Meteen naar de inhoud

Als advocaat voor liften houden wij ons bezig met alle juridische zaken die met liften een verband houden. Denk aan het kijken of voldaan wordt aan de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen, maar ook andere juridische eisen. Voldoet de documentatie bijvoorbeeld? Hoe moeten commerciële contracten worden ingericht? Wat moet ik doen als ik een zakelijk geschil heb met een toezichthouder, of met een concurrent of andere speler uit de markt?
Onze advocaten voor liften hebben de kennis en expertise die u zoekt. Ons team Product Compliance & Liability werkt nauw samen met ons Team Commerciële Contracten & Litigation. Onze ervaren advocaten voor liften kunnen u ontzorgen in ieder stadium waarin u verkeert, of dat nou gaat om markttoetreding en de productregelgeving, of het commerciële distributieproces daarachter. Bij MAAK Advocaten bent u aan het juiste adres.

Advocatenkantoor voor liften

Ons advocatenkantoor voor liften en aanverwante producten is hét kantoor over al uw vragen die gaan over een lift. Ons advocatenkantoor voor liften focust op de sector maakindustrie en we werken met vele specialisten nauw samen. Denk aan verzekeraars, veiligheidsadviseurs, ontwerpers en technische specialisten. Ons advocatenkantoor is gevestigd in Amsterdam maar we treden op voor partijen door heel Nederland en daarbuiten. De specialisten voor liften van MAAK advocaten helpen u graag verder of stellen hun netwerk ter beschikking.

Advies over CE-markering en liften

In deze bijdrage geven we u een eerste vrijblijvend advies over CE-markering en liften – vooral welke zaken allemaal een rol spelen bij liften. Er speelt vaker nog veel meer binnen uw organisatie, maar hier treft u alvast een overzicht aan van de zaken die regelmatig terugkomen. 
 

Richtlijn 2014/33/EU

De richtlijn 2014/33/EU ziet erop dat de liften en veiligheidscomponenten voor liften voldoen aan de juiste essentiële veiligheids- en gezondheidseisen. Aan de installateurs wordt opgelegd dat het vervaardigen, installeren en beproeven van een lift overeenkomstig deze veiligheids- en gezondheidseisen gebeurt.

Welke producten vallen (niet) onder de richtlijn?

Het gaat bij deze richtlijn om liften die bestemd zijn voor het vervoer van: personen, personen en goederen en goederen (voor zover de lift ook gemakkelijk toegankelijk voor personen is en is uitgerust met bedieningsapparatuur binnen bereik van deze personen).

Van de toepassing van de richtlijn uitgesloten zijn: hijs- en hefwerktuigen met een maximumsnelheid van 0,15 meter per seconde, bouwliften, kabelbaaninstallaties en kabelsporen, hijs- en hefwerktuigen van waaruit werkzaamheden worden verricht, mijnliften, in vervoermiddelen ingebouwde hijs- en hefwerktuigen, met machines verbonden hijs- en hefwerktuigen die zijn bestemd om toegang tot de werkplek mogelijk te maken en tandradbanen, roltrappen en rolpaden.

Vereisten voor een CE-markering bij liften

In bijlage I van de richtlijn zijn de vereisten neergelegd waaraan liften moeten voldoen. Voorop wordt gesteld dat risico’s die niet in deze richtlijn worden behandeld wellicht wel onder de Machineverordening (voorheen: Machinerichtlijn) zouden kunnen vallen, en dat de beginselen van geïntegreerde veiligheid in ieder geval van toepassing zijn.

Bijlage I van de richtlijn voor liften geeft daarnaast nog meer specifieke eisen voor onder andere de liftkooi, ophang- en draagmiddelen, belastings- en snelheidsbegrenzing, bedieningsorganen en risico’s voor personen binnen en buiten de kooi.

Ook liften die voldoen aan de toepasselijke geharmoniseerde normen worden vermoed conform de richtlijn te zijn. Deze normen kunnen worden aangevraagd bij het normalisatie-instituut NEN.

