Ga naar de inhoud

Corona en Contracten

Doet uw onderneming zaken met China of andere landen waarvoor leveringsbeperkingen gelden en bent u importeur van producten uit China, dan heeft het Coronavirus in China mogelijk invloed op uw commerciële overeenkomsten of uw inkoopvoorwaarden. In het verlengde daarvan kunt u mogelijk ook hinder ondervinden met uw Nederlandse of Europese distributeurs of afnemers, omdat u niet kan doorleveren. Als advocaat contractenrecht krijg ik momenteel veel vragen over deze actualiteit.Neem contact met ons op

CORONAVIRUS EN COMMERCIËLE OVEREENKOMSTEN

Doordat het Coronavirus momenteel nog niet onder controle lijkt, wordt ook de vraag actueel in hoeverre bestaande overeenkomsten moeten worden gecontroleerd en zelfs moeten worden aangepast. Zo is het de vraag of een bepaling van overmacht in uw commerciële overeenkomst het Coronavirus contractueel afdekt? Heeft u door het Coronavirus nog een afnameverplichting van goederen uit China? Is de (exclusieve) samenwerking nog houdbaar? Dergelijke vragen worden steeds actueler naarmate de tijd verstrijkt.

Overmacht, ook wel Force Majeure, is een juridisch begrip dat een niet-toerekenbare onmogelijkheid aanduidt om aan een contractuele verplichting te voldoen. Wanneer we uitgaan van internationale overeenkomsten naar Nederlands recht beantwoordt het Burgerlijk Wetboek de vraag wanneer een tekortkoming niet aan een schuldenaar worden toegerekend: “Een tekortkoming kan de schuldenaar niet worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.”

BIEDT UW ‘FORCE MAJEURE’(OVERMACHT) CLAUSULE VOLDOENDE BESCHERMING?

De verplichtingen van partijen over en weer en de uitzonderingen daarop zijn vaak vastgelegd in de onderliggende overeenkomsten. Koopovereenkomsten ontbinden kan mogelijk zijn, zelfs wanneer er sprake is van overmacht. Ook kunnen distributieovereenkomsten of andere duurovereenkomsten, zoals een langdurige handelsrelatie voor de inkoop van producten, mogelijk contractueel (met directe ingang) worden opgezegd (lees hier meer over het opzeggen van duurovereenkomsten). Dit wanneer de overmacht té lang duurt en er een termijn is verbonden aan de duur van de overmacht. Het is om deze reden dat er goed aan gedaan wordt om te zien of een overmachtsclausule is opgenomen in de bestaande handelsovereenkomsten en of deze ‘Force Majeure’ bepaling ook stand houdt onder dit Coronavirus.

Zijn adequate voorzorgsmaatregelen in een overeenkomst tegen de  leveringsbeperkingen niet opgenomen binnen de verkoopketen, dan is het zaak in actie te komen. Hierbij is het dan van wezenlijk belang te onderzoeken in welke mate de contractuele verplichting ter zijde kan worden gesteld. Denk hierbij aan verkoop bij een andere verkoper/fabrikant, of tijdelijke uitzonderingen op de distributieafspraken, teneinde alsnog projecten te kunnen vlot trekken en de keten niet te laten stagneren.

Hoewel over ook onvoorziene omstandigheden kan worden nagedacht, is daar wel enige terughoudendheid in te betrachten. Temeer wanneer er al deels is nagedacht is over ‘Force Majeure’ modaliteiten in het contract (maar dit niet dekkend is). Een andere weg die zou kunnen worden bewandeld is de overkoepelende redelijkheid en billijkheid die mogelijk nog soelaas kunnen bieden. Hierbij zullen wel de omstandigheden van het geval voor een geslaagd beroep daarop getoetst moeten worden.

ADVOCAAT GESPECIALISEERD IN CONTRACTENRECHT MET BETREKKING TOT HET CORONAVIRUS

Ondervindt uw bedrijf leveringsbeperkingen door het Coronavirus dan bepalen we graag met u de koers. Datzelfde geldt wanneer u momenteel gesprekken voert met uw Nederlandse of Europese handelspartijen die nu niet beleverd kunnen worden.

T: (0)202103138
E: remko.roosjen@maakadvocaten.nl

Remko Roosjen

Remko Roosjen

Als partner van MAAK en advocaat commercial law geeft Remko leiding aan aan het team Commerciële Geschillen en Contractenrecht. Remko is een gespecialiseerde advocaat contractenrecht en heeft een ruime ervaring in het voeren van procedures, waaronder voor de civiele rechter, in arbitrage en mediation. Remko is verbonden aan de specialisatievereniging voor Distributie, Franchise en Agentuur en doceert regelmatig over het snijvlak van commerciële contracten en productregelgeving. Lees meer over Remko op zijn persoonlijk profiel of op LinkedIn .