Ga naar de inhoud

Refurbished producten ter vervanging van een zaak

Refurbished producten ter vervanging van een kapotte zaak

Refurbished producten is een op zichzelf staande markt (én booming). Vaker wordt aan ons advocatenkantoor in Amsterdam juridisch advies over refurbished producten gevraagd. Refurbished producten ter vervanging van een zaak is actueel en dat is niet onterecht; deze markt is groeiende en en draagt bij aan duurzaamheidskaders . Als gespecialiseerd advocatenkantoor voor de maakindustrie zien we dat veel marktdeelnemers, zoals fabrikanten en resellers, worstelen met de vraag op welke manier (onderdelen van) een product moet(en) worden vervangen.

Stel je koopt een nieuwe apple iPhone en deze blijkt binnen een paar maanden niet meer te verbinden met Wifi, hij gaat niet meer aan of heeft andere technische problemen. Kortom: het apparaat werkt niet naar behoren. Je klopt aan bij de verkoper en geeft aan dat je het product wil laten maken of vervanging ervan wenst door eenzelfde apparaat. Mag de verkoper de telefoon dan herstellen met onderdelen die refurbished zijn, of geheel vervangen door een refurbished product? Je had immers in eerste instantie een geheel nieuw product gekocht, en geen refurbished product. Het is lastig te zeggen of refurbished producten als nieuwe producten kunnen worden aangemerkt, en wat überhaupt de citeria zijn voor een product om als “nieuw” aangemerkt te worden. Onze advocaat contractenrecht bespreekt de voornaamste aandachtspunten bij refurbished producten ter vervanging van een zaak en gaat daarbij in op de laatste rechtspraak, Apple I en Apple II.

WAT IS EEN REFURBISHED PRODUCT?

Een refurbished (Nederlands: gereviseerd) product is een gebruikt goed dat opnieuw wordt opgebouwd of hersteld waardoor ze als nieuw zijn. Het zijn onderdelen en goederen die geretourneerd zijn aan de verkoper, welke vervolgens gereinigd, hersteld en opnieuw getest worden. Refurbished producten zijn van groot belang voor de duurzaamheid, omdat deze producten nog goed bruikbaar zijn en niet weggegooid hoeven te worden. In tegenstelling tot tweedehands producten worden gereviseerde producten gronding getest en gecontroleerd waardoor ze vergelijkbaar zijn met nieuwe apparaten.

Vraag rijst wat nou precies wordt aangemerkt als “nieuw” en in hoeverre die apparaten verschillen van gereviseerde apparaten. Is een product nieuw als het niet eerder op de markt is gebracht? Als het dus nog niet in handen is geweest van een consument, ook als het product volledig ongeopend is gebleven? Er bestaan geen duidelijke criteria voor wanneer een apparaat als “nieuw” kan worden aangemerkt.

DE CONFORMITEIT VAN PRODUCTEN

Refurbished producten ter vervanging van een zaak speelt op wanneer een product non-comfom is; denk aan een kapotte iPhone, MacBook etc. Een geleverde zaak – zo zegt de wet – moet aan de overeenkomst beantwoorden, zo zegt artikel 17 van boek 7 Burgerlijk Wetboek. Aangenomen wordt dat de zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt wanneer de zaak niet de eigenschappen bezit welke de koper mocht verwachten op het moment dat deze geleverd wordt. Uitgangspunt voor deze te verwachten eigenschappen is de duurzaamheid van de zaak in de zin van de levensduur die de consument redelijkerwijs mag verwachten van een product. Van grotere apparaten zoals wasmachines of TV’s mag de consument bijvoorbeeld een langere levensduur verwachten dan van een oplaadkabeltje of een goedkope waterkoker. Bij de levensduur gaat het om de geschiktheid van de goederen om hun vereiste functies en prestaties bij normaal gebruik te behouden.

VERPLICHTING TOT HERSTEL OF VERVANGING

Wanneer de zaak niet beantwoordt aan de overeenkomst en dus non-conform is, kan de consument van de verkoper eisen dat de afgeleverde zaak wordt hersteld of dat deze wordt vervangen, zo is bepaald in artikel 21 lid 1 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Het gaat bij herstel of vervanging in beginsel om het in overeenstemming brengen van het goed met de overeenkomst. De vraag rijst dan of met het vervangen van een non-conform product door een refurbished product wordt voldaan aan de verplichting om het goed in overeenstemming te brengen met de overeenkomst.

