Ga naar de inhoud

Advocaat SaaS overeenkomst

Advocaat SAAS overeenkomst

Met een SaaS overeenkomst (Software as a Service overeenkomst) wordt een afspraak gemaakt over het aanbieden van software aan als een online dienst. Onze advocaten stellen SaaS overeenkomsten op voor partijen en adviseren over de kansen en risico’s bij een dergelijk contract. Wanneer er een geschil is ontstaan over het gebruik van bijvoorbeeld een CRM systeem of ander software pakket, kunnen we u ook begeleiden in de gesprekken met uw handelspartner. Wanneer het moet, treden we ook voor u op voor de civiele rechter.

Wat is een SAAS overeenkomst?

Een SaaS (Software as a Service) overeenkomst is een contract waarin de voorwaarden voor het gebruik van online software worden vastgelegd tussen de leverancier en de klant. De belangrijkste aspecten die in een SaaS-overeenkomst worden geregeld zijn:

Beschrijving van de dienst: een duidelijke omschrijving van de software die als dienst wordt aangeboden, inclusief de functionaliteiten en eventuele gebruiksbeperkingen.

Beschikbaarheid en onderhoud: afspraken over de beschikbaarheid van de dienst, zoals uptime-percentages en hoe verstoringen worden opgelost. Ook afspraken over het uitvoeren van updates, upgrades en onderhoud.

Gegevensbeveiliging en back-ups: bepalingen over de beveiliging van de data van de klant en het maken van back-ups om dataverlies te voorkomen.

Gebruiksrechten en intellectueel eigendom: bepalingen over de gebruiksrechten van de software voor de klant en dat het intellectueel eigendom bij de leverancier blijft.

Vergoedingen en betaling: de financiële voorwaarden zoals de vergoeding voor het gebruik van de software, facturering en betalingstermijnen.

Looptijd en opzegging: de ingangsdatum, looptijd van de overeenkomst en de voorwaarden voor verlenging of opzegging.

De SaaS-overeenkomst biedt duidelijkheid over de rechten en plichten van beide partijen bij het gebruik van de online software als dienst.

Opstellen SaaS overeenkomst door een advocaat

Een SaaS overeenkomst is een cruciaal contract dat de rechten en plichten regelt tussen een softwareleverancier en een klant voor het gebruik van software als een online dienst. Het is verstandig om een gespecialiseerde advocaat in te schakelen voor het opstellen van een degelijke SaaS overeenkomst om de volgende redenen:

 1. Duidelijke afspraken over dienstverlening en productspecificaties: een advocaat kan ervoor zorgen dat de overeenkomst heldere afspraken bevat over de functionaliteiten die de software moet bieden, de service levels (zoals beschikbaarheid en reactietijden), onderhoud, updates en upgrades.
 2. Bescherming intellectueel eigendom en maatwerk: bij maatwerk of aanpassingen voor specifieke klanten is het cruciaal om goed vast te leggen wie de eigendomsrechten heeft over de aangepaste software-onderdelen. Een advocaat kan hier de juiste clausules voor opnemen.
 3. Naleving privacywetgeving (AVG): omdat bij SaaS vaak persoonsgegevens worden verwerkt, moet de overeenkomst voldoen aan de AVG-regels. Een advocaat kan een verwerkersovereenkomst opstellen met de juiste afspraken hierover.
 4. Service level afspraken en boeteclausules: een advocaat kan duidelijke service levels vastleggen, zoals uptime-garanties, en boeteclausules opnemen indien de leverancier hier niet aan voldoet. Dit geeft de klant meer zekerheid.
 5. Beperking van aansprakelijkheid: in een SaaS overeenkomst is het essentieel om de aansprakelijkheid van beide partijen goed af te bakenen en te beperken. Een advocaat kan hier de juiste formuleringen voor opnemen.

Door een gespecialiseerde advocaat contractenrecht in te schakelen, kunnen zowel de leverancier als de klant hun belangen goed beschermen in de SaaS overeenkomst.

