in alle sectoren en op de interne markt te bevorderen. Hij bevat bijvoorbeeld richtsnoeren voor begrippen als “in de handel brengen” en de rol van marktdeelnemers (zoals fabrikanten, importeurs en distributeurs). De gids is voor het laatst herzien in 2022. In deze versie is de aanzienlijke hoeveelheid nieuwe productwetgeving verwerkt die de afgelopen jaren in heel Europa is aangenomen. Onderwerpen zoals de Brexit, ingrijpende wijziging van producten maar ook het elektronisch ter beschikking stellen van documentatie worden daarin behandeld.

Toepassingsgebied van de Blauwe Gids

Het toepassingsgebied van de Blauwe Gids is gericht tot de lidstaten van de EU en de ondertekenaars van de EER, met inbegrip van IJsland, Liechtenstein en Noorwegen. Hij is in bepaalde gevallen ook van toepassing op Turkije. In de praktijk is het niet alleen een belangrijk hulpmiddel voor markttoezichtautoriteiten, maar ook voor iedereen die betrokken is bij de levering van producten in de EU.  De gids is van toepassing op een breed scala van industriële, consumenten- en professionele producten, waaronder elektrische en elektronische apparatuur, speelgoed, machines, radioapparatuur, medische hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen, naast vele andere. Momenteel sluit de Blauwe Gids bepaalde wetgeving van zijn toepassingsgebied uit (bijvoorbeeld de richtlijn inzake algemene productveiligheid, REACH en de wetgeving inzake chemische stoffen), maar door de gedetailleerde dekking is de Blauwe Gids ook op andere gebieden invloedrijk.

Belang van de Blauwe Gids

Het belang van de Blauwe Gids is relevant voor marktpartijen die betrokken zijn bij en belang hebben bij de levering van producten in de EU. De nieuwe versie van de Blauwe Gids uit 2022 gaat specifiek in op de uitdagingen die onder meer de digitale economie, e-commerce, software, duurzaamheid en de circulaire economie met zich meebrengen. Bovendien zijn de veranderingen die zijn ingevoerd door nieuwe EU-wetgeving zoals de Verordening markttoezicht 2019/1020 meegenomen.

Vindplaats van de Blauwe Gids

De vindplaats van de Blauwe Gids is hier voor de versie van de Blauwe Gids 2016 en hier voor de actuele versie van de Blauwe Gids 2022.

Contact opnemen met een advocaat voor Product Compliance | productregelgeving

Wilt u advies inwinnen over wet- en regelgeving voor producten, het in de handel brengen van producten of de conformiteit met regels rondom productveiligheid? Laat u dan adviseren door een ervaren advocaat Product Compliance van MAAK Advocaten. De Europese regelgeving rondom producten is complex en het werken in gereguleerde markten kan (juridisch) uitdagend zijn. Ons team van ervaren advocaten Product Compliance helpt u graag verder.

+31 (0)20 – 210 31 38
martin.kruger@maakadvocaten.nl


Martin Krüger

Martin Krüger

Martin Krüger is als advocaat / partner verbonden aan MAAK Advocaten. Martin focust zich op handelsrecht en productregelgeving (CE-markering). Voor bedrijven stelt Martin overeenkomsten op, adviseert hij over toepasselijke regelgeving en procedeert hij bij geschillen voor de civiele rechter.