Ga naar de inhoud

Wat zijn de vereisten voor het aansprakelijk stellen?

Aansprakelijk stellen

Wat zijn de vereisten voor het aansprakelijk stellen? Iemand is aansprakelijk voor schade als hij of zij onrechtmatig heeft gehandeld (“onrechtmatige daad”). Dit omvat fouten die verweten kunnen worden, zoals onzorgvuldig handelen, grove nalatigheid of onoplettendheid.

Voor het aansprakelijk stellen van iemand via een brief zijn specifieke regels. De brief moet een schriftelijke mededeling bevatten die een voldoende duidelijke waarschuwing aan de schuldenaar geeft. In bepaalde situaties kan dit zelfs inhouden, dat de schuldenaar er rekening mee kan houden dat hij ook na het verstrijken van de verjaringstermijn de beschikking moet houden over zijn gegevens en bewijsmateriaal (zodat hij zich tegen een mogelijkerwijs alsnog door de schuldeiser ingestelde vordering behoorlijk kan verweren).

Daarnaast moet in specifieke situaties zoals bij hoofdelijke aansprakelijkstelling, de aansprakelijkstelling schriftelijk worden medegedeeld onder vermelding van de gronden waarop de aansprakelijkheid berust. Een algemene verwijzing naar wetsartikelen zonder verdere toelichting is in de regel dan onvoldoende. In deze bijdrage zoomen onze advocaten aansprakelijkheidsrecht in op het aansprakelijk stellen van een schuldenaar.

Wat zijn de vereisten voor het aansprakelijk stellen van iemand via een brief?

Om iemand aansprakelijk te stellen voor schade die u heeft geleden, kunt u de volgende stappen volgen:

 1. Stel vast dat de andere partij daadwerkelijk aansprakelijk is voor de schade. Het is belangrijk om aan te kunnen tonen dat de wederpartij schuld heeft aan het veroorzaken van de schade.
 2. Verzamel zoveel mogelijk bewijsmateriaal om uw claim te ondersteunen. Dit kan bestaan uit foto’s, rekeningen, verklaringen van getuigen of specialisten.
 3. Maak een gedetailleerde lijst van de schade die u heeft geleden en de schade die u nog verwacht.
 4. Stel een aansprakelijkstellingsbrief op. Hierin beschrijft u de situatie, de geleden schade, en vraagt u om vergoeding binnen een redelijke termijn.
 5. Verstuur de brief bij voorkeur aangetekend. Dit geeft u later bewijs dat u de brief daadwerkelijk heeft verstuurd, wat belangrijk kan zijn in verband met verjaringstermijnen.
 6. Vermeld in de brief expliciet dat u de tegenpartij zowel voor materiële als immateriële schade aansprakelijk stelt, indien van toepassing.
 7. Stuur de schadelijst en bewijzen mee met de brief, of geef aan dat u deze later zult opsturen.
 8. Houd rekening met de wettelijke verjaringstermijn. U moet de aansprakelijke partij binnen deze termijn aansprakelijk stellen en de verjaring stuiten.

Als u er samen niet uitkomt, kunt u advies vragen aan uw rechtsbijstandverzekering of contact opnemen met een jurist. In geval van ernstige letselschade is het raadzaam om zo snel mogelijk hulp te vragen aan een advocaat of uw rechtsbijstandverzekeraar.

Het is belangrijk om te weten dat bepaalde groepen, zoals kinderen onder de 14 jaar, werknemers in bepaalde situaties, en geestelijk gehandicapten, vaak niet zelf aansprakelijk kunnen worden gesteld. In deze gevallen kan de aansprakelijkheid bij ouders, werkgevers of toezichthouders liggen.

Als laatste stap, indien nodig, kunt u naar de rechter stappen om de aansprakelijkheid en de hoogte van de schadevergoeding vast te laten stellen.

Wat moet er in de aansprakelijkstellingsbrief staan?

Een goede aansprakelijkstellingsbrief moet de volgende elementen bevatten:

 1. Een duidelijke beschrijving van de gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt, inclusief datum en locatie.
 2. Een verklaring dat u de ontvanger formeel aansprakelijk stelt voor zowel materiële als immateriële schade.
 3. Een gedetailleerde lijst van de geleden schade en de kosten die u tot nu toe heeft gemaakt.
 4. Vermelding dat de brief dient als stuiting van de verjaring (bijvoorbeeld: “Deze brief heeft te gelden als een stuiting van de verjaring zoals bedoeld in artikel 3:310 BW”).
 5. Een redelijke termijn waarbinnen u een reactie verwacht van de aansprakelijk gestelde partij.
 6. Uw contactgegevens voor verdere correspondentie.

Daarnaast is het belangrijk om:

 • De brief formeel maar respectvol te formuleren.
 • Relevante bijlagen toe te voegen die uw claim ondersteunen, zoals foto’s, schadeformulieren, getuigenverklaringen of een proces-verbaal.
 • Niet te specifiek te zijn over de schade om te voorkomen dat u uw dossier dichttimmert en later geen extra schadeposten kunt toevoegen.
 • De brief te ondertekenen.

Het is aan te raden de brief aangetekend te versturen, zodat u later kunt bewijzen dat u de brief daadwerkelijk heeft verstuurd. Bewaar ook altijd een kopie van de brief voor uw eigen administratie.

Gezien de juridische implicaties en het belang van een correcte formulering, kan het verstandig zijn om de hulp in te schakelen van een gespecialiseerd advocaat of jurist bij het opstellen van de aansprakelijkstellingsbrief.

