Ga naar de inhoud

Wat houdt het begrip “rechtskeuze” in het internationaal privaatrecht in?

Rechtskeuze

Rechtskeuze in het internationaal privaatrecht betekent dat partijen met een internationale rechtsverhouding de vrijheid hebben om zelf te bepalen welk rechtsstelsel van toepassing is op hun overeenkomst of rechtsverhouding. Deze keuze moet uitdrukkelijk worden gedaan of anderszins voldoende duidelijk blijken, waarbij een veronderstelde rechtskeuze, gebaseerd op enkel een veronderstelling, niet toelaatbaar is. De rechtskeuze moet voldoen aan de vormvereisten van het gekozen recht of het recht van het land waar de keuze is gemaakt. De materiële geldigheid van de rechtskeuze wordt bepaald door het gekozen rechtsstelsel, maar kan beperkt worden door dwingende bepalingen van het recht van een land waar alle aanknopingspunten zich bevinden, of door dwingend Europees recht. De rechtskeuze is geleidelijk aanvaard in verschillende rechtsgebieden, zoals contractenrecht, onrechtmatige daad, echtscheiding, huwelijksvermogensrecht en erfrecht. Wanneer er geen rechtskeuze is gemaakt, moet het toepasselijke recht worden bepaald aan de hand van objectieve conflictregels.

Rechtskeuzeclausule in een overeenkomst

Rechtskeuze in het internationaal privaatrecht houdt in dat partijen bij een internationale overeenkomst zelf kunnen bepalen welk recht van toepassing is op hun contract. Dit is een belangrijk concept bij grensoverschrijdende transacties en overeenkomsten.

Enkele kernpunten over rechtskeuze:

 1. Partijen kunnen expliciet of impliciet overeenkomen welk nationaal recht hun overeenkomst zal beheersen.
 2. Als er geen rechtskeuze wordt gemaakt, zal in geval van een geschil worden teruggevallen op de regels van het internationaal privaatrecht om het toepasselijke recht te bepalen.
 3. Rechtskeuze biedt partijen rechtszekerheid en voorspelbaarheid, omdat ze weten welk rechtssysteem van toepassing zal zijn.
 4. In de Europese Unie wordt rechtskeuze voor internationale overeenkomsten geregeld door de Rome I Verordening.
 5. Er zijn grenzen aan rechtskeuze. Bijvoorbeeld, in sommige gevallen kunnen dwingende bepalingen van een ander rechtsstelsel toch van toepassing zijn, ondanks een andersluidende rechtskeuze.
 6. Bij het maken van een rechtskeuze spelen factoren als taal, toegankelijkheid en inhoud van het gekozen recht een rol.
 7. Het is af te raden om geen rechtskeuze te maken, omdat dit kan leiden tot onduidelijkheid en mogelijke geschillen over welk recht van toepassing is.

Hoe beïnvloedt de rechtskeuze de interpretatie van een contract?

Rechtskeuze is dus een belangrijk instrument in het internationaal privaatrecht dat partijen in staat stelt om zelf te bepalen welk rechtssysteem hun overeenkomst zal beheersen, wat bijdraagt aan rechtszekerheid in internationale transacties.

De rechtskeuze heeft een aanzienlijke invloed op de interpretatie van een contract in het internationaal privaatrecht. Hier zijn enkele belangrijke manieren waarop de rechtskeuze de contractinterpretatie beïnvloedt:

