Meteen naar de inhoud

Nieuwe EU-wetgeving over milieuclaims bij de verkoop van producten krijgt groen licht

Milieuclaims

Op 17 januari 2024 heeft het Europees Parlement de tekst goedgekeurd voor een nieuwe richtlijn van de Europese Unie die tot doel heeft ‘consumenten mondig te maken voor de groene transitie‘ door het gebruik van bepaalde niet-onderbouwde algemene milieuclaims in de EU, zoals ‘milieuvriendelijk’, te verbieden, evenals claims zoals ‘klimaatneutraal’ op basis van emissiecompensatieregelingen. De richtlijn reguleert ook het gebruik van duurzaamheidslabels en verbiedt bepaalde praktijken die verband houden met vroegtijdige veroudering van consumentenproducten.

Deze nieuwe richtlijn betreffende het versterken van de positie van de consument voor de groene transitie door middel van betere informatie en bescherming tegen oneerlijke praktijken maakt deel uit van een veel groter pakket maatregelen van de EU, waaronder de verordening inzake ecologisch ontwerp voor duurzame producten / Ecodesign, de voorgestelde richtlijn inzake groene claims en de richtlijn inzake het recht op reparatie. De nieuwe richtlijn wordt van kracht door wijziging van de huidige tekst van de EU-richtlijn inzake oneerlijke handelspraktijken en de richtlijn inzake consumentenrechten.

Belangrijkste hervormingen voor milieuclaims bij de verkoop van producten

De belangrijkste hervormingen van de richtlijn zijn

  • Een verbod op het gebruik van ongefundeerde algemene milieuclaims zoals ‘milieuvriendelijk’, ‘natuurlijk’, ‘biologisch afbreekbaar’ en ‘eco’.
  • Een verbod op het gebruik van claims zoals ‘klimaatneutraal’ die suggereren dat een product een neutrale, verminderde of positieve impact heeft op het milieu vanwege emissiecompensatiesystemen.
  • Gereguleerd gebruik van duurzaamheidslabels, gezien de verwarring die wordt veroorzaakt door hun wildgroei en gebrek aan geschikte vergelijkingsgegevens – onder de nieuwe regels zullen alleen duurzaamheidslabels op basis van officiële certificeringsregelingen of opgesteld door overheidsinstanties worden toegestaan in de EU.
  • Er zal een nieuw geharmoniseerd label worden gecreëerd voor producenten die willen benadrukken dat ze – gratis – een uitgebreide garantie bieden die verder gaat dan het EU-minimum van twee jaar.
  • Een verbod op praktijken die geassocieerd worden met vroegtijdige veroudering van goederen, zoals:
  • Het maken van ongegronde duurzaamheidsclaims (bijvoorbeeld claims dat een product langer meegaat dan het doet, als dit onder normale omstandigheden niet waar is).
  • Software-updates presenteren als noodzakelijk terwijl ze alleen de functionaliteit verbeteren.
  • Goederen voorstellen als repareerbaar terwijl dat niet zo is.
  • Consumenten ertoe aanzetten om verbruiksgoederen om technische redenen eerder te vervangen dan nodig is.
  • Informatie achterhouden over de verminderde functionaliteit van een product wanneer verbruiksgoederen, reserveonderdelen of accessoires worden gebruikt die niet door de oorspronkelijke producent zijn geleverd, of ten onrechte beweren dat een dergelijke vermindering zal optreden.

Volgende stappen

De volgende stappen zijn dat de nieuwe richtlijn nu definitief moet worden goedgekeurd door de Raad, waarna de richtlijn wordt gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU. Nadat de richtlijn in werking is getreden, hebben de EU-lidstaten twee jaar de tijd om de richtlijn om te zetten in nationale wetgeving.

Advocatenkantoor voor Product Compliance en milieuclaims

Het Product Compliance & Regulations team van MAAK advocaten volgt de ontwikkeling van de duurzaamheidsregelgeving nauwkeurig. Ook de verdere ontwikkeling van de omzetting van de Green Deal, waaronder de EU-Richtlijn Green Claims en de consequenties voor marktdeelnemers zullen in de gaten worden gehouden.

Mocht u ondersteuning nodig hebben bij het beoordelen van de gevolgen van deze voorgestelde regels voor uw bedrijf, specifiek de EU-richtlijn nieuwe richtlijn betreffende het versterken van de positie van de consument voor de groene transitie door middel van betere informatie en bescherming tegen oneerlijke praktijken of over vraagstukken rondom Product Compliance / productregelgeving in het algemeen, neem dan contact op met een advocaat van het MAAK Product Compliance team. Wij helpen u graag verder met de uitdagingen binnen uw organisatie.

ADVOCATENKANTOOR GESPECIALISEERD IN PRODUCT COMPLIANCE

Ons gespecialiseerde advocatenkantoor helpt u graag verder. Wanneer u advies wilt inwinnen over een contractrechtelijke vraag, dan biedt ons kantoor daartoe mogelijkheden. Wij zijn in heel Nederland actief en bieden ook support bij internationale vraagstukken. We hebben een sterk team van advocaten met als specialisatie Product Compliance. Onze advocaat productregelgeving Martin Krüger geeft leiding aan dit team en we horen graag hoe we u het beste kunnen ondersteunen. Bent u op zoek naar andere praktijkgebieden, dan kunnen onze advocaten in Amsterdam u mogelijk ook ondersteunen, of aan een geschikte partner doorverwijzen. Uw belang staat bij ons te allen tijde voorop en we zoeken graag naar praktische oplossingen en snel resultaat. Neem gerust contact met ons op.

+31 (0)20 – 210 31 38
martin.kruger@maakadvocaten.nl

Martin Krüger

Martin Krüger

Martin Krüger is als advocaat / partner verbonden aan MAAK Advocaten. Martin focust zich op handelsrecht en productregelgeving (CE-markering). Voor bedrijven stelt Martin overeenkomsten op, adviseert hij over toepasselijke regelgeving en procedeert hij bij geschillen voor de civiele rechter.