Meteen naar de inhoud

Advocaat voor franchiseovereenkomsten

Advocaat franchiseovereenkomst

Een franchiseovereenkomst is een contract waarin de samenwerking tussen de franchisegever en de franchisenemer is vastgelegd. In deze overeenkomst worden de rechten en verplichtingen van beide partijen opgenomen met betrekking tot de exploitatie van een onderneming door de franchisenemer volgens de franchiseformule van de franchisegever. Onze advocaat voor franchiseovereenkomsten praat u bij over de belangrijkste thema’s.

Wat is een franchiseovereenkomst?

Een franchiseovereenkomst is een uitgebreid contract waarin alle aspecten van de franchiserelatie tussen partijen worden vastgelegd. Het is essentieel voor een franchisenemer om de overeenkomst zorgvuldig te bestuderen of te laten beoordelen door een gespecialiseerde jurist. Een franchiseovereenkomst is een contract tussen een franchisegever en een franchisenemer waarbij de franchisenemer het recht verkrijgt om een onderneming te exploiteren onder het merk, concept en formule van de franchisegever tegen betaling van een vergoeding. De franchiseovereenkomst regelt de gehele verhouding tussen beide partijen en hun rechten en verplichtingen.

Advocaat over belangrijke aspecten in een franchiseovereenkomst

Als advocaat voor franchiseovereenkomsten wordt mij vaker de vraag voorgelegd welke bepalingen in een franchiseovereenkomst thuishoren, en welke bepalingen beslist niet kunnen worden weggelaten. De volgende zaken komen (terecht) veelvuldig voor in franchiseovereenkomsten:

 • Duur van de samenwerking, vaak 5 jaar met mogelijkheid tot verlenging.
 • Gebruik van intellectuele eigendomsrechten zoals logo, handelsnaam, knowhow door de franchisenemer.
 • Verplichtingen van de franchisegever zoals opleiding, verkoopondersteuning, reclame.
 • Verplichtingen van de franchisenemer zoals inrichting volgens formule, boekhouding, betaling vergoedingen.
 • Bepalingen over exclusief gebied, inbreng in andere vennootschap, non-concurrentiebeding.
 • Voorwaarden voor tussentijdse beëindiging en gevolgen daarvan.
 • Verwijzing naar een franchisehandboek met praktische uitwerking van de formule.

Hoe beïnvloedt de Wet Franchise de franchiseovereenkomsten?

De Wet Franchise, die op 1 januari 2021 in werking is getreden, heeft een significante invloed op franchiseovereenkomsten in Nederland. Enkele belangrijke gevolgen die onze advocaat voor franchiseovereenkomsten in de Franchisewet terugleest zijn:

Precontractuele informatieverstrekking bij franchise

 • De franchisegever moet minimaal 4 weken voor ondertekening een uitgebreid precontractueel informatiedossier (PID) verstrekken aan de beoogde franchisenemer. Dit dossier moet onder meer financiële gegevens, de conceptovereenkomst en andere relevante informatie bevatten.
 • De franchisenemer moet de franchisegever informeren over zijn/haar financiële positie.

Inhoud franchiseovereenkomst

De franchiseovereenkomst moet minimaal het volgende regelen:

 • Goodwillberekening bij overname van de onderneming door de franchisegever.
 • Eventuele non-concurrentiebedingen na einde overeenkomst, met maximale duur van 1 jaar.
 • Procedure voor wijzigingen in de franchiseformule tijdens de looptijd.
 • Instemmingsrecht franchisenemer bij formulewijzigingen.

Advocaat over gevolgen Wet Franchise

 • Bestaande overeenkomsten moeten per 1-1-2023 volledig voldoen aan de nieuwe wet, met een overgangsperiode voor enkele bepalingen.
 • De wet verplicht tot overleg tussen franchisegever en franchisenemers.
 • De wet biedt meer bescherming aan franchisenemers door dwingendrechtelijke bepalingen.

De Wet Franchise beoogt een evenwichtiger verhouding tussen franchisegever en -nemer te creëren door meer transparantie, duidelijke afspraken in de overeenkomst en meer zeggenschap voor franchisenemers over wijzigingen in de formule.

Rol van een franchise advocaat

Een advocaat kan de volgende diensten verlenen bij een franchiseovereenkomst:

 • De franchiseovereenkomst opstellen of controleren om ervoor te zorgen dat de belangen van de cliënt goed zijn geborgd.
 • Adviseren over de risico’s en verplichtingen bij het aangaan van de overeenkomst, zodat de cliënt een weloverwogen beslissing kan nemen.
 • Bijstaan bij onderhandelingen over de voorwaarden en bepalingen in de overeenkomst.
 • Adviseren over de juridische gevolgen bij beëindiging of verlenging van de overeenkomst.
 • Procederen indien er conflicten ontstaan tussen de franchisegever en franchisenemer over de overeenkomst.

Een advocaat met specialistische kennis van het franchiserecht kan ervoor zorgen dat de franchiseovereenkomst juridisch correct en evenwichtig is opgesteld en de belangen van de cliënt goed zijn gewaarborgd. Dit voorkomt potentiële problemen en conflicten tijdens de franchiserelatie.

Franchiseovereenkomst laten opstellen door een advocaat

Het inschakelen van een gespecialiseerde franchiseadvocaat biedt verschillende voordelen bij het opstellen van een franchiseovereenkomst en het uitvoeren van een franchiseovereenkomst. De voordelen bij het opstellen van een franchiseovereenkomst door een advocaat lichten wij hieronder toe.

