Meteen naar de inhoud

Plastic- en verpakkings­industrie

MAAK Advocaten focust op de maakindustrie en adviseert en begeleidt de plastic- en verpakkingsindustrie op het gebied van productregelgeving, productveiligheid en commerciële samenwerkingen. Circa 9.000 mensen bij 550 bedrijven werken in de plasticindustrie. Mede door steeds meer focus te leggen op het circulaire plastic, ontwikkelt deze industrie zich in een razend tempo.

Neem contact met ons op

VERPAKKINGEN EN PRODUCTREGELGEVING

De beeldvorming bij plastic wijzigt voortdurend, van populair tot een slecht imago door de schade die het milieu ervan kan ondervinden. Maakbedrijven in de plasticindustrie maken verpakkingen die aftrek vinden bij de massa, denk aan verpakkingen voor friet, kattenvoer, potgrond, plastic tassen, broodzakjes, landbouwfolie, noem maar op. Verder kan plastic ook bij machines of andere consumentenproducten toepassing vinden. MAAK Advocaten kent de Europese en nationale regels voor de plasticindustrie en maakt u graag wegwijs hierin.

Verpakkingen kunnen naast plastic ook van bijvoorbeeld karton zijn. Ook deze verpakkingen zijn aan regels onderworpen. Naast milieuaspecten worden ook prestatie-eisen, beproevingsmethoden, dimensies en automatische identificatie van verpakkingen voor ondernemers opgelegd. Ter zake “kinderveilige verpakking” en “tastbare gevaaraanduidingen op verpakkingen” wordt gekeken naar Europese normen in het kader van de richtlijn voor de indeling, het verpakken en kenmerken van gevaarlijke stoffen. Wij helpen u graag op weg om de regels die voor uw maakbedrijf gelden in beeld te brengen. Ook beschikken we over een groot netwerk dat u verder kan helpen bij technische en compliance vraagstukken.

ADVOCAAT GESPECIALISEERD IN PRODUCTREGELGEVING

Wanneer u vragen heeft over toepasselijke regelgeving, zoals CE-markering, Europese richtlijnen, of geharmoniseerde normen helpt onze advocaat productregelgeving Martin Krüger u graag verder. Samen met u wordt in beeld gebracht aan welke wet- en regelgeving uw geproduceerde zaken of machines moeten voldoen, zodat deze in lijn met de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen in het verkeer kunnen worden gebracht. Wanneer u ondersteuning zoekt bij gesprekken met een toezichthoudende instantie, kunnen we u ook daarbij helpen.

BEDRIJFSOVERNAMES, FUSIES EN OF JOINT VENTURES IN DE PLASTICINDUSTRIE

Binnen de plasticindustrie zijn ook bedrijfsovernames, fusies, joint ventures en andere samenwerkingsvormen actueel. Denk aan het familiebedrijf dat wordt overgenomen, een medewerker die het bedrijft overneemt, of een samenwerking tussen twee ondernemingen op het gebied van circulair plastic. Onlangs begeleidde MAAK Advocaten nog een grote speler op het gebied van circulair plastic met een duidelijke focus op de bloementeelt. Bij overnames kan ook het opstellen van een geheimhoudingsverklaring (“NDA”), een intentieovereenkomst (“LoI”) of het voeren van onderhandelingen van belang zijn.

ADVOCAAT GESPECIALISEERD IN ONDERNEMINGSRECHT

Wanneer u ondernemingsrechtelijke vragen heeft binnen de industrie, kunt u contact opnemen met onze advocaat ondernemingsrecht.

COMMERCIËLE OVEREENKOMSTEN IN DE INDUSTRIE

Commerciële overeenkomsten vormen het hart van een samenwerking. Denkt u hierbij aan het sluiten van een koopovereenkomstdistributieovereenkomst of leveranciersovereenkomst. Wanneer het productieproces is afgerond en het distributieproces aanvangt, is het ook zaak dat algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden op orde zijn en dat uw sales team weet op welke wijze algemene voorwaarden van toepassing moeten worden verklaard op uw overeenkomsten. Omgekeerd wilt u mogelijk de algemene voorwaarden van uw contractspartij terzijde gesteld zien.

ADVOCAAT GESPECIALISEERD IN CONTRACTENRECHT

MAAK Advocaten heeft veel ervaring met commerciële overeenkomsten en algemene voorwaarden binnen de maakindustrie. Nationaal en internationaal. Wilt u een commerciële overeenkomst sluiten of juist opzeggen of ontbinden, onze advocaat contractenrecht Remko Roosjen helpt u hierin graag verder.

HANDELSGESCHIL IN DE INDUSTRIE EN EEN CIVIELE PROCEDURE

Soms werpt een samenwerking tussen een leverancier en afnemer niet (langer) haar vruchten af: tussen partijen kan – ondanks de goede intenties – discussie ontstaan over de manier waarop een zakelijke overeenkomst is bedoeld.  Discussies die we vaker zien ontaarden in een groter geschil houden veelal verband met een niet-tijdige levering, een gebrekkige levering of een uitgestelde levering. Binnen de industrie komen we ook zaken tegen die verband houden met aansprakelijkheid voor gevolgschade, zoals gederfde winst (wanneer ergens een kink in de kabel ontstaan)

Een ander voorbeeld is dat een commerciële overeenkomst niet goed wordt nagekomen, wat (al dan niet in rechte) moet worden beoordeeld. Verder kan er ook bij het opzeggen van een langdurige handelsrelatie (de zogeheten duurovereenkomst) discussie ontstaan over de grond, opzegtermijn en hoogte van een schadevergoeding.