Meteen naar de inhoud

Verjaring rechtsvordering onder de CMR

In een eerdere blog heeft Maud van den Berg, onze advocaat aansprakelijkheidsrecht, toegelicht wat de CMR is en wanneer het van toepassing is. Daarbij heeft zij ook voorbeelden gegeven van gemiste kansen of ‘game changers’. In deze blog wordt ingegaan op de verjaring van een rechtsvordering onder de CMR. Partijen zijn zich vaak niet bewust van de verkorte verjaringstermijnen of zijn er ten onrechte van overtuigd dat zij een rechtsvordering conform de CMR hebben gestuit of geschorst. Dit heeft tot gevolg dat een rechtsvordering verjaart, terwijl deze verjaring had kunnen worden voorkomen. Daarom is dit werkelijk een gemiste kans voor uw onderneming om betaling van een vordering af te kunnen dwingen bij de rechter.

VERKORTE VERJARINGSTERMIJNEN ONDER de CMR

Als de CMR op een vervoersovereenkomst van toepassing is, dan zijn er (in tegenstelling tot de Nederlandse wet) verkorte verjaringstermijnen onder de CMR. Deze verjaringstermijnen gelden zowel ten aanzien van vorderingen van de vervoerder (doorgaans onbetaald gelaten facturen) als de vorderingen van de ontvanger (schadevergoeding). De verjaring van een rechtsvordering onder de CMR vindt in beginsel plaats door verloop van een jaar, waarbij het moment waarop de termijn begint te lopen afhankelijk is van het specifieke geval. Ter vergelijking: onder de Nederlandse wet lopen verjaringstermijnen doorgaans uiteen van 5 tot 20 jaar, afhankelijk van de vordering.

SCHORSING EN STUITING VAN VERJARINGSTERMIJNEN ONDER de CMR

In principe kunnen verjaringstermijnen onder de CMR (net als onder de Nederlandse wet) worden gestuit. Hiermee wordt de verjaring van een rechtsvordering verlegd naar de toekomst. Onder de CMR kan een verjaringstermijn van een rechtsvordering op de vervoerder echter ook – door de ontvanger – worden geschorst door middel van een schriftelijke vordering. Dit betekent dat de verjaringstermijn tijdelijk wordt bevroren, namelijk totdat de vervoerder de vordering schriftelijk afwijst (en dus de schorsing wordt opgeheven en de verjaringstermijn wordt hervat). Het is echter niet mogelijk om vervolgens na een schorsing (of opheffing daarvan) diezelfde verjaringstermijn opnieuw te schorsen door middel van een schriftelijke vordering.

De mogelijkheden om de verjaringstermijn na een schorsing (en eventuele opheffing daarvan) alsnog te stuiten, zijn op grond van de CMR echter beperkt. In de Nederlandse rechtspraak over de CMR is bepaald dat alleen het instellen van een eis in rechte en erkenning van de vordering door de wederpartij dan een stuiting van de verjaringstermijn tot gevolg kan hebben. Als een partij dit nalaat, dan kan dat in een gerechtelijke procedure verstrekkende gevolgen hebben voor haar rechtspositie. Onze advocaten maken u daarom graag wegwijs in de verjaring van een rechtsvordering onder de CMR, en in het bijzonder op welke wijze dit afwijkt van de Nederlandse wet.

GEVOLGEN VERJARING VAN EEN RECHTSVORDERING ONDER de CMR

Als u zich als ondernemer niet bewust bent van deze bijzondere verjaringstermijnen en de schorsing- en stuitingregels onder de CMR, dan heeft dat fatale gevolgen.

Na verjaring van een rechtsvordering onder de CMR kan de benadeelde partij immers geen betaling van haar vorderingen afdwingen bij de rechter – en op grond van de CMR evenmin de verjaarde vordering verrekenen met een eventuele tegenvordering van haar wederpartij. In tegenstelling tot de Nederlandse wet kan de benadeelde partij haar vordering in principe namelijk ook niet meer op later moment aan haar schuldenaar tegenwerpen door middel van een beroep op verrekening.

ADVOCAAT GESPECIALISEERD IN de CMR

MAAK Advocaten is gespecialiseerd in het transportrecht en het contracten- en aansprakelijkheidsrecht. Wilt u advies inwinnen over verjaring van een rechtsvordering onder de CMR dan helpt onze advocaat gespecialiseerd in de CMR, Maud van den Berg, u daar graag mee verder. Wilt u weten waar uw onderneming op zou moeten letten wanneer zij aansprakelijk wordt gesteld voor transportschade onder de CMR? Of heeft u een geschil met een vervoerder? Ook dan denken we graag met u mee. Wij brengen graag uw juridische positie in beeld, om u vervolgens van een praktisch advies te voorzien en/of uw onderneming bij te staan in een gerechtelijke procedure. Neem gerust contact op met Maud, of met een van onze andere advocaten in Amsterdam.

T:  +31 (0)20 – 210 31 38
E: mail@maakadvocaten.nl
Contactpersoon: Maud van den Berg / advocaat CMR

Maud van den Berg

Maud van den Berg

Advocaat Maud van den Berg is specialist op het gebied van aansprakelijkheidsrecht en transportrecht. Voor vragen over schade, verzekeringen en internationale verdragen bent u bij Maud aan het juiste adres. Maud adviseert en procedeert in nationale en internationale zaken.