Juridische expertise over franchise

 • Een advocaat voor franchiseovereenkomsten heeft diepgaande kennis van het complexe franchiserecht en de bijbehorende wetgeving, zoals de Wet Franchise.
 • Zij/hij kan de franchiseovereenkomst grondig beoordelen en adviseren over de juridische gevolgen en risico’s.

Bescherming van belangen franchisegever en franchisenemer

 • Een advocaat voor franchiseovereenkomsten kan ervoor zorgen dat de belangen van de cliënt (franchisegever of -nemer) goed worden geborgd in de overeenkomst.
 • Een advocaat voor franchiseovereenkomsten kan bijstaan bij onderhandelingen over de voorwaarden om een evenwichtige overeenkomst te verkrijgen.

Conflictpreventie en -oplossing

 • Een deskundig opgestelde overeenkomst door een advocaat voor franchiseovereenkomsten voorkomt potentiële conflicten tijdens de franchiserelatie.
 • Indien er toch conflicten ontstaan, kan de advocaat bijstaan bij de juridische afhandeling of een procedure voeren.

Advocaat met Up-to-date kennis over franchise

 • Een advocaat voor franchiseovereenkomsten volgt de laatste ontwikkelingen en jurisprudentie op de voet en kan cliënten hierover adviseren.
 • Een advocaat voor franchiseovereenkomsten is bekend met de impact van nieuwe wetgeving zoals de Wet Franchise op bestaande en nieuwe overeenkomsten.

Door de inzet van een gespecialiseerde franchiseadvocaat kunnen franchisegevers en -nemers hun juridische positie versterken, risico’s beperken en eventuele conflicten voorkomen of oplossen.

Geschillen bij franchiseovereenkomsten

Franchiseovereenkomsten zijn complexe juridische documenten die vaak tot geschillen leiden. Onvoldoende duidelijke afspraken over zaken als de vergoeding, marketingbijdragen en territoriale exclusiviteit kunnen snel escaleren tot conflicten. Daarnaast kan een gebrek aan transparantie over bedrijfsresultaten en prognoses leiden tot wantrouwen tussen franchisegever en franchisenemer. Het is cruciaal dat alle voorwaarden helder zijn vastgelegd om geschillen te voorkomen.

Hoe kunnen franchisegeschillen worden opgelost?

Wanneer een geschil ontstaat, is het essentieel om snel en effectief te handelen. Mediation kan een goede eerste stap zijn om een conflict op te lossen zonder tussenkomst van de rechter. Echter, wanneer dit niet werkt, biedt arbitrage of een gerechtelijke procedure een formele oplossing. Bij MAAK Advocaten in Amsterdam, onder leiding van advocaat Remko Roosjen, wordt elke casus met zorg en expertise behandeld. Remko Roosjen heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van franchisenemers en franchisegevers bij het oplossen van geschillen en biedt strategische juridische begeleiding.

Advocatenkantoor gespecialiseerd in franchiseovereenkomsten

Ons gespecialiseerde advocatenkantoor helpt u graag verder bij al uw vragen rondom een franchiseovereenkomst. Wanneer u advies wilt inwinnen over een contractrechtelijke vraag, dan biedt ons kantoor daartoe mogelijkheden.

Wij zijn in heel Nederland actief en bieden ook support bij internationale vraagstukken. We hebben een sterk team van advocaten met als specialisatie contractenrecht. Onze advocaat voor franchiseovereenkomsten en commercial law, Remko Roosjen, geeft leiding aan dit team en we horen graag hoe we u het beste kunnen ondersteunen.

MAAK Advocaten in Amsterdam staat bekend om haar diepgaande kennis en ervaring met franchiseovereenkomsten. Remko Roosjen heeft talloze cliënten succesvol geholpen bij het oplossen van complexe contracten en geschillen en staat bekend om zijn proactieve en oplossingsgerichte aanpak. Door zijn grondige begrip van zowel het juridische als het commerciële aspect van franchising, is hij in staat om effectieve strategieën te ontwikkelen die de belangen van zijn cliënten optimaal beschermen. Dit maakt hem de ideale keuze voor iedereen die geconfronteerd wordt met een franchisecontract of franchisegeschil.

Bent u op zoek naar andere praktijkgebieden, dan kunnen onze advocaten in Amsterdam u mogelijk ook ondersteunen, of aan een geschikte partner doorverwijzen. Uw belang staat bij ons te allen tijde voorop en we zoeken graag naar praktische oplossingen en snel resultaat. Neem contact op met onze specialist contractenrecht in Amsterdam en ontdek uw mogelijkheden.

+31 (0)20 – 210 31 38
remko.roosjen@maakadvocaten.nl

De juridische informatie in deze blog is uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve doeleinden, en geen juridisch advies door een advocaat. Hoewel wij als advocatenkantoor in Amsterdam streven naar nauwkeurigheid en actualiteit van de verstrekte juridische informatie, kunnen onze advocaten niet garanderen dat alle informatie volledig, juist of actueel is en accepteren wij geen aansprakelijkheid. Voor persoonlijk juridisch advies, raadpleeg altijd een bevoegde juridische professional, zoals onze advocaten.

Remko Roosjen

Remko Roosjen

Als partner van MAAK en advocaat commercial law geeft Remko leiding aan aan het team Commerciële Geschillen en Contractenrecht. Remko is een gespecialiseerde advocaat contractenrecht en heeft een ruime ervaring in het voeren van procedures, waaronder voor de civiele rechter, in arbitrage en mediation. Remko is verbonden aan de specialisatievereniging voor Distributie, Franchise en Agentuur en doceert regelmatig over het snijvlak van commerciële contracten en productregelgeving. Lees meer over Remko op zijn persoonlijk profiel of op LinkedIn .