Ga naar de inhoud

In deze bijdrage zullen de maakindustrie advocaten van MAAK Advocaten – Martin Krüger en Remko Roosjen – stilstaan bij enige juridische consequenties als gevolg van de BREXIT en productaansprakelijkheid.  Aandacht zal worden besteed aan productaansprakelijkheid indien u producent en (of) importeur bent binnen de maakindustrie.

Op 23 juni 2016 heeft het Verenigd Koninkrijk (VK) in een referendum gekozen om de Europese Unie (EU) te verlaten. Nadat het VK officieel heeft medegedeeld uit de EU te willen stappen, zullen tussen de EU en het VK de onderhandelingen over de voorwaarden van het uittreden beginnen. Nu in 2021 is de BREXIT een feit en zijn de volgende zaken van belang.

PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID VOOR DE FABRIKANT

Brexit en productaansprakelijkheid is een actueel thema en de aansprakelijkheid is in de Nederlandse wet vastgelegd. Vertrekpunt is dat u als fabrikant aansprakelijk bent voor schadeposten welke zijn ontstaan in een door de fabrikant geproduceerd product. Als maakindustrie advocaten krijgen we de meest uiteenlopende vragen hierover.

Het is hierbij eerst van belang vast te stellen of uw onderneming juridisch moet worden bestempeld als producentimporteur of distributeur. Omdat u mogelijk onder verschillende categorieën kan worden geschaard, is oplettendheid geboden. Vanuit de beschermingsgedachte voor afnemers bepaalt de Nederlandse wet dat iedere leverancier als producent kan worden gezien, indien onduidelijk is wie de ‘echte’  producent is.  Indien u niet oppast kan dat zomaar tot nieuwe aansprakelijkheden leiden. Aansprakelijkheden die eerder niet voor uw rekening kwamen.

Tip: laat uw contractuele afspraken goed in kaart brengen door maakindustrie advocaten om zo risico’s ter zake productaansprakelijkheid tijdig te signaleren.

De maakindustrie advocaten van MAAK Advocaten adviseren en procederen over deze onderwerpen en voorzien u van op maat gemaakt advies.

BREXIT EN AANSPRAKELIJKHEID VOOR PRODUCTEN

Achtergrond van de productregelgeving is dat de partij die schade lijdt een aanspreekpunt heeft binnen de EU. Deze aansprakelijkheid van de leverancier vervalt, indien de leverancier binnen een redelijke termijn aan de benadeelde partij mededeelt, welke partij binnen de EU de producent  is of van welke partij hij het product geleverd heeft gekregen.

Dit geldt ook voor partijen die producten binnen de grenzen van de EU (en Europese Economische Ruimte) importeren. Deze partijen worden niet zonder meer gekwalificeerd als producent in de zin van de regelgeving over productaansprakelijkheid. Zij kunnen verwijzen naar de fabrikant of hun leverancier om aansprakelijkheid af te houden.

Indien u vóór het uittreden van het VK uit de EU een product uit het VK importeert, importeert uw onderneming uit een EU-lidstaat. U kunt dan ook naar de producent in het VK verwijzen, indien u aansprakelijk wordt gesteld voor een gebrek aan het product. Partijen die producten uit een land buiten de EU en Europese Economische Ruimte importeren, hebben deze mogelijkheid de aansprakelijkheid door te schuiven niet. Ze worden gezien als producent  in de zin van de productregelgeving, zodat benadeelde partijen de schade kunnen verhalen. Door het uittreden van het VK uit de EU verandert uw positie van importeur drastisch. U importeert namelijk dan van buiten de EU. Indien in die nieuwe situatie de geïmporteerde producten gebrekkig zijn, bent u aansprakelijk jegens de benadeelde partij binnen de EU. Ook kunnen uw afnemers de aansprakelijkheid jegens de benadeelde partij naar u doorschuiven.

ADVOCAAT GESPECIALISEERD IN BREXIT PRODUCTREGELGEVING

Door de BREXIT bent u mogelijk eerder fabrikant. Die eindverantwoordelijkheid kan al op u komen te rusten, zonder dat u het product (bijvoorbeeld een machine) zelf heeft ontworpen en geproduceerd. Dat creëert nieuwe aansprakelijkheidsrisico’s.

Ondanks het feit dat de details van het uittreden van het VK uit de EU nog uit moeten worden onderhandeld, adviseren de maakindustrie advocaten van MAAK Advocaten de spelers in de maakindustrie en wijzen zij u als ondernemer op de risico’s van een BREXIT. Onderdeel daarvan is het belichten van de aansprakelijkheidsrisico’s van een in het VK geproduceerd product. De maakindustrie advocaten van MAAK Advocaten adviseren u over deze risico’s en de draagplicht voor schade veroorzaakt door een gebrekkig product. 

BREXIT EN PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID ADVOCATEN

Indien u verdere vragen heeft, kunt u te allen tijde contact opnemen met de maakindustrie advocaten van MAAK Advocaten.  Wij zijn voor u bereikbaar over alle vragen over aansprakelijkheid, contracten en procedures. U kunt per e-mail contact opnemen met Martin Krüger (martin.kruger@maakadvocaten.nl) of advocaat Remko Roosjen (remko.roosjen@maakadvocaten.nl). Telefonisch zijn wij bereikbaar onder 020-210 31 38.

Martin Krüger

Martin Krüger

Martin Krüger is als advocaat / partner verbonden aan MAAK Advocaten. Martin focust zich op handelsrecht en productregelgeving (CE-markering). Voor bedrijven stelt Martin overeenkomsten op, adviseert hij over toepasselijke regelgeving en procedeert hij bij geschillen voor de civiele rechter.