Meteen naar de inhoud

Consumenten­producten en industrie

CONSUMENTENPRODUCTEN EN INDUSTRIE

Consumentenproducten en de maakindustrie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Moet een product een CE-markering hebben? hoe gaan we om met de nieuwe innovaties binnen de maakindustrie? Hoe werken de machines binnen een productielijn samen? Hoe ziet de verdere distributie eruit wanneer het product de fabriek verlaat?

Onze advocaten krijgen met regelmaat juridische vragen over de productiesector binnen de maakindustrie. Kort samengevat zijn de vragen terug te brengen tot zaken over productregelgeving (zoals CE-markering), commerciële overeenkomsten of geschillen, maar ook over vennootschappelijke thema’s, zoals een bedrijfsovername of herstructurering.

Veel maakbedrijven producten voor de consumentenmarkt. Door de diversiteit aan consumentenproducten en het tempo van productinnovatie en technologische ontwikkelingen ontstaan zowel kansen als uitdagingen voor de producenten, leveranciers, distributeurs, ontwerpers en importeurs die binnen deze sector van de maakindustrie actief zijn.

Neem contact met ons op

CONSUMENTENPRODUCTEN IN DE MAAKINDUSTRIE

Zowel grote internationaal opererende bedrijven als het midden- en kleinbedrijf en niche-ondernemers in de maakindustrie worden dagelijks geconfronteerd met de grilligheid en veeleisendheid van consumenten en de noodzaak om zich te onderscheiden van concurrenten. Consumenten hechten niet alleen waarde aan de objectieve kwaliteit van producten, maar ook aan de subjectieve productbeleving, waardoor het leveren van maatwerk van belang is. Naast prijs en kwaliteit kijken consumenten tegenwoordig dan ook steeds meer naar design, functionaliteit, gebruiksgemak, duurzaamheid, veiligheid en gezondheid. Denk hierbij aan consumentenproducten zoals huis-tuin-en-keukenapparatuur, elektrische apparaten voor persoonlijk gebruik, voedings- en levensmiddelen, speelgoed, spellen, kleding, schoenen en meubels.

ADVOCATENKANTOOR GESPECIALISEERD IN MAAKINDUSTRIE

Het tempo van innovatie en technologische ontwikkelingen zorgen ook voor diverse technische en wettelijke vraagstukken voor ondernemers, machinebouwers, fabrikanten of tussenpersonen die zich richten op consumentenproducten. MAAK Advocaten heeft een brede focus en biedt full service op strategie voor alle spelers binnen de sector maakindustrie. Voor grensoverschrijdende vraagstukken ten aanzien van Duitstalige of Engelstalige handelspartijen werken bij MAAK Advocaten bovendien verschillende native speakers die voor een soepele communicatie kunnen zorgen.

INNOVATIE EN TECHNOLOGIE

Technologische ontwikkelingen, innovatie en nieuwe kennis bieden uiteenlopende kansen voor de spelers in de maakindustrie die ziet op consumentenproducten. Zo wordt gebruiksvriendelijke technologie al toegepast in woningen en kleding. Voorts worden productie- en ontwikkelingsprocessen vereenvoudigd en kostenefficiënt gemaakt door de inzet van robots en 3D-printers. Bovendien worden lasersnijders ingezet voor allerlei toepassingen zoals het maken van muziekoortjes.

De nadruk zal in de toekomst minder komen te liggen op grootschalige productie van consumentenproducten. Ondernemingen zullen zich meer gaan richten op kleinschalige productie voor een deel van de markt en dichtbij de consument. De huidige ontwikkelingen zijn dan ook niet alleen van invloed op de consumentenproducten zelf, maar ook op de machines die deze maken en de gehele productieketen. Bedrijven die de vertaalslag weten te maken naar praktische en creatieve toepassingen en nauwere samenwerkingsverbanden met spelers in hun productieketen zullen daarmee een voorsprong nemen op de concurrentie.

PRODUCTREGELGEVING VOOR CONSUMENTENPRODUCTEN

Voordat u een product binnen de maakindustrie op de markt breng kunnen al vraagstukken ontstaan over de productregelgeving. Denk hierbij aan Nederlandse voorschriften en Europese normen omtrent productveiligheid en CE-markering. Er worden verschillende producteisen gesteld aan bijvoorbeeld textielproducten, elektrische apparatuur of speelgoed. Op elk product is een specifieke set aan regelgeving van toepassing. Bovendien speelt het verkrijgen van een CE-markering een belangrijke rol, doordat deze aangeeft of het consumentenproduct in overeenstemming met de wettelijke eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu op de markt is gebracht. Onze advocaat Martin Krüger is gespecialiseerd in productregelgeving en kan u adviseren over al deze facetten.

COMMERCIËLE OVEREENKOMSTEN IN DE MAAKINDUSTRIE

Bovendien zorgen de steeds belangrijkere samenwerkingsverbanden in de markt voor consumentenproducten voor een verscheidenheid aan soorten commerciële contracten die u met andere spelers binnen de maakindustrie kunt sluiten. Bij thema’s zoals het aangaan of beëindigen van een koopovereenkomstdistributieovereenkomstagentuurovereenkomst of franchiseovereenkomst en het opstellen van een set algemene voorwaarden die aansluit bij uw onderneming ondersteunt onze advocaat contractenrecht Remko Roosjen u graag.

ONDERNEMINGSRECHT IN DE MAAKINDUSTRIE

Onderwerpen binnen het ondernemingsrecht zijn tevens in toenemende mate relevant voor maakbedrijven. Onze advocaten zijn gespecialiseerd in het ondernemingsrecht voor de maakindustrie en beschikken over de kennis om u bij te staan op tal van sub thema’s. Zo kunnen wij u adviseren als het gaat om het oprichten van een onderneming, het kiezen van de rechtsvorm, de uitgifte van aandelen, herstructureringen, fusies en bedrijfsovernames, joint ventures, en bestuurdersgeschillen.

AANSPRAKELIJKHEID PRODUCENT OF LEVERANCIER?

Ook wanneer er een handelsgeschil ontstaat kan MAAK Advocaten u begeleiden in het voeren van onderhandelingen met uw handelsrelatie. Bijvoorbeeld wanneer een producent aansprakelijk wordt gesteld. Mocht een constructieve oplossing buiten bereik zijn dan kunnen onze advocaten Jacco Bruinsma en Max Schwillens u bijstaan ten aanzien van vraagstukken over aansprakelijkheid, het instellen van een incassovordering, het leggen van beslag of het voeren van een civiele procedure voor verschillende rechterlijke instanties.