Meteen naar de inhoud

Beëindigen van een overeenkomst

Beëindiging van een overeenkomst

Wanneer u een overeenkomst beëindigt, moet u mogelijk rekening houden met een contractuele opzegtermijn. Echter, bij het verbreken van een overeenkomst is er in de regel geen sprake van een opzegtermijn. Het opzeggen van een overeenkomst heeft in beginsel geen terugwerkende kracht en het contract bepaalt veelal welke elementen ook na de opzegging van de overeenkomst nog van kracht blijven. Denk aan een concurrentie- of geheimhoudingsbepaling. Tegelijkertijd kunnen er in het contract afwijkende bepalingen opgenomen zijn.

Beëindigen van een contract

Bij het aangaan van commerciële overeenkomsten kunnen situaties ontstaan waarin partijen hun verplichtingen willen stopzetten. Een commerciële overeenkomst hoeft ook niet voor een oneindige termijn te duren en is in de regel gekoppeld aan een bepaalde tijd, of opzegbaar. Soms moet daarbij een (langere) opzegtermijn bedongen worden, een bijkomende vergoeding worden betaald, of moet er een zwaarwegende reden aan de opzegging ten grondslag liggen. Wat de positie is van de partij die de overeenkomst opzegt, of de partij die een opzegging ontvangt, zal veelal terug te herleiden zijn tot de opzegbepaling in de overeenkomst. Het begrijpen van de verschillende remedies is in het contractenrecht essentieel; wanneer kan een overeenkomst worden beëindigd? Wat zijn de verschillen tussen opzegging, ontbinding en een vernietiging van een contract, en welke termijnen spelen daarin een rol? MAAK Advocaten is er om deze verschillen te verduidelijken en u te begeleiden bij het nemen van de juiste keuzes.

Vanuit een juridisch perspectief is het ‘beëindigen van een overeenkomst’ een breed begrip. Als advocaat contractenrecht wijs ik cliënten regelmatig op de verschillende mogelijkheden om een overeenkomst te beëindigen, zoals bijvoorbeeld de opzegging van een overeenkomst. Er zijn verschillende manieren om een overeenkomst te beëindigen, maar de mogelijkheden hangen af van de inhoud van de overeenkomst en eventuele toepasselijkheid van algemene voorwaarden. Hieronder staan enkele manieren om een overeenkomst te beëindigen:

Verschil tussen het opzeggen, vernietigen en ontbinden van een overeenkomst

Het beëindigen van een contract kan op verschillende manieren. Het recht op een beëindiging van een overeenkomst komt voort uit wettelijke regelgeving, jurisprudentie of uit de overeenkomst die gesloten. Dit recht komt in beeld wanneer het contract daarin voorziet, of een partij haar deel van de overeenkomst niet nakomt, mits de schending dergelijke beëindiging rechtvaardigt. De oorzaak van de beëindiging moet in dit geval noemenswaardig zijn, vaak draait het om significante contractuele verplichtingen die niet worden nagekomen. Een dergelijke schending kan een aanhoudende of onomkeerbare fout zijn. Hieronder een meer gedetailleerde uitleg over de voornaamste remedies in het Nederlandse contractenrecht:

  • Opzegging: Dit is een eenzijdige rechtshandeling waarbij een partij de overeenkomst opzegt. Of opzegging mogelijk is en onder welke voorwaarden, hangt af van de inhoud van de overeenkomst en eventuele algemene voorwaarden. Vaak moet bij de opzegging een redelijke termijn worden betracht, of kan het zo zijn dat er bijkomend een schadevergoeding moet worden betaald, of dat er een zwaarwichtige reden aan de opzegging kan worden gesteld. Gebeurt dat niet, dan kan het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet toelaatbaar zijn om (zonder inachtneming van deze zaken) de overeenkomst (direct) op te zeggen (zie ook het arrest SMQ/Goglio).
  • Ontbinding: Dit is een juridische term voor het vernietigen van een overeenkomst en geregeld in artikel 6:265 BW. Ontbinding kan plaatsvinden als een partij zich niet aan de afspraken houdt of als er sprake is van een tekortkoming. Of ontbinding mogelijk is, hangt af van de inhoud van de overeenkomst en eventuele algemene voorwaarden.
  • Vernietiging: Dit is een juridische term voor het ongeldig verklaren van een overeenkomst. Vernietiging kan plaatsvinden als er bijvoorbeeld sprake is van dwaling, bedrog, bedreiging of misbruik van omstandigheden. Of vernietiging mogelijk is, hangt af van de inhoud van de overeenkomst en eventuele algemene voorwaarden.

Het is belangrijk om te weten dat er voor sommige overeenkomsten specifieke regels gelden en dat er extra strenge eisen gesteld kunnen worden aan opzegging. Bijvoorbeeld bij arbeidsovereenkomsten en agentuurovereenkomsten. Het is daarom verstandig om bij twijfel juridisch advies in te winnen.

