Meteen naar de inhoud

Advocaat Koopovereenkomst

Advocaat koopovereenkomst

Het opstellen en beoordelen van koopovereenkomsten voor ondernemingen bij producten of diensten is waar wij dagelijks mee te maken hebben. In samenhang daarmee verzorgen we voor onze cliënten een set algemene verkoopvoorwaarden en leveringsvoorwaarden en / of inkoopvoorwaarden. Een koopovereenkomst is onmisbaar wanneer u op grote schaal en herhaaldelijk producten inkoopt. In deze afspraak regelt u welke zaken worden gekocht, tegen welke termijn en waar de producten of diensten aan moeten voldoen. Onze advocaten contractenrecht werken voor veel (middel)grote maakbedrijven in diverse branches en helpen het sales team op weg als er commercieel gecontracteerd moet worden. We richten de structuur in, adviseren over templates voor contracten en stellen de algemene voorwaarden op. Onze advocaat koopovereenkomst bespreekt de belangrijkste facetten.

Het opstellen van een koopovereenkomst door een advocaat

Het opstellen van een koopovereenkomst door een advocaat kan beknopt of uitgebreid. De keuze zal deels samenhangen met de vraag of u algemene voorwaarden hanteert. Dat kunnen uw eigen algemene voorwaarden zijn, of branchevoorwaarden. Onze advocaat contractenrecht kan u perfect ondersteunen bij deze keuzes. Doorgaans is het devies dat u de meest voorname zaken niet alleen in algemene voorwaarden opneemt, maar daar afzonderlijk over onderhandelt en dit in een apart koopcontract noteert. Hiermee voorkomt u mogelijk een hoop ongemakken, wanneer een discussie ontstaat en moet worden teruggevallen op algemene voorwaarden. Kunt u hierin zomaar alle aansprakelijkheden uitsluiten en zijn uw voorwaarden eigen wel van toepassing boven die van de ander? Dat zijn vragen waar handboeken over volgeschreven zijn en praktisch is het onwenselijk dat daar een discussie zich op fixeert. Om die reden maken we doorgaans een apart document (het koopcontract) waarin we de voornaamste zaken apart opnemen en met uw contractspartij bespreken. Er moet geen discussie zijn over wat u over en weer van elkaar mag verwachten en aan elkaar moet toekennen.

Ontbinden van een koopcontact door een advocaat

Het ontbinden van een koopcontract door een advocaat is mogelijk wanneer een van de contractspartijen tekortschiet en er sprake is van verzuim. Wanneer er bijvoorbeeld niet tijdig wordt geleverd, niet goed wordt geleverd of er andere zaken spelen waardoor de instandhouding van de samenwerking langer mag en kan worden gevergd, is de ontbinding van een koopcontract mogelijkerwijs de beste optie. Houd u er wel rekening mee dat de tekortkoming de ontbinding moet rechtvaardigen. Over de vraag of ontbinding de beste remedie voor u is, doet u er goed aan advies in te winnen van een advocaat. Dit kan ook tot de conclusie dwingen dat het eerst aan de rechter zal worden voorgelegd. Het ontbinden van een koopcontract komt regelmatig voor en u kunt bijkomend schadevergoeding vorderen. Wanneer u ontbindt is het zaak dat u goed de gronden voor de ontbinding opsomt.

Advocaat gespecialiseerd in koopovereenkomsten

Ons advocatenkantoor in Amsterdam heeft een team van advocaten dat een sterke reputatie heeft in het opstellen van koopovereenkomsten voor nationale en internationale samenwerkingen. We treden op voor alle spelers uit de maakindustrie. Wilt u advies inwinnen over een te starten procedure voor de civiele rechter, bijvoorbeeld niet-tijdig of gebrekkig is geleverd, dan kunnen we uw belangen behartigen bij de rechter. Neem hiervoor contact op met onze advocaat contractenrecht Remko Roosjen (advocaat koopovereenkomst) in Amsterdam, of met een van onze andere advocaten in Amsterdam.

T:  +31 (0)20 – 210 31 38
E: mail@maakadvocaten.nl
Contactpersoon: Remko Roosjen | Advocaat contractenrecht