Meteen naar de inhoud

Battle of forms

Als ondernemer binnen de maakindustrie (u bent bijvoorbeeld start-upproducentimporteurdistributeurleverancier of handelsagent) hanteert u een goede set algemene voorwaarden. Deze gebruikt u onder meer om risico’s af te dekken en voor u belangrijke voorwaarden altijd weer opnieuw onderdeel te laten vormen van een overeenkomst. Wanneer u grensoverschrijdend koopovereenkomsten sluit, kunt u echter te maken krijgen met andere regels voor het gebruik van algemene voorwaarden. Bent u zich bewust van deze verschillen indien u internationaal opereert? Bent u bijvoorbeeld bekend met het Weens Koopverdrag? Wanneer voorwaarden botsen spreken we van een ‘battle of forms’ – inkoopvoorwaarden wijken bijvoorbeeld af van inkoopvoorwaarden en welke gaan dan voor?

Battle of forms bij ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN EN VERKOOPVOORWAARDEN

In een eerdere bijdrage spraken maakindustrie advocaten Martin Krüger en Remko Roosjen over het belang van een goede set algemene voorwaarden en het feit dat het ‘hebben’ van algemene voorwaarden alleen in de regel onvoldoende is. MAAK Advocaten heeft in deze vorige blog daarbij de handelsrelatie tussen twee Nederlandse bedrijven (B2B) in beeld gebracht. De advocaten van MAAK Advocaten onderstreepten daarbij het belang dat – willen uw algemene voorwaarden van toepassing zijn – de voorwaarden tenminste 1x aan uw contractspartij moeten worden verstrekt. Dat doet u uiterlijk tijdens het sluiten van de overeenkomst. Een enkele verwijzing is onvoldoende en levert (wanneer er een geschil ontstaat) een voedingsbodem aan ongewenste discussies op. Als maakindustrie advocaten adviseren en procederen Martin Krüger en Remko Roosjen van MAAK Advocaten over de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, ook in internationale zaken. Een goede set algemene voorwaarden is prachtig, maar indien ze onverkort terzijde kunnen worden gesteld, heeft u er als ondernemer niets aan.

ALGEMENE VOORWAARDEN: SNEL (EXCLUSIEF) VAN TOEPASSING IN NEDERLAND

Als ondernemer binnen de maakindustrie sluit u vaker koopovereenkomsten. Door u vervaardigde producten worden verkocht of u koopt producten in bij uw handelspartner. Dat kan variëren van complexe machines tot kleinschaligere roerende zaken. Ook wanneer u over de grens contracteert, zorgt u er natuurlijk voor dat uw handelspartner uw algemene voorwaarden ontvangt. U stuurt niet alleen een verwijzing (onder aan een offerte, factuur of briefpapier), u zorgt ook dat deze tenminste 1 x ter hand zijn gesteld. In de Nederlandse wetgeving is een afdeling opgenomen dat specifiek ziet op het thema algemene voorwaarden. Helaas kunt u daar bij internationale overeenkomsten daar niet op terugvallen. Dat is zelfs zo indien u met uw handelspartner overeenkomt dat uw overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.

BATTLE OF FORMS: WELKE ALGEMENE VOORWAARDEN GAAN VOOR?

Inkoopvoorwaarden en verkoopvoorwaarden zijn vaker tegenstrijdig. Welke gelden en het ‘spel’ daaromtrent’ noemen wij de ‘battle of forms’. Stel dat uw Nederlandse vennootschap “Maakindustrie BV” een koopovereenkomst sluit met de Duitse vennootschap “Müller GmbH” en u beide uw algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Maakindustrie BV hanteert verkoopvoorwaarden. Muller GmbH maakt gebruik van (grotendeels) tegenstrijdige inkoopvoorwaarden. De algemene voorwaarden zijn over en weer op een juiste wijze aan elkaar verstrekt. Partijen beogen de verkoop van een machine, te leveren in Duitsland. Welke voorwaarden zijn van toepassing?  (in dit voorbeeld wordt uitgegaan van een bevoegde Nederlandse rechter). Welke rol speelt internationale/uniforme regelgeving hierbij? We geven hierna meer tekst en uitleg over de battle of forms.

MOET IK HET WEENS KOOPVERDRAG VAN TOEPASSING VERKLAREN?