Wat is het verschil tussen opzegging en ontbinding van een overeenkomst

Opzegging en ontbinding zijn beide manieren om een overeenkomst te beëindigen, maar er zijn enkele verschillen tussen de twee remedies.

Opzegging is een eenzijdige verklaring waarbij een partij aangeeft de overeenkomst te willen beëindigen.
Opzegging kan alleen plaatsvinden als dit is toegestaan volgens de inhoud van de overeenkomst en eventuele algemene voorwaarden. Opzegging kan soms zonder reden plaatsvinden, maar er kunnen ook opzegtermijnen of andere voorwaarden gelden.

Ontbinding is het vernietigen van een overeenkomst als gevolg van een tekortkoming van de andere partij.
Ontbinding kan alleen plaatsvinden als dit is toegestaan volgens de inhoud van de overeenkomst en eventuele algemene voorwaarden. Ontbinding kan alleen plaatsvinden als er sprake is van een tekortkoming van de andere partij en deze tekortkoming ernstig genoeg is om de overeenkomst te vernietigen.

Kortom, opzegging is een eenzijdige verklaring om de overeenkomst te beëindigen, terwijl ontbinding plaatsvindt als gevolg van een tekortkoming van de andere partij.

Contractbeëindiging en annulering

Een contract creëert, eenmaal aangegaan, verplichtingen voor alle betrokken partijen. Maar wat als de omstandigheden veranderen? Of als partijen niet langer hun regeling willen voortzetten? In deze gevallen kan een contract bijvoorbeeld worden beëindigd, ontbonden, gewijzigd of geannuleerd. De keuze hangt af van de situatie en elk heeft zijn eigen juridische implicaties.

Omdat iedere remedie andere gevolgen schept, is het zaak dat u zich er goed over laat adviseren. Onze advocaat contractenrecht kan u hierover goed adviseren. Zo zijn er bijvoorbeeld ook verschillen tussen het annuleren en beëindigen.

De Risico’s van Beëindiging van een overeenkomst

Het beëindigen van een contract is een beslissende actie en moet zorgvuldig worden benaderd. Het gevaar ligt in onrechtmatige beëindiging. Als de schending niet substantieel genoeg is om beëindiging te rechtvaardigen, kan de beëindigende partij aansprakelijk zijn voor schade. Denk bijvoorbeeld aan duurrelaties, zoals distributie, agentuur of franchise. U dient bij een opzegging altijd acht te slaan op de gerechtvaardigde belangen van uw wederpartij.

Omdat alle verplichtingen bij beëindiging worden geannuleerd, kan dit onbedoelde gevolgen hebben, vooral voor langdurige overeenkomsten. Daarom benadrukt MAAK Advocaten het belang van deskundig advies alvorens dergelijke beslissingen te nemen.

expertise in het beëindigen van overeenkomsten

Wanneer u advies wilt inwinnen over het beëindigen van een overeenkomst, dan biedt ons kantoor daartoe mogelijkheden. MAAK Advocaten is een gespecialiseerd advocatenkantoor en kan u bij elke contractuele vraag assisteren. Zowel voor internationale contracten als internationale bent u bij ons advocatenkantoor in Amsterdam aan het juiste adres. Van suggesties voor gedeeltelijke beëindiging tot het verkennen van andere mogelijke oplossingen, wij streven ernaar om aan uw specifieke situatie te voldoen. Wij zijn in heel Nederland actief en bieden ook support bij internationale vraagstukken. We hebben een sterk team van advocaten met als specialisatie contractenrecht.

Advocaat contractenrecht

Meer weten over het beëindigen van een overeenkomst? Onze advocaat commercial law Remko Roosjen geeft leiding aan het team contractenrecht en we horen graag hoe we u het beste kunnen ondersteunen. Bent u op zoek naar andere praktijkgebieden, dan kunnen onze advocaten in Amsterdam u mogelijk ook ondersteunen, of aan een geschikte partner doorverwijzen. Uw belang staat bij ons te allen tijde voorop en we zoeken graag naar praktische oplossingen en snel resultaat. Neem contact op met onze specialist contractenrecht in Amsterdam en ontdek uw mogelijkheden.

+31 (0)20 – 210 31 38
remko.roosjen@maakadvocaten.nl

Remko Roosjen

Remko Roosjen

Als partner van MAAK en advocaat commercial law geeft Remko leiding aan aan het team Commerciële Geschillen en Contractenrecht. Remko is een gespecialiseerde advocaat contractenrecht en heeft een ruime ervaring in het voeren van procedures, waaronder voor de civiele rechter, in arbitrage en mediation. Remko is verbonden aan de specialisatievereniging voor Distributie, Franchise en Agentuur en doceert regelmatig over het snijvlak van commerciële contracten en productregelgeving. Lees meer over Remko op zijn persoonlijk profiel of op LinkedIn .