Ga naar de inhoud

Non-Disclosure Agreement (NDA)

Een geheimhoudingsverklaring wordt steeds meer aangeduid met de term NDA of (uitgeschreven) de Non-Disclosure Agreement. In deze NDA regelt u hoe er wordt omgesprongen met bedrijfsgevoelige en vertrouwelijke informatie. Onze advocaten contractenrecht stellen regelmatig een Non-Disclosure Agreement op voor ondernemingen.

Een Non-Disclosure Agreement regelt dat de partij aan wie het product, bedrijfsgevoelige informatie, een dienst of het idee wat wordt voorgelegd deze informatie als vertrouwelijk beschouwt en niet deelt met andere partijen, zoals concurrenten etc. In de Non-Disclosure Agreement wordt ook vaak een regel opgenomen wie van het personeel of aangesloten personen de informatie mag inzien. Een Non-Disclosure Agreement sluit u in de regel zo snel mogelijk af, dus voordat u begint met het uitwisselen van vertrouwelijke informatie.

Vertrouwelijke informatie in de geheimhoudingsverklaring

Definieer goed in de Non-Disclosure Agreement wat u als vertrouwelijke informatie beschouwt. In de regel hoeft dit niet complex te zijn: vertrouwelijke informatie in de geheimhoudingsverklaring betreft doorgaans alle informatie die u deelt. Met onze advocaten contractenrecht bespreekt u welke zaken sowieso niet over het hoofd mogen worden gezien. Vanzelfsprekend hebben we de kennis en expertise in huis om suggesties aan te dragen die thuishoren in de NDA. Het voornaamste is dat uw vertrouwelijke bedrijfsinformatie niet ‘op straat’ komt te liggen of met uw directe concurrenten zal worden gedeeld. Zorgt u er ook voor dat wanneer uw samenwerking eindigt, de vertrouwelijkheid gewaarborgd blijft. Dit wordt soms vergeten en in feite is dat juist wat u wenst te voorkomen.

Boetebeding in de Non-Disclosure Agreement

Het is verre van ongebruikelijk om een overtreding te sanctioneren met een contractuele boete. Een boeteding in de Non-Disclosure Agreement is de normaalste zaak van de wereld en zelfs sterk aan te bevelen. Niet alleen zullen partijen er daardoor nog meer van doordrongen zijn zich aan de vertrouwelijkheid te committeren, ook zal hiermee de discussie over de hoogte van de schade bij een overtreding al voor een deel vaststaan. Een boete is vatbaar voor een matiging door de civiele rechter, maar van een matiging wordt in de regel voornamelijk gebruik gemaakt wanneer de op te leggen boete tot een buitensporig en onaanvaardbaar resultaat leidt. Vergeet nooit in een NDA ook de optie op te nemen aanvullende schade te mogen vorderen. Wanneer de schade namelijk hoger is dan de overeengekomen boete, verliest u de prikkel tot nakoming en kunt u niet niet alle schade vergoed. Daarvoor moet u contractueel een voorziening treffen.

Advocaat gespecialiseerd in Non-Disclosure Agreements

Ons advocatenkantoor in Amsterdam heeft een team van advocaten dat een sterke reputatie heeft in het opstellen van commerciële overeenkomsten. Wilt u advies inwinnen bij een advocaat gespecialiseerd in non-disclosure agreements (NDA’s), of wilt u meer weten over het beste beding in een NDA? Neem dan contact op met Remko Roosjen of met een van onze andere advocaten in Amsterdam.

T:  +31 (0)20 – 210 31 38
E: mail@maakadvocaten.nl
Contactpersoon: Remko Roosjen | Advocaat contractenrecht