 1. Toepasselijk rechtsstelsel: De rechtskeuze bepaalt welk nationaal rechtsstelsel van toepassing is op de overeenkomst. Dit betekent dat de regels, principes en jurisprudentie van het gekozen rechtsstelsel leidend zijn bij de interpretatie van contractuele bepalingen.
 2. Dwingende bepalingen: Het gekozen recht kan dwingende bepalingen bevatten waarvan partijen niet mogen afwijken. Deze bepalingen kunnen de interpretatie en uitvoering van het contract beïnvloeden, zelfs als ze niet expliciet in het contract zijn opgenomen.
 3. Uitlegmethoden: Verschillende rechtsstelsels kunnen verschillende methoden hanteren voor de uitleg van contracten. De rechtskeuze bepaalt welke uitlegmethoden worden toegepast, wat kan leiden tot verschillende interpretaties van dezelfde contractuele bepalingen.
 4. Taal en toegankelijkheid: De keuze voor een bepaald rechtsstelsel kan invloed hebben op de taal waarin het contract wordt opgesteld en geïnterpreteerd. Dit kan gevolgen hebben voor de toegankelijkheid en het begrip van de contractuele bepalingen voor de betrokken partijen.
 5. Rechtszekerheid: Een duidelijke rechtskeuze biedt partijen meer rechtszekerheid, omdat ze weten welk recht van toepassing is en hoe het contract geïnterpreteerd zal worden in geval van een geschil.
 6. Invloed op geschillenbeslechting: De rechtskeuze kan ook invloed hebben op hoe eventuele geschillen worden opgelost, aangezien de gekozen rechter of arbiter het contract zal interpreteren volgens het gekozen recht.
 7. Partijautonomie: De Rome I-Verordening stelt partijautonomie centraal, wat betekent dat partijen in principe vrij zijn om elk willekeurig rechtsstelsel te kiezen. Dit geeft partijen de mogelijkheid om een rechtsstelsel te kiezen dat het beste aansluit bij hun behoeften en verwachtingen.

Het is belangrijk op te merken dat het maken van een weloverwogen rechtskeuze cruciaal is voor de interpretatie en uitvoering van internationale overeenkomsten. Het nalaten van een rechtskeuze kan leiden tot onduidelijkheid en mogelijke geschillen over welk recht van toepassing is, wat de interpretatie van het contract kan bemoeilijken.

Advocaat gespecialiseerd in rechtskeuze clausules

Ons gespecialiseerde advocatenkantoor helpt u graag verder bij al uw vragen rondom rechtskeuzes. Wanneer u juridisch advies wilt inwinnen, dan biedt ons kantoor daartoe mogelijkheden. Wij zijn in heel Nederland actief en bieden ook support bij internationale vraagstukken. We hebben een sterk team van advocaten met als specialisatie contractenrecht. Onze advocaat commercial law Remko Roosjen geeft leiding aan dit team en we horen graag hoe we u het beste kunnen ondersteunen. Bent u op zoek naar andere praktijkgebieden, dan kunnen onze advocaten in Amsterdam u mogelijk ook ondersteunen, of aan een geschikte partner doorverwijzen. Uw belang staat bij ons te allen tijde voorop en we zoeken graag naar praktische oplossingen en snel resultaat. Neem contact op met onze specialist contractenrecht in Amsterdam en ontdek uw mogelijkheden.

+31 (0)20 – 210 31 38
remko.roosjen@maakadvocaten.nl

De juridische informatie in deze blog is uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve doeleinden, en geen juridisch advies door een advocaat. Hoewel wij als Nederlands advocatenkantoor in Amsterdam streven naar nauwkeurigheid en actualiteit van de verstrekte juridische informatie, kunnen onze advocaten niet garanderen dat alle informatie volledig, juist of actueel is en accepteren wij geen aansprakelijkheid. Voor persoonlijk juridisch advies, raadpleeg altijd een bevoegde juridische professional, zoals onze advocaten.

Remko Roosjen

Remko Roosjen

Als partner van MAAK en advocaat commercial law geeft Remko leiding aan aan het team Commerciële Geschillen en Contractenrecht. Remko is een gespecialiseerde advocaat contractenrecht en heeft een ruime ervaring in het voeren van procedures, waaronder voor de civiele rechter, in arbitrage en mediation. Remko is verbonden aan de specialisatievereniging voor Distributie, Franchise en Agentuur en doceert regelmatig over het snijvlak van commerciële contracten en productregelgeving. Lees meer over Remko op zijn persoonlijk profiel of op LinkedIn .