Voorbeeldbrief aansprakelijk stellen

Wat zijn de belangrijkste stappen bij het aansprakelijk stellen van iemand?

De belangrijkste stappen bij het aansprakelijk stellen van iemand zijn:

 1. Stel vast dat de andere partij daadwerkelijk aansprakelijk is voor de schade. Het is belangrijk om aan te kunnen tonen dat de wederpartij schuld heeft aan het veroorzaken van de schade.
 2. Verzamel zoveel mogelijk bewijsmateriaal om uw claim te ondersteunen. Dit kan bestaan uit foto’s, video’s, rekeningen, verklaringen van getuigen of specialisten.
 3. Maak een gedetailleerde lijst van de schade die u heeft geleden en de kosten die u tot nu toe heeft gemaakt.
 4. Stel een aansprakelijkstellingsbrief op. Hierin beschrijft u de situatie, de geleden schade, en vraagt u om vergoeding binnen een redelijke termijn.
 5. Verstuur de brief bij voorkeur aangetekend. Dit geeft u later bewijs dat u de brief daadwerkelijk heeft verstuurd, wat belangrijk kan zijn in verband met verjaringstermijnen.
 6. Vermeld in de brief expliciet dat u de tegenpartij zowel voor materiële als immateriële schade aansprakelijk stelt, indien van toepassing.
 7. Stuur de schadelijst en bewijzen mee met de brief, of geef aan dat u deze later zult opsturen.
 8. Houd rekening met de wettelijke verjaringstermijn. U moet de aansprakelijke partij binnen deze termijn aansprakelijk stellen en de verjaring stuiten.

Het is belangrijk om de aansprakelijkstelling op een duidelijke maar respectvolle manier te formuleren. Als u er samen niet uitkomt, kunt u overwegen om juridisch advies in te winnen of contact op te nemen met uw rechtsbijstandverzekering.

Berekening incassokosten

Bij niet-contractuele aansprakelijkheid gelden de wettelijke regels voor incassokosten zoals vastgelegd in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (BIK). De berekening van incassokosten is als volgt:

 • Over de eerste €2.500 van de hoofdsom: 15% met een minimum van €40
 • Over de volgende €2.500: 10%
 • Over de volgende €5.000: 5%
 • Over de volgende €190.000: 1%
 • Over het meerdere boven €200.000: 0,5%

Er geldt een wettelijk minimum van €40 en een maximum van €6.775 aan incassokosten.

Enkele belangrijke punten:

 1. Deze staffel geldt voor vorderingen die opeisbaar zijn geworden op of na 1 juli 2012.
 2. Bij meerdere vorderingen op dezelfde schuldenaar moeten deze bij elkaar worden opgeteld voor de berekening van de incassokosten.
 3. Naast incassokosten mag ook wettelijke rente in rekening worden gebracht.
 4. Voor vorderingen van de overheid gelden afwijkende regels. Er is bijvoorbeeld geen minimum van €40.
 5. Een schuldeiser of incassobureau mag geen aanvullende kosten zoals aanmaningskosten in rekening brengen naast de incassokosten.

Het is belangrijk op te merken dat deze regels gelden voor niet-contractuele situaties. Bij zakelijke overeenkomsten kunnen afwijkende afspraken zijn gemaakt over incassokosten, maar rechters hebben de mogelijkheid om contractueel overeengekomen incassokosten te matigen tot de wettelijke bedragen als de werkelijke kosten niet hoger blijken te zijn.

Advocatenkantoor voor aansprakelijkheidsrecht

Ons gespecialiseerde advocatenkantoor helpt u graag verder bij al uw vragen rondom de vereisten voor het aansprakelijk stellen. Wanneer u juridisch advies wilt inwinnen, dan biedt ons kantoor daartoe mogelijkheden. Wij zijn in heel Nederland actief en bieden ook support bij internationale vraagstukken. We hebben een sterk team van advocaten met als specialisatie contractenrecht. Onze advocaat commercial law Remko Roosjen geeft leiding aan dit team en we horen graag hoe we u het beste kunnen ondersteunen. Bent u op zoek naar andere praktijkgebieden, dan kunnen onze advocaten in Amsterdam u mogelijk ook ondersteunen, of aan een geschikte partner doorverwijzen. Uw belang staat bij ons te allen tijde voorop en we zoeken graag naar praktische oplossingen en snel resultaat. Neem contact op met onze specialist contractenrecht in Amsterdam en ontdek uw mogelijkheden.

+31 (0)20 – 210 31 38
remko.roosjen@maakadvocaten.nl

De juridische informatie in deze blog is uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve doeleinden, en geen juridisch advies door een advocaat. Hoewel wij als Nederlands advocatenkantoor in Amsterdam streven naar nauwkeurigheid en actualiteit van de verstrekte juridische informatie, kunnen onze advocaten niet garanderen dat alle informatie volledig, juist of actueel is en accepteren wij geen aansprakelijkheid. Voor persoonlijk juridisch advies, raadpleeg altijd een bevoegde juridische professional, zoals onze advocaten.

Remko Roosjen

Remko Roosjen

Als partner van MAAK en advocaat commercial law geeft Remko leiding aan aan het team Commerciële Geschillen en Contractenrecht. Remko is een gespecialiseerde advocaat contractenrecht en heeft een ruime ervaring in het voeren van procedures, waaronder voor de civiele rechter, in arbitrage en mediation. Remko is verbonden aan de specialisatievereniging voor Distributie, Franchise en Agentuur en doceert regelmatig over het snijvlak van commerciële contracten en productregelgeving. Lees meer over Remko op zijn persoonlijk profiel of op LinkedIn .