Opzeggen SaaS overeenkomst

Een SaaS-overeenkomst (Software as a Service) is een contract voor bepaalde duur tussen de gebruiker en de SaaS-provider. Het tussentijds opzeggen van een dergelijke overeenkomst is in principe niet toegestaan, tenzij dit expliciet is overeengekomen.

Opzeggingsmogelijkheden SaaS contract

 • Een SaaS-overeenkomst voor bepaalde duur kan in principe niet tussentijds worden opgezegd door één van de partijen, tenzij dit expliciet is overeengekomen in het contract.
 • De overeenkomst moet worden nagekomen tot het einde van de overeengekomen termijn, waarna deze eventueel kan worden verlengd of opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn.
 • Tussentijdse opzegging is alleen mogelijk als dit uitdrukkelijk is opgenomen in de overeenkomst, bijvoorbeeld bij een bijzondere omstandigheid.

Gevolgen bij onrechtmatige opzegging van een SaaS overeenkomst

 • Als een SaaS-provider de overeenkomst voor bepaalde duur eenzijdig en onrechtmatig opzegt, kan dit worden gezien als een toerekenbare tekortkoming (wanprestatie).
 • De gebruiker kan dan aanspraak maken op schadevergoeding voor de geleden schade, zoals de implementatiekosten en kosten voor juridische bijstand.
 • Een rechter kan in uitzonderlijke gevallen oordelen dat de opzeggingsregeling onredelijk of onbillijk is, bijvoorbeeld bij een langdurige en afhankelijke samenwerking met grote belangen.

In de meeste gevallen is tussentijdse opzegging van een SaaS-overeenkomst voor bepaalde duur dus niet toegestaan, tenzij dit expliciet is overeengekomen. Bij onrechtmatige opzegging kan de gebruiker aanspraak maken op schadevergoeding.

Wat regelt u in een SaaS overeenkomst?

U regelt afspraken over de looptijd, het gebruik en de wijze wanneer zaken niet goed verlopen. U moet ook rekening houden met de privacyregels, zoals de AVG en het bezitten van verwerkersovereenkomsten. Het belangrijkste van alles natuurlijk zijn natuurlijk de productspecificaties, wat moet de software kunnen, hoe worden technische issues opgelost en hoe wordt de kwaliteit gegarandeerd? Over deze thema’s moet u nadenken wanneer u hiermee in aanraking komt.

Advocatenkantoor gespecialiseerd in SaaS overeenkomsten

Ons gespecialiseerde advocatenkantoor helpt u graag verder bij al uw vragen rondom het opstellen of opzeggen van SaaS overeenkomsten. Wanneer u daarover juridisch advies wilt inwinnen, dan biedt ons kantoor daartoe mogelijkheden. Wij zijn in heel Nederland actief en bieden ook support bij internationale vraagstukken. We hebben een sterk team van advocaten met als specialisatie contractenrecht. Onze advocaat commercial law Remko Roosjen geeft leiding aan dit team en we horen graag hoe we u het beste kunnen ondersteunen. Bent u op zoek naar andere praktijkgebieden, dan kunnen onze advocaten in Amsterdam u mogelijk ook ondersteunen, of aan een geschikte partner doorverwijzen. Uw belang staat bij ons te allen tijde voorop en we zoeken graag naar praktische oplossingen en snel resultaat. Neem contact op met onze specialist contractenrecht in Amsterdam en ontdek uw mogelijkheden.

+31 (0)20 – 210 31 38
remko.roosjen@maakadvocaten.nl

De juridische informatie in deze blog is uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve doeleinden, en geen juridisch advies door een advocaat. Hoewel wij als Nederlands  advocatenkantoor in Amsterdam streven naar nauwkeurigheid en actualiteit van de verstrekte juridische informatie, kunnen onze advocaten niet garanderen dat alle informatie volledig, juist of actueel is en accepteren wij geen aansprakelijkheid. Voor persoonlijk juridisch advies, raadpleeg altijd een bevoegde juridische professional, zoals onze advocaten.