Meteen naar de inhoud

Second opinion door een advocaat

Second opinion door een advocaat

Het recht om een externe advocaat naar keuze te consulteren voor een second opinion is vastgelegd in de polisvoorwaarden. Verzekerden hebben de vrijheid om zelf een advocaat te selecteren voor dit advies. De kosten voor deze second opinion worden gedekt door de rechtsbijstandverzekeraar.

Het raadplegen van een tweede advocaat voor een second opinion is verstandig als u twijfelt over de behandeling van uw zaak. Deze aanpak biedt de kans om de analyse en suggesties van een andere expert te krijgen, wat kan bijdragen aan een grondiger begrip en mogelijk een betere uitkomst van uw zaak.

Wat is een second opinion van een advocaat?

Een second opinion betreft de herbeoordeling van een dossier door een onafhankelijke expert in hetzelfde vakgebied. MAAK Advocaten is hierin vaak de aangewezen partij.

Een second opinion bij juridische zaken betreft het opnieuw beoordelen van een dossier door een andere advocaat. Dit is vooral relevant bij grote belangen, om zekerheid over de juridische strategie te garanderen. Het is ook nuttig als er onenigheid bestaat over de adviezen van de huidige advocaat of als er fouten worden vermoed. Het aanvragen hiervan is een verstandige stap voor verdere juridische acties.

Niemand houdt van verliezen. Toch kan het zo zijn dat een procedure in eerste aanleg verloren gaat. Wanneer u het vonnis terugleest kan het zo zijn dat u een wrange nasmaak overhoudt aan de wijze waarop de feiten zijn opgenomen en hoe de rechter de zaak juridisch heeft benaderd. Een second opinion door een advocaat kan dan uitkomst bieden. Onze advocaten zijn specialisten op het terrein van het procesrecht met een uitstekende kennis op het gebied van het civiele recht. Samen met u zullen we het vonnis bestuderen en kijken waar de zaak scharniert. Wanneer er voldoende aanknopingspunten zijn, zullen we u adviseren om de zaak aan het gerechtshof voor te leggen.

Ook wanneer een andere advocaat u afgeraden of juist aangeraden heeft om te gaan procederen, kunt u bij ons een second opinion door een advocaat aanvragen. Los van de juridische beoordeling, zullen we ook specifiek kijken of er niet een praktische oplossing meer voor handen ligt. Speelt er een principezaak dan zullen onze advocaten kijken hoe we metacommunicatie tot een minimum kunnen beperken en de zaak naar een oplossing kunnen bewegen.

Hoger beroep instellen door een advocaat

Wanneer de second opinion door een advocaat tot de conclusie dwingt om een hoger beroep in te stellen, kunnen ons advocaten uw belangen behartigen. Houd u er rekening mee dat de beroepstermijn voor het instellen van een kort geding slechts 4 weken betreft en in een reguliere bodemprocedure 3 maanden. Om die reden dient een second opinion door een advocaat bij voorkeur vlak na een vonnis te worden verlangd. Hoger beroep instellen kan vervolgens tamelijk eenvoudig door een appeldagvaarding (zonder de inhoudelijke gronden) te laten betekenen door een deurwaarder. Daarna is er een extra termijn om de gronden (grieven) te formuleren.

Het is niet ongebruikelijk dat cliënten een second opinion vragen over de haalbaarheid van een rechtszaak of een beroepsprocedure. Dit helpt de cliënt om een betere afweging te maken van de risico’s ten opzichte van de kosten. De uitkomst van een second opinion hoeft niet altijd tegengesteld te zijn aan het oorspronkelijke advies. Het kan ook een bevestiging zijn dat de zaak zorgvuldig en correct wordt aangepakt.

Recht op keuze van een eigen advocaat

In gevallen waar een rechtsbijstandverzekering betrokken is, bestaat er een speciale regeling. Als een verzekerde ontevreden is of twijfels heeft over het ontvangen advies, kan hij kiezen tussen een interne klachtenprocedure of het aanvragen van een second opinion bij een advocaat naar eigen keuze.

Keuze van een andere advocaat dan die van de rechtsbijstandsverzekering

Het recht op het kiezen van een externe advocaat voor een second opinion is vastgelegd in de polisvoorwaarden. Verzekerden kunnen zelf een advocaat selecteren voor deze beoordeling. De kosten voor de second opinion worden gedragen door de rechtsbijstandverzekeraar, mits er vooraf een afspraak over de kosten is gemaakt met de verzekeraar.

second opinion voor de verzekeraar

Door onze specialistische kennis worden we vaker ingezet door rechtsbijstandverzekeraars. Denkt u hierbij aan complexe zaken op het gebied van het handelsrecht, maar ook productregelgeving (CE-markering) en aansprakelijkheid. Samen met de verzekeraar bekijken onze welke termijnen in acht moeten worden genomen. Een second opinion voor de verzekeraar voeren we altijd in overleg met u uit. Te allen tijde zal u cliënt van ons kantoor zijn en zal u onze vaste aanspreekpartner zijn in deze dossiers. Als advocaat voor verzekeraars bekijken we met name of een negatief uitgevallen vonnis in hoger beroep kan worden hersteld. Ook nemen onze advocaten zaken over die een verzekeraar niet behandeld.

Advocaat second opinion nodig?

Heeft u een second opinion van een advocaat nodig? Onze advocaten in Amsterdam helpen u graag verder bij het bestuderen van een vonnis en het bepalen van de juiste koers. Ons advocatenkantoor in Amsterdam heeft een team van advocaten dat een sterke reputatie heeft in het voeren van civiele procedures. Wilt u advies inwinnen over uw rechtspositie, of wilt u meer weten over een procedure starten bij de rechter? Neem dan contact op met een van onze advocaten in Amsterdam.

T:  +31 (0)20 – 210 31 38
E: mail@maakadvocaten.nl