RECHTBANK OVER VERVANGING DOOR REFURBISHED PRODUCTEN

Als het ligt aan de rechtbank Amsterdam, dan mag een non-conforme zaak niet worden hersteld of vervangen door een refurbished onderdeel of product. In 2016 en 2017 wees de rechter daarover twee Apple-zaken, Apple I en Apple II, waarin werd verwezen naar de Quelle-uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Hier speelde de vraag of de verkoper recht had op een compensatie door de consument van het voordeel dat hij heeft genoten door gebruik van het non-conforme goed tot aan de vervanging ervan (dit zag op een emaillenlaag bij een oven die losliet) . Volgens het hof is de verkoper aansprakelijk voor elke non-conformiteit die ontstaat bij het goed. Bij herstel of vervanging ontvangt de consument het goed dat zij van begin af aan al had moeten ontvangen slechts vertraagd.

De rechtbank Amsterdam oordeelt in de Apple-zaken dat er in het licht van deze regel geen ruimte bestaat om refurbished producten of onderdelen te gebruiken bij herstel of vervanging. De consument had immers van begin af aan een een nieuw product moeten ontvangen, en geen refurbished product. Apple biedt zelf ook geen refurbished iPads als “nieuw” aan, zo stelt de rechtbank in Apple II.

Toch bestaat er kritiek op dit oordeel van de Rechtbank, omdat dat zij verwijst naar een uitspraak van het Europese Hof waarin de vraag of de verkoper aan zijn verplichtingen mag voldoen met refurbished goederen niet wordt besproken. Het gaat om een geheel andere rechtsvraag dan in beide Apple-zaken.

VERVANGING DOOR REFURBISHED PRODUCTEN TOCH GEWENST?

Toch valt er het een en ander te zeggen voor het gebruik van refurbished producten of onderdelen in geval van herstel of vervanging op grond van artikel 21 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Zo kent dit artikel haar basis in artikel 13 lid 1 van Richtlijn 1999/44 waarin ook geen verdere voorwaarden zijn gesteld aan herstel en vervanging, bijvoorbeeld de eis dat dit moet gebeuren met “nieuwe” producten of onderdelen.

Tevens wordt er verwezen naar het uitgangspunt bij conformiteit, namelijk de levensduur van het product. Als de levensduur van een refurbished product of onderdeel hetzelfde is als die van een nieuw product, dan zou het niet uit moeten maken. Zo lang het onderdeel of product de verwachte levensduur haalt. Lastig hierbij wel is dat niet zo op het eerste oog te zeggen valt wat de levensduur van een refurbished onderdeel is, en of deze dan even lang is als de verwachte levensduur van een “nieuw” product of onderdeel. Daarbij kan wel nog worden opgemerkt dat refurbished producten vaak dezelfde tests en prestatieonderzoeken ondergaan als nieuwe producten, en dat hier in principe dus geen onderscheid in gemaakt hoeft te worden. Als laatste komt er de laatste jaren steeds meer nadruk te liggen op duurzaamheid in de zin van milieu. Duurzaamheid van producten wordt steeds belangrijker, wat voor de stimulering van het gebruik van refurbished producten zou kunnen spreken.

Dat gezegd hebbende, zou wel van tevoren aan consumenten duidelijk gemaakt moeten worden dat wanneer zij een beroep doen op hun recht op herstel of vervanging, dit in de vorm van een refurbished product of onderdeel kan gebeuren. Een andere optie is om consumenten zelf de mogelijkheid te geven hun producten te laten vervangen of herstellen door refurbished onderdelen of producten.

Advocaat refurbished producten

Ziet u zich als fabrikant of reseller geconfronteerd met discussies rondom het wel/niet moeten leveren van nieuwe onderdelen of producten ter vervanging van een gebrekkige zaak? Wilt u juridisch advies over refurbished producten ter vervanging van een zaak inwinnen? Laat u dan door onze ervaren advocaten adviseren op dit terrein. Wij hebben de kennis en expertise van uw sector en kennen de dagelijkse uitdagingen van marktdeelnemers.

+31 (0)20 – 210 31 38
remko.roosjen@maakadvocaten.nl

Remko Roosjen

Remko Roosjen

Als partner van MAAK en advocaat commercial law geeft Remko leiding aan aan het team Commerciële Geschillen en Contractenrecht. Remko is een gespecialiseerde advocaat contractenrecht en heeft een ruime ervaring in het voeren van procedures, waaronder voor de civiele rechter, in arbitrage en mediation. Remko is verbonden aan de specialisatievereniging voor Distributie, Franchise en Agentuur en doceert regelmatig over het snijvlak van commerciële contracten en productregelgeving. Lees meer over Remko op zijn persoonlijk profiel of op LinkedIn .