Zowel Nederland als Duitsland zijn aangesloten bij het zogenoemde Weens Koopverdrag. Het Weens Koopverdrag is (behoudens uitsluiting) van toepassing wanneer u internationale koopovereenkomsten sluit met betrekking tot roerende zaken. De meeste landen zijn aangesloten bij het Weens Koopverdrag.  Indien partijen het Weens Koopverdrag niet hebben uitgesloten, is het Weens Koopverdrag van toepassing op zowel de algemene voorwaarden als de toepasselijkheid daarvan. Het vormt daarmee een aanvulling op het Nederlands recht en wordt met voorrang gebruikt boven nationale regels.

Hoe zit het dan bij een battle of forms? Is het verdrag toepasselijk, dan is het van belang dat (anders dan bij nationale overeenkomsten) de zogenoemde ‘first shot rule’  niet geldt. In onze eerdere bijdrage spraken we hier al over.

Voor u is van belang dat onder het Weens Koopverdrag niet de first shot rule geldt bij de toepassing van algemene voorwaarden (‘wie het eerst komt, het eerst maalt’), maar de zogenoemde ‘knock out rule’ in de rechtspraak als vertrekpunt is aangenomen. Dat betekent niets anders dan dat tegenstrijdig bepalingen tegen elkaar worden weggestreept en het restant overblijft. Voor mogelijke leemtes wordt teruggevallen op het toepasselijke recht, zoals dat op basis van de IPR-regels (Internationaal Privaat Recht) komt vast te staan.

Tip: laat u door maakindustrie advocaten adviseren over uw positie bij internationaal zakendoen. Niet alleen de inhoud van algemene voorwaarden is van belang. Ook de wijze waarop u de hierin opgenomen rechten succesvol effectueert is minstens zo belangrijk.

ALGEMENE VOORWAARDEN EN HET WEENS KOOPVERDRAG

Anders dan bij nationale overeenkomsten, moet u er rekening mee houden dat het Weens Koopverdrag mogelijk invloed heeft op uw internationale koopovereenkomst. Het Weens Koopverdrag is van toepassing indien het niet expliciet wordt uitgesloten. Indien partijen samen onmiskenbaar aangeven dat het Weens Koopverdrag moet worden uitgesloten, dan geldt het Weens Koopverdrag niet.

Is het Weens Koopverdrag van toepassing, dan kunnen zowel uw eigen algemene voorwaarden als die van uw contractspartij in bepaalde mate van toepassing zijn. In de regel wordt al hetgeen wat tegenstrijdig is tegen elkaar weggestreept. Uw zorgvuldig opgestelde en van toepassing verklaarde algemene voorwaarden zullen dan niet veel meer waard zijn, indien uw contractpartij tegenstrijdige bedingen heeft opgenomen (in bijvoorbeeld zijn inkoopvoorwaarden). Het moge duidelijk zijn dat inkoop- en verkoopvoorwaarden vaak enorm verschillen. Als teruggevallen moet worden op het geldende recht, kan dat bijvoorbeeld zomaar betekenen dat uw aansprakelijkheid niet afdoende is beperkt, dan wel andere garanties niet langer gelden.

Tip: laat uw algemene voorwaarden jaarlijks controleren door maakindustrie advocaten. Stuur uw bestaande relaties ook alle updates toe van uw algemene voorwaarden en inventariseer uw bestaande contracten op regelmatige basis.

ADVOCAAT GESPECIALISEERD IN ALGEMENE VOORWAARDEN

Als maakindustrie advocaten adviseren en procederen Martin Krüger en Remko Roosjen van MAAK Advocaten vaak over de toepasselijkheid van algemene voorwaarden en begeleiden we ondernemingen bij het opstellen van een goede set voorwaarden. Dit doen wij ook in grensoverschrijdende handelszaken. We weten waar het over gaat bij een ‘battle of forms’ en kunnen u daarover op maat van advies voorzien. Een advocaat gespecialiseerd in algemene voorwaarden helpt u graag bij een battle of forms discussie. Neem contact op met Remko Roosjen of met een van onze andere advocaten in Amsterdam.

T:  +31 (0)20 – 210 31 38
E: mail@maakadvocaten.nl
Contactpersoon: Remko Roosjen

Remko Roosjen

Remko Roosjen

Als partner van MAAK en advocaat commercial law geeft Remko leiding aan aan het team Commerciële Geschillen en Contractenrecht. Remko is een gespecialiseerde advocaat contractenrecht en heeft een ruime ervaring in het voeren van procedures, waaronder voor de civiele rechter, in arbitrage en mediation. Remko is verbonden aan de specialisatievereniging voor Distributie, Franchise en Agentuur en doceert regelmatig over het snijvlak van commerciële contracten en productregelgeving. Lees meer over Remko op zijn persoonlijk profiel of op LinkedIn .