Meteen naar de inhoud

Advocaat voor Overeenkomsten

Overeenkomst

Wat houdt een overeenkomst In?

Een overeenkomst in de zin van artikel 6:213 BW is een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere een verbintenis aangaan. Op overeenkomsten tussen meer dan twee partijen zijn de wettelijke bepalingen betreffende overeenkomsten niet toepasselijk, voor zover de strekking van de betrokken bepalingen in verband met de aard van de overeenkomst zich daartegen verzet. Het is een misvatting dat een schriftelijk contract en een overeenkomst hetzelfde zijn. Deze twee staan los van elkaar.

Hoe komt een overeenkomst tot stand?

Een overeenkomst komt tot stand door een aanbod van de ene partij en de aanvaarding daarvan door de andere partij. De essentiële voorwaarden van het aanbod moeten duidelijk en nauwkeurig bepaald zijn, zodat bij aanvaarding de overeenkomst rechtskracht krijgt.

De wilsovereenstemming tussen partijen is cruciaal voor de totstandkoming van een overeenkomst. Dit wordt beoordeeld volgens de wilsvertrouwensleer: er is geen overeenkomst als de wil van één partij ontbreekt, tenzij de andere partij gerechtvaardigd vertrouwen heeft gewekt. De rechter kijkt naar de verklaringen, gedragingen en omstandigheden om vast te stellen of partijen overeenstemming hebben bereikt.

Een overeenkomst kan zowel mondeling als schriftelijk tot stand komen, tenzij de wet iets anders voorschrijft. Zelfs informele afspraken op een bierviltje of in een WhatsApp-gesprek kunnen rechtsgeldig zijn, mits de essentiële onderdelen duidelijk zijn en partijen het daarover eens zijn. Het is echter verstandig afspraken schriftelijk vast te leggen om later bewijsproblemen te voorkomen.

Wat zijn de essentialia van een overeenkomst?

De essentialia van een overeenkomst zijn de kernonderdelen waarover partijen overeenstemming moeten bereiken om een geldige overeenkomst tot stand te laten komen. De belangrijkste essentialia zijn:

 1. Het object/de prestatie
  Dit betreft de kern van wat partijen overeenkomen, zoals de aan te kopen zaak bij een koopovereenkomst of de te verrichten werkzaamheden bij een overeenkomst van opdracht.
 2. De prijs/vergoeding
  Bij overeenkomsten met een financiële tegenprestatie moet duidelijk zijn wat de prijs of vergoeding is.
 3. Overige essentiële voorwaarden
  Afhankelijk van het soort overeenkomst kunnen ook andere zaken essentieel zijn, zoals de leveringsdatum, betalingstermijnen, garanties etc.

De essentialia worden bepaald door de bedoeling van partijen en de aard van de overeenkomst. Zaken als de identiteit van partijen of bijkomende voorwaarden behoren doorgaans niet tot de essentialia. Als over de essentialia geen overeenstemming bestaat, komt er geen geldige overeenkomst tot stand, ook niet als partijen het over ondergeschikte punten wel eens zijn. De rechter beoordeelt aan de hand van verklaringen, gedragingen en omstandigheden of wilsovereenstemming over de essentialia is bereikt.

Zijn mondelinge afspraken rechtsgeldig?

Mondelinge afspraken zijn ook rechtsgeldig. Maar het bewijs ervoor kan een complex proces zijn. Daarom adviseert MAAK Advocaten doorgaans om afspraken op papier te zetten. Ook zijn er bepaalde soorten contracten die een schriftelijkheidseis kennen.

Hoe Toont U het Bestaan van een Overeenkomst Aan?

Schriftelijke Documentatie

De meest waterdichte methode is een schriftelijk contract, vaak een akte genoemd. Beide partijen stellen dit document op, gaan akkoord en ondertekenen het.

Praktische Uitvoering

Naast een schriftelijke overeenkomst kunnen praktische handelingen ook dienen als bewijs. Betalingen, leveringen en zelfs informele correspondentie kunnen het bestaan van een overeenkomst bevestigen.

Waarom Kiezen voor MAAK Advocaten?

Wij hebben bewezen expertise in Nederlands contractrecht en procesrecht. We begeleiden u door het ingewikkelde landschap van overeenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk. Ons team van contractenrecht advocaten heeft de kennis en expertise die u zoekt. Zowel bij het opstellen, beoordelen als beëindigen van overeenkomsten bent u bij ons aan het juiste adres.

Hoe Voorkomt MAAK Advocaten Juridische Geschillen?

Grondige Contractbeoordeling

Wij doorlopen elke clausule om uw belangen te beschermen en toekomstige complicaties te vermijden.

Juridisch Advies

Van het adviseren over mondelinge afspraken tot het interpreteren van complexe clausules, wij bieden volledige juridische begeleiding.

Ondersteuning bij Procesvoering

Als het erop aankomt, is ons ervaren team uitstekend toegerust voor agressieve juridische vertegenwoordiging in de rechtbank.

Samenvatting: Belangrijke Punten

 • Een Overeenkomst is niet enkel een schriftelijk contract. Het is een juridisch bindende afspraak.
 • Mondelinge afspraken zijn geldig, maar bewijsvoering is uitdagend.
 • Het bestaan van een overeenkomst kan worden bewezen door schriftelijke documentatie of praktische uitvoering.
 • MAAK Advocaten biedt een volledig scala aan juridische diensten, van contractbeoordeling tot vertegenwoordiging in de rechtbank.

Of u nu een zakelijke overeenkomst aangaat of een eenvoudig contract tekent, MAAK Advocaten zorgt ervoor dat u juridisch veilig en goed vertegenwoordigd bent. Neem contact met ons op om uw afspraken juridisch onberispelijk en rechtsgeldig te maken.

Advocaat overeenkomstenrecht

Wanneer u advies wilt inwinnen over een overeenkomst of andere verbintenisrechtelijke vraag, dan biedt ons kantoor daartoe mogelijkheden. Wij zijn in heel Nederland actief en bieden ook support bij internationale vraagstukken. We hebben een sterk team van advocaten met als specialisatie contractenrecht. Onze advocaat commercial law Remko Roosjen geeft leiding aan dit team en we horen graag hoe we u het beste kunnen ondersteunen bij een overeenkomst. Bent u op zoek naar andere praktijkgebieden, dan kunnen onze advocaten in Amsterdam u mogelijk ook ondersteunen, of aan een geschikte partner doorverwijzen. Uw belang staat bij ons te allen tijde voorop en we zoeken graag naar praktische oplossingen en snel resultaat. Neem contact op met onze specialist contractenrecht in Amsterdam en ontdek uw mogelijkheden.

+31 (0)20 – 210 31 38
remko.roosjen@maakadvocaten.nl

Remko Roosjen

Remko Roosjen

Als partner van MAAK en advocaat commercial law geeft Remko leiding aan aan het team Commerciële Geschillen en Contractenrecht. Remko is een gespecialiseerde advocaat contractenrecht en heeft een ruime ervaring in het voeren van procedures, waaronder voor de civiele rechter, in arbitrage en mediation. Remko is verbonden aan de specialisatievereniging voor Distributie, Franchise en Agentuur en doceert regelmatig over het snijvlak van commerciële contracten en productregelgeving. Lees meer over Remko op zijn persoonlijk profiel of op LinkedIn .