Ga naar de inhoud

Beëindigen van een Overeenkomst: Opzegging, Ontbinding en Vernietiging

Beëindigen van een Overeenkomst: Opzegging, Ontbinding en Vernietiging

Het beëindigen van een overeenkomst betreft het stopzetten van een bestaande contractuele relatie. Dit kan via opzegging (eenzijdige beëindiging), ontbinding (wegens niet-nakoming) of vernietiging (bij onrechtmatigheden). De keuze voor een methode hangt af van de redenen zoals veranderende omstandigheden of ontevredenheid.

1. Opzegging van een overeenkomst

Opzegging van een overeenkomst is een veelvoorkomende manier om een overeenkomst te beëindigen. Hierbij beëindigt een van de partijen de overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij. Dit kan vaak zonder opgaaf van reden, tenzij de overeenkomst specifieke bepalingen heeft die opzegging reguleren. Zelfs als partijen bewust een overeenkomst voor een bepaalde periode hebben gesloten (bijvoorbeeld enkele maanden of jaren) zonder tussentijdse opzeggingsmogelijkheid, kan opzegging nog steeds plaatsvinden.

Voorbeeld van Opzegging van een overeenkomst

Stel dat u een langlopende huurovereenkomst heeft voor een bedrijfspand. Als u besluit te verhuizen naar een andere locatie, kunt u de huurovereenkomst opzeggen door een schriftelijke kennisgeving aan de verhuurder te sturen. De verhuurder moet de opzegging respecteren en de overeenkomst beëindigen op de afgesproken datum.

2. Ontbinding van een overeenkomst

Ontbinding van een overeenkomst is een andere manier om een overeenkomst te beëindigen. Dit gebeurt wanneer een van de partijen niet aan zijn verplichtingen voldoet. Het kan ook voortkomen uit een ernstige tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. Ontbinding kan via de rechter verlopen, maar soms is een schriftelijke verklaring aan de wederpartij voldoende. Het is belangrijk om hierbij duidelijk aan te geven waarom de overeenkomst wordt ontbonden .

Voorbeeld van Ontbinding van een overeenkomst

Stel dat u een aannemer heeft ingehuurd om uw huis te renoveren. Als de aannemer zijn werk niet volgens de afgesproken kwaliteit levert, kunt u de overeenkomst ontbinden door een schriftelijke verklaring aan de aannemer te sturen waarin u de tekortkomingen aangeeft. De aannemer moet dan de werkzaamheden staken en de overeenkomst wordt beëindigd.

3. Vernietiging van een overeenkomst

Vernietiging van een overeenkomst is een uitzonderlijke situatie waarin de overeenkomst wordt geacht nooit te hebben bestaan. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als er sprake is van dwaling, bedrog, of een andere ongeldige grond. Vernietiging kan ook via de rechter worden afgedwongen. Het is een complexe juridische procedure en komt zelden voor. Voor vernietiging moet er sprake zijn van een ernstige fout bij het aangaan van de overeenkomst.

Voorbeeld van Vernietiging

Stel dat u een auto heeft gekocht van een particulier, maar later ontdekt dat de kilometerstand is teruggedraaid om de waarde te verhullen. U kunt de overeenkomst vernietigen door een juridische procedure te starten waarin u bewijst dat er sprake was van bedrog bij het sluiten van de koopovereenkomst. Als de rechter de vernietiging toewijst, wordt de overeenkomst als nooit bestaand beschouwd.

Advocatenkantoor gespecialiseerd in het beëindigen van overeenkomsten

Ons gespecialiseerde advocatenkantoor helpt u graag verder. Wanneer u advies wilt inwinnen over een contractrechtelijke vraag, dan biedt ons kantoor daartoe mogelijkheden. Wij zijn in heel Nederland actief en bieden ook support bij internationale vraagstukken. We hebben een sterk team van advocaten met als specialisatie contractenrecht. Onze advocaat commercial law Remko Roosjen geeft leiding aan dit team en we horen graag hoe we u het beste kunnen ondersteunen. Bent u op zoek naar andere praktijkgebieden, dan kunnen onze advocaten in Amsterdam u mogelijk ook ondersteunen, of aan een geschikte partner doorverwijzen. Uw belang staat bij ons te allen tijde voorop en we zoeken graag naar praktische oplossingen en snel resultaat. Neem contact op met onze specialist contractenrecht in Amsterdam en ontdek uw mogelijkheden.

+31 (0)20 – 210 31 38
remko.roosjen@maakadvocaten.nl

Remko Roosjen

Remko Roosjen

Als partner van MAAK en advocaat commercial law geeft Remko leiding aan aan het team Commerciële Geschillen en Contractenrecht. Remko is een gespecialiseerde advocaat contractenrecht en heeft een ruime ervaring in het voeren van procedures, waaronder voor de civiele rechter, in arbitrage en mediation. Remko is verbonden aan de specialisatievereniging voor Distributie, Franchise en Agentuur en doceert regelmatig over het snijvlak van commerciële contracten en productregelgeving. Lees meer over Remko op zijn persoonlijk profiel of op LinkedIn .