Meteen naar de inhoud

Advocaat management­overeenkomst

Advocaat managementovereenkomst

Een managementovereenkomst wordt gesloten tussen de bestuurder (manager, directeur) en de werkmaatschappij (dat is doorgaans de BV en NV waarin de activiteiten worden uitgevoerd). De managementovereenkomst wordt gekwalificeerd als een overeenkomst van opdracht en onze advocaten ondernemingsrecht stellen deze regelmatig op als een structuur wordt geschapen voor het nieuwe bedrijfscluster.

Wat is een managementovereenkomst?

Een managementovereenkomst is een overeenkomst van opdracht tussen een onderneming en een natuurlijk persoon of ander bedrijf dat managementtaken uitvoert. Het is geen arbeidsovereenkomst, maar een overeenkomst waarbij de manager (opdrachtnemer) zich verbindt om tegen een vergoeding (managementfee) managementwerkzaamheden te verrichten voor de onderneming (opdrachtgever).

Kenmerken van een managementovereenkomst

  • De manager is geen werknemer maar een zelfstandige opdrachtnemer.
  • Er is geen sprake van een gezagsverhouding tussen de onderneming en de manager.
  • De manager factureert de onderneming voor de verrichte werkzaamheden en brengt btw in rekening.
  • Het arbeidsrecht (zoals ontslagbescherming, doorbetaling bij ziekte, arbeidstijden, verlof) is niet van toepassing.
  • De onderneming betaalt alleen voor daadwerkelijk gewerkte uren.

Situaties waarin een managementovereenkomst wordt gebruikt

  • Een DGA (directeur-grootaandeelhouder) sluit een overeenkomst tussen de onderneming en zichzelf als natuurlijk persoon.
  • Een statutair bestuurder sluit een overeenkomst met de onderneming.
  • Een natuurlijk persoon is bestuurder bij meerdere ondernemingen.
  • Een werkmaatschappij is bestuurder bij verschillende ondernemingen.

Het is belangrijk dat een managementovereenkomst goed wordt opgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met arbeidsrechtelijke en fiscale aspecten. Maatwerk is essentieel gezien de grote belangen en complexiteit.

Opstellen van een managementovereenkomst door een advocaat

Bij het opstellen van een managementovereenkomst houden we rekening met uiteenlopende zaken. Hoe zit het met aansprakelijkheid en de verplichtingen die tegenover de werkmaatschappij bestaan. Een sterke component bij de managementovereenkomst zijn ook de fiscale zaken. Onze advocaten ondernemingsrecht werken hiervoor altijd samen met de huisaccountant van ondernemingen, of met onze eigen zakelijke relaties. Belangrijk is dat de managementovereenkomst eerst gesloten wordt, voordat er feitelijk al uitvoering wordt gegeven aan de (beoogde) afspraken.

Opzeggen van een Managementcontract

Het opzeggen van een managementovereenkomst kan natuurlijk wanneer alle partijen het daarmee eens zijn (wederzijds goedvinden). Het is zeer aan te bevelen dat er ook een beding over de opzegging van een managementcontract in de overeenkomst zelf staat. Dit beding moet zo duidelijk mogelijk worden ingestoken, zodat er op een later moment geen discussie over de uitleg van de contractuele bepaling kan plaatsvinden.

Waar sowieso aandacht aan moet worden geschonken is of bij het opzeggen van het managementcontract de persoon waar het om gaat ook statutair directeur / bestuurder is. Wanneer dit zo is, zal ook op vennootschapsrechtelijk niveau actie moeten worden ondernomen. En kan deze niet langer daar aanblijven.

ADVOCAAT GESPECIALISEERD IN managementoVEREENKOMSTEN

Ons gespecialiseerde advocatenkantoor helpt u graag verder bij al uw vragen rondom een managementovereenkomst. Wanneer u advies wilt inwinnen over een contractuele vraag, dan biedt ons kantoor daartoe mogelijkheden. Wij zijn in heel Nederland actief en bieden ook support bij internationale vraagstukken, ook wanneer het gaat om managementovereenkomsten. We hebben een sterk team van advocaten met als specialisatie contractenrecht. Onze advocaat commercial law Remko Roosjen geeft leiding aan dit team en we horen graag hoe we u het beste kunnen ondersteunen. Bent u op zoek naar andere praktijkgebieden, dan kunnen onze advocaten in Amsterdam u mogelijk ook ondersteunen, of aan een geschikte partner doorverwijzen. Uw belang staat bij ons te allen tijde voorop en we zoeken graag naar praktische oplossingen en snel resultaat. Neem contact op met onze specialist contractenrecht in Amsterdam en ontdek uw mogelijkheden.

+31 (0)20 – 210 31 38
remko.roosjen@maakadvocaten.nl

De juridische informatie in deze blog is uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve doeleinden, en geen juridisch advies door een advocaat. Hoewel wij als advocatenkantoor in Amsterdam streven naar nauwkeurigheid en actualiteit van de verstrekte juridische informatie, kunnen onze advocaten niet garanderen dat alle informatie volledig, juist of actueel is en accepteren wij geen aansprakelijkheid. Voor persoonlijk juridisch advies, raadpleeg altijd een bevoegde juridische professional, zoals onze advocaten.