Meteen naar de inhoud

Geschil over de eigendom van een paard

Geschil over de eigendom van een paard

Geregeld wordt een geschil over de eigendom van een paard aan de rechter voorgelegd. Tot op heden bestaat geen eigendomsbewijs voor een paard, waardoor de feiten en omstandigheden leidend zijn. De vaak voorkomende samenwerkingsvormen – waaronder gedeeld eigendom – brengen de paardensport vaak naar een hoger niveau, maar kunnen discussies ten aanzien van de vraag wie eigenaar is van een paard ook uitdagend maken. Hippisch advocaat Maud van den Berg is gespecialiseerd in eigendomsvraagstukken en wijst u in deze blog op een aantal belangrijke punten die spelen bij geschillen omtrent het eigendom van een paard.

Identificatie & registratie van een paard

Het feit dat een eigenaar op grond van de Identificatie & Registratie regelgeving wel verplicht is om een paard op naam te stellen, wekt wellicht de verwachting dat een registratie als eigenaar, zoals in het paardenpaspoort (de tenaamstelling) of het stamboek het eigendom van een paard aantoont. Dit is niet juist. Ook de partij die de kosten van verzorging op zich neemt of het paard jarenlang traint en op wedstrijden uitbrengt, kan als gevolg daarvan niet eigenaar worden van een paard (mogelijk kan die partij wel die ten behoeve van het paard of ongeboren veulen gemaakte kosten op de eigenaar van het paard verhalen). Dergelijke feiten en omstandigheden kunnen echter wel een indicatie of aanwijzing van het eigendom van een paard opleveren, mocht het geschil omtrent het (mede-)eigendom van een paard aan een rechter worden voorgelegd.

Contract over de eigendom van een paard

De partij die het paard traint, op stal heeft staan én zich (aldus) naar buiten toe gedraagt als de eigenaar, staat bij een geschil omtrent het eigendom van een paard 1-0 voor. Uitgangspunt is namelijk dat diegene die het paard voor zichzelf houdt (de bezitter), de eigenaar is van het paard (het zogeheten wettelijk vermoeden van eigendom). Het staat de rechter echter vrij om op grond van o.a. de eerdergenoemde feiten en omstandigheden te oordelen dat het wettelijk vermoeden door de andere partij is weerlegd.

Met name bij de samenwerkingsvormen – die in de paardensport eerder regel dan uitzondering zijn – is het schriftelijk vastleggen van afspraken van groot belang. Dit hoeft niet altijd vorm te krijgen door het (laten) opstellen van een lijvige overeenkomst. Een aantal belangrijke rechten en plichten van partijen volgen reeds uit de letter van de wet. Bovendien kan de relatie met uw (handels)partner vragen om een andere (minder formele) wijze waarop de afspraken over en weer schriftelijk worden vastgelegd. Onze advocaten denken graag met u mee, bijvoorbeeld aan een zorgvuldig opgestelde brief waarvan de ontvangst wordt bevestigd door de andere partij.

Europese wet- en regelgeving over hippisch recht

De nieuwe Europese Verordening waaruit voor paardenhouders per 21 april 2021 een bijkomende (ten aanzien van de huidige Identificatie & Registratie regelgeving) registratieverplichting voortvloeit zal geen verandering in de huidige uitdagingen ten aanzien van het eigendom van een paard brengen. De nieuwe Europese Verordening heeft namelijk nog steeds als doel om besmettelijke dierziekten te voorkomen en te bestrijden. Daarbij dient slechts het registreren van de locatie van paarden, niet het vastleggen van het eigendom van een paard. Denk bijvoorbeeld aan de meest recente uitbraak van het Rhinovirus, eind april van dit jaar. Een groot deel van de paarden dat na het concours in Valencia naar huis zijn teruggekeerd, zijn vertrokken naar de trainingsstal van hun ruiters, niet naar (de stal van) hun eigenaren.

Advocaat hippisch recht

Voor de behandeling van hippische eigendomsvraagstukken is juridische kennis én kennis van paarden vereist. Ons advocatenkantoor in Amsterdam heeft een team van advocaten dat een sterke reputatie heeft als specialistisch advocatenkantoor. Advocaat hippisch recht advocaat Maud van den Berg heeft haar kennis van hippische eigendomsvraagstukken bijzonder verdiept en brengt graag uw juridische positie in beeld, om u vervolgens van een praktisch advies te voorzien en/of uw onderneming bij te staan in een gerechtelijke procedure. Maud deelt daarnaast haar kennis als hippisch advocaat door middel van het schrijven van artikelen voor de Paardenkrant en het tijdschrift en platvorm Paard en Bedrijf.

+31 (0)20 – 210 31 38
maud.vandenberg@maakadvocaten.nl