Meteen naar de inhoud

Advocaat voor meet- en weegapparatuur

Als advocaat voor meet- en weegapparatuur zijn wij als advocatenkantoor in Amsterdam gespecialiseerd in alle juridische zaken die met meet- en weegapparatuur een verband houden. Denk aan het kijken of voldaan wordt aan de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen, maar ook andere juridische eisen. Voldoet de documentatie bijvoorbeeld? Hoe moeten commerciële contracten worden ingericht? Wat moet ik doen als ik een zakelijk geschil heb met een toezichthouder, of met een concurrent of andere speler uit de markt? Onze advocaten in Amsterdam helpen u graag hiermee verder.

Onze advocaten voor meet- en weegapparatuur hebben de kennis en expertise die u zoekt voor specifieke vragen omtrent meet- en weegapparatuur. Ons team Product Compliance & Liability werkt nauw samen met ons Team Commerciële Contracten & Litigation. Onze ervaren advocaten voor meet- en weegapparatuur kunnen u ontzorgen in ieder stadium waarin u verkeert, of dat nou gaat om markttoetreding en de productregelgeving, of het commerciële distributieproces daarachter. Bij MAAK Advocaten bent u aan het juiste adres.

Advocatenkantoor voor meet- en weegapparatuur

Ons advocatenkantoor voor meet- en weegapparatuur en aanverwante producten is hét kantoor over al uw vragen die gaan over meet- en weegapparatuur. Ons advocatenkantoor voor meet- en weegapparatuur focust op de sector maakindustrie en we werken met vele specialisten nauw samen. Denk aan verzekeraars, veiligheidsadviseurs, ontwerpers en technische specialisten. Ons advocatenkantoor is gevestigd in Amsterdam maar we treden op voor partijen door heel Nederland en daarbuiten. De specialisten voor meet- en weegapparatuur van MAAK advocaten helpen u graag verder of stellen hun netwerk ter beschikking.

Advies over CE-markering en meet- en weegapparatuur

In deze bijdrage geven we u een eerste vrijblijvend advies over CE-markering en meet- en weegapparatuur – vooral welke zaken allemaal een rol spelen bij meet- en weegapparatuur. Er speelt vaker nog veel meer binnen uw organisatie, maar hier treft u alvast een overzicht aan van de zaken die regelmatig terugkomen. 
 

Richtlijn 2014/32/EU en Richtlijn 2014/31/EU

De regelgeving omtrent meet- en weegapparatuur kan worden gevonden in Richtlijn 2014/32/EU (voor meetinstrumenten) en in Richtlijn 2014/31/EU (voor niet-automatische weegwerktuigen). Met meetinstrument wordt een apparaat of systeem met een meetfunctie bedoeld. Een niet-automatisch weegwerktuig wordt gedefinieerd als een meetwerktuig voor het bepalen van de massa van een lichaam waarbij voor het wegen de tussenkomst van een operateur noodzakelijk is.

Welke producten vallen (niet) onder de richtlijnen?

Onder de richtlijn voor meetinstrumenten vallen watermeters (MI-001), gasmeters en volumeherleidingsinstrumenten (MI-002), kilowattuurmeters (MI-003), thermische-energiemeters (MI-004), meetinstallaties voor de continue en dynamische meting van hoeveelheden andere vloeistoffen dan water (MI-005), automatische weeginstrumenten (MI-006), taximeters (MI-007), stoffelijke maten (MI-008), dimensionale meetinstrumenten (MI-009), en uitlaatgasanalysatoren (MI-010).

Het toepassingsgebied van de richtlijn voor niet-automatische meetwerktuigen heeft onder andere betrekking op weegwerktuigen voor de bepaling van de massa voor: handelstransacties, het berekenen van een recht, een heffing, een belasting, een premie, een boete en een vergoeding of een soortgelijk verschuldigd bedrag, de toepassing van wetten en wettelijke of bestuurlijke bepalingen of voor gerechtelijke expertises, in de medische praktijk voor het wegen van patiënten voor observatie, diagnose en medische behandelingen, de vervaardiging van medicijnen op voorschrift in de apotheek en bepaling van de massa tijdens analyses die in de medische en farmaceutische laboratoria worden uitgevoerd, en bepaling van de prijs op grond van de massa voor rechtstreekse verkoop aan het publiek en voor voorverpakte artikelen.