Controle CE-gemarkeerde producten

Alle gegevens over de middelen die gebruikt worden om te zorgen dat de lift voldoet aan de essentiële eisen, wordt verzameld in technische documentatie welke moet worden opgesteld volgens de aanwijzingen in bijlage IV, B.3 (bijlage IV A.3 voor veiligheidscomponenten). Deze technische documentatie moet 10 jaar worden bewaard vanaf het moment dat het product op de markt wordt gebracht en moet op elk moment beschikbaar kunnen worden gesteld aan de nationale toezichtautoriteiten.

Of de lift daadwerkelijk voldoet aan de eisen, moet altijd worden getoetst door een notified body. Deze voert een conformiteitsberoordeling uit en als deze met goed gevolg wordt afgerond dan verstrekt de notified body een certificaat aan de fabrikant.

Naast dit certificaat moet de installateur van de lift ook zelf een EU-conformiteitsverklaring opstellen aan de hand van artikel 17 en bijlage II van de richtlijn waarin wordt bevestigd dat de lift (of veiligheidscomponenten) voldoet aan de essentiële eisen. Dit document moet bij elke levering van een lift of veiligheidscomponent worden gevoegd en maakt onderdeel uit van de hiervoor genoemde verplichte technische documentatie.

CE-markeren van een lift

Tenslotte mag (en moet) u na alle veiligheidscontroles en beoordelingen een CE-markering aanbrengen op de producten voordat deze in handel worden gebracht conform artikel 16 en bijlage III van de richtlijn. Na deze markering volgt het identificatienummer van de notified body.

Geschil over liften

Heeft u een geschil over een lift met een andere partij, zoals een concurrent, contractspartij of toezichthouder? Laat u dan door de advocaten van het team Product Regulation & Compliance van ons advocatenkantoor in Amsterdam juridisch bijstaan. Of u nu een vordering wenst in te stellen of een verdediging wilt voeren tegen een claim, onze ervaren advocaten in Amsterdam hebben de kennis en expertise die u nodig heeft. Wij kennen de sector, hebben de ervaring en snappen ook hoe de andere kant tegen de zaak aan kan kijken. Een procedure over liften kan bepaald complex zijn; laat u daarom tijdig adviseren door onze advocaten.

Discussie met de toezichthouder over een lift

Een discussie met de toezichthouder over een lift kan een complex en ondoorzichtig traject zijn voor uw organisatie. De consequenties van een discussie met de toezichthouder kan er ook toe leiden dat uw liften niet in gebruik mogen worden genomen, niet mogen worden verhandeld of als onveilig worden betiteld. Voor dit bestuursrechtelijke traject geldt; laat u goed door een advocaat adviseren en begeleiden om in een vroegtijdig stadium de juiste stappen voorwaarts te kunnen zetten. Op die manier voorkomt u een hoop ellende en kan mogelijk nog veel worden voorkomen of verholpen.

Contact opnemen met een advocaat voor liften

Wilt u advies over de juridische eisen van liften, heeft u een zakelijk geschil, of wilt u een overeenkomst laten opstellen of beoordelen? Neemt u dan contact op met een advocaat voor liften. Wij hebben de kennis en ervaring die u zoekt, ons advocaat aansprakelijkheidsrecht (Martin Krüger) en advocaat contractenrecht (Remko Roosjen) staan voor u klaar.

+31 (0)20 – 210 31 38
mail@maakadvocaten.nl


Remko Roosjen

Remko Roosjen

Als partner van MAAK en advocaat commercial law geeft Remko leiding aan aan het team Commerciële Geschillen en Contractenrecht. Remko is een gespecialiseerde advocaat contractenrecht en heeft een ruime ervaring in het voeren van procedures, waaronder voor de civiele rechter, in arbitrage en mediation. Remko is verbonden aan de specialisatievereniging voor Distributie, Franchise en Agentuur en doceert regelmatig over het snijvlak van commerciële contracten en productregelgeving. Lees meer over Remko op zijn persoonlijk profiel of op LinkedIn .