Meteen naar de inhoud

vof overeenkomst

Bij het oprichten van een vennootschap onder firma (vof) moet u aan een aantal zaken denken. In de vof overeenkomst legt u de belangrijkste afspraken vast. Onze advocaten ondernemingsrecht helpen u bij het opstellen van de vof overeenkomst.

Wat is een vennootschap onder firma?

Een vennootschap onder firma (vof) is een bedrijfsmatige samenwerkingsvorm tussen twee of meer personen. De vennoten in de vof zijn in de regel aansprakelijk voor elkaars bestuurshandelingen en bedrijven. Anders dan een BV is de aansprakelijkheid niet beperkt.

Wat wordt er geregeld in een vof overeenkomst?

In een vof overeenkomst worden de voornaamste spelregels afgesproken. Denk hierbij aan de verdeling van interne verantwoordelijkheden, aansprakelijkheid en financiële afspraken. Ook de risico’s en continuïteit van de onderneming worden hierin beheerst.

Welke bevoegdheden heeft een vennoot binnen een vof?

Het vertrekpunt is dat een vennoot de vof onbeperkt mag binden. Wanneer die reikwijdte te ruim is, kan deze contractueel worden beperkt. Wil je elkaar als vennoot ook financieel beperken, dan kan dat door in het handelsregister een beperking te laten registreren. Op deze wijze is het ook voor derden inzichtelijk tot hoever de vennoot zaken mag doen.

Wat neemt u op in een vof overeenkomst?

In een vof overeenkomst doet u er verstandig aan om afspraken te maken over de volgende onderwerpen:
1. Het doel van de vof.
2. De inbreng van de vennoten.
3. De verdeling van de winst.
4. Ziekte en arbeidsongeschiktheid.
5. Concurrentiebedingen.
6. Geschillenregeling.

vof overeenkomst opstellen

Een vof overeenkomst opstellen tussen vennoten is niet verplicht, maar zeker aan te bevelen. Er is een grote mate van contractvrijheid om zaken zo in te richten als jij dat wilt. Hiermee stem je de vof overeenkomst af op je eigen situatie. Onze advocaten contractenrecht hebben veel ervaring met het opstellen van een vof overeenkomst. De valkuilen en kansen zullen we voor u in beeld brengen en samen met u komen we tot een goed document waar u mee verder kunt.

Het is verstandig de doelomschrijving zo goed mogelijk neer te zetten. Daarmee ontstaat er geen misverstand over wat partijen beogen te realiseren met de samenwerking. Wanneer het belang van de vennootschap niet goed wordt nagestreefd, kan dit leiden tot een persoonlijke aansprakelijkheid van een van de vennoten. Als deze doelomschrijving te vaag is, is minder duidelijk of een vennoot het belang van de vof dient.

Duur van een vof overeenkomst

De duur van een vof overeenkomst is belangrijk om goed vast te leggen in de overeenkomst. Is er een bepaalde tijd voor de samenwerking afgesproken, dan dient die in de regel ook te worden nagekomen door de vennoten. Wanneer een vof overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan, dan is de overeenkomst doorgaans tamelijk eenvoudig opzegbaar. Laat u hierover adviseren door een advocaat contractenrecht..

Inbreng in een vennootschap onder firma

Wat u inbrengt in de vof kunt u samen afspreken. In de regel wordt kennis, arbeid en/of goederen ingebracht. Wanneer er zaken zoals geld, inventaris of materialen worden ingebracht, doet u er goed aan dit nauwkeurig te beschrijven in de vof overeenkomst. Op deze manier ontstaan er bij (het einde van) de samenwerking geen misverstanden / discussies.

Advocaat gespecialiseerd in vof geschillen

Niet iedere samenwerking verloopt vlekkeloos. Wanneer er tussen vennoten een discussie oplaait, gaat dat in de kern altijd om geld. De beloningsstructuur staat ter discussie of een vennoot komt zijn contractuele verplichtingen niet na.

Partijen doen er goed aan om vóór een discussie al een geschillenregeling te hebben afgesproken in de vof overeenkomst. Wanneer de vennoten ontevreden zijn met elkaar, scheelt dat een hoop discussie over (bijvoorbeeld) welke eerste stappen moeten worden gezet naar een oplossing, of welk forum bevoegd is om over een geschil tussen vennoten te oordelen.

Een advocaat gespecialiseerd in vof geschillen kan u in iedere fase bijstaan. Onze advocaten ondernemingsrecht hebben de kennis en expertise om u bij te staan voor de civiele rechter, of om te kijken of een regeling nog mogelijk is buiten de rechter om. Vaak gaat de discussie over de uitleg van de vof overeenkomst en wat partijen over en weer van elkaar mochten verwachten en aan elkaar mogen toekennen. De kans op dergelijke discussies wordt gereduceerd bij het sluiten van een goede en op maat gemaakt vof-contract.

Als een vennoot zijn werkzaamheden neerlegt en stopt bij de vof, heeft hij recht op zijn inbreng en een deel van waarde van de onderneming. Ging het niet goed met de vof, dan moet er bijgestort worden. Ook goede afspraken hierover zijn belangrijk.

Ziekte en arbeidsongeschiktheid bij een vof

Een verzekering kan het risico van ziekte en arbeidsongeschiktheid afdekken. Het is belangrijk dat u hier vooraf over nadenkt, omdat dergelijke verrassingen veelal een grote invloed hebben op de continuïteit van de vennootschap. Samen kun je ook afspraken maken over ‘hoe om te springen bij ziekte of arbeidsongeschiktheid?’. Een belangrijke afspraak is bijvoorbeeld hoelang een vennoot recht heeft op winst bij ziekte en hoelang een medevennoot zal moeten doorbetalen. Ook moet er zicht zijn over de vraag hoelang de situatie moet voortduren. Met andere woorden, wanneer stopt de samenwerking wanneer dit speelt? Kortom, genoeg zaken om over na te denken en mee te nemen in de vof overeenkomst. Onze advocaten in Amsterdam kunnen u daarbij ondersteunen.

De vof en Hoofdelijke aansprakelijkheid

De vof en hoofdelijke aansprakelijkheid worden vaak in een adem genoemd. Dat is onterecht, omdat je in de vof overeenkomst hoofdelijke aansprakelijkheid niet kan uitsluiten. Wanneer een partij een vordering heeft op de vof, staat het de schuldeiser vrij bij wie hij zijn vordering neerlegt. Een schuldeiser heeft met interne regelingen over aansprakelijkheid niet van doen. Het is dus belangrijk te beseffen dat een schuldeiser vaak zal kiezen voor een vordering op de vennoot met de meeste financiële middelen. Intern moet dus een goed instrument worden gekozen dat de interne verdeling evenredig gewaarborgd blijft.

Concurrentiebeding in de vof overeenkomst

Wanneer de samenwerking in de vof eindigt, is het vaak zo dat een uittredende vennoot elders zijn kennis en expertise een vervolg geeft. Dat kan concurrerend zijn met de bedrijfsactiviteiten van de vof. Sterker, bedrijfsgevoelige informatie kan zich gaan richten tegen de vof en uw voormalige vennoot kan zomaar lijnrecht tegenover u komen te staan. Om dit tot een minimum te beperken is het goed een concurrentiebeding in de vof overeenkomst op te nemen. Samen spreekt u af wat u redelijk vindt als de samenwerking eindigt. Op deze wijze voorkomt u op dit punt een grote discussie.

Opzeggen vof overeenkomst

Wanneer de samenwerking niet langer goed loopt, of wanneer de doelen zijn bereikt, kan een vennoot er baat bij hebben het vof-contract op te zeggen. Over de wijze waarop u uit elkaar gaat, welke termijnen in acht moeten worden genomen en of er daarnaast nog een vergoeding verschuldigd is, regelt u ook in de vof overeenkomst. Wanneer er discussie te verwachten valt over de opzegging van de vof overeenkomst, doet u er