Vereisten voor een CE-markering bij meet- en weegapparatuur

In bijlage I van beide richtlijnen staan de essentiële veiligheidsvereisten waar de meet- en weegapparatuur aan moet voldoen om op de markt gebracht te kunnen worden en/of in gebruik genomen te kunnen worden. Denk hierbij aan meetprestaties, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de instrumenten. Er bestaat een vermoeden van conformiteit aan de richtlijnen wanneer de instrumenten overeenstemmen met de toepasselijke geharmoniseerde normen voor meetinstrumenten of voor niet-automatische weegwerktuigen. In Nederland kunnen deze normen worden aangevraagd bij het normalisatie-instituut NEN.

Controle CE-gemarkeerde producten

Voor alle producten moet technische documentatie worden opgesteld waarin informatie staat opgenomen over bijvoorbeeld het ontwerp, de fabricage en de werking van het instrument of apparaat. Deze documentatie kan worden ingezien door toezichtautoriteiten wanneer nodig, en dient tien jaar bewaard te worden.

Voor beide richtlijnen geldt dat de conformiteitsprocedures opgenomen zijn in bijlage II. In sommige gevallen kan de fabrikant deze procedures zelf uitvoeren, maar soms moet hij hier een notified body voor inschakelen. Deze voert de procedure dan uit waarna een certificaat wordt verstrekt.

Naast dit certificaat moet er altijd een EU-conformiteitsverklaring worden opgesteld door de fabrikant. Met deze verklaring stelt de fabrikant dat hij verantwoordelijk is voor het voldoen aan de essentiële eisen van de richtlijn voor meet- of weeginstrumenten. Deze verklaring maakt onderdeel uit van de verplichte technische documentatie zoals hiervoor genoemd.

CE-markeren van meet- en weegapparatuur

Zijn alle controles uitgevoerd dan moet op de apparatuur nog een CE-markering worden aangebracht. Wanneer er een notified body betrokken is geweest bij de conformiteitsbeoordeling dan dient ook zijn identificatienummer te worden aangebracht naast de CE-markering.

Naast de CE-markering krijgen meet- en weeginstrumenten ook een aanvullende metrologische markering. Dat is een rechthoek met daarin de hoofdletter M en de laatste twee cijfers van het jaar van aanbrenging.

Geschil over meet- en weegapparatuur

Heeft u een geschil over meet- en weegapparatuur met een andere partij, zoals een concurrent, contractspartij of toezichthouder? Laat u dan door de advocaten van het team Product Regulation & Compliance van ons advocatenkantoor in Amsterdam juridisch bijstaan. Of u nu een vordering wenst in te stellen of een verdediging wilt voeren tegen een claim, onze ervaren advocaten in Amsterdam hebben de kennis en expertise die u nodig heeft. Wij kennen de sector, hebben de ervaring en snappen ook hoe de andere kant tegen de zaak aan kan kijken. Een procedure over meet- en weegapparatuur kan bepaald complex zijn; laat u daarom tijdig adviseren door onze advocaten.

Discussie met de toezichthouder over meet- en weegapparatuur

Een discussie met de toezichthouder over meet- en weegapparatuur kan een complex en ondoorzichtig traject zijn voor uw organisatie. De consequenties van een discussie met de toezichthouder kan er ook toe leiden dat uw meet- en weegapparatuur niet in gebruik mag worden genomen, niet mag worden verhandeld of als onveilig wordt betiteld. Voor dit bestuursrechtelijke traject geldt; laat u goed door een advocaat aansprakelijkheidsrecht of advocaat contractenrecht adviseren en begeleiden om in een vroegtijdig stadium de juiste stappen voorwaarts te kunnen zetten. Op die manier voorkomt u een hoop ellende en kan mogelijk nog veel worden voorkomen of verholpen.

Remko Roosjen

Remko Roosjen

Als partner van MAAK en advocaat commercial law geeft Remko leiding aan aan het team Commerciële Geschillen en Contractenrecht. Remko is een gespecialiseerde advocaat contractenrecht en heeft een ruime ervaring in het voeren van procedures, waaronder voor de civiele rechter, in arbitrage en mediation. Remko is verbonden aan de specialisatievereniging voor Distributie, Franchise en Agentuur en doceert regelmatig over het snijvlak van commerciële contracten en productregelgeving. Lees meer over Remko op zijn persoonlijk profiel of op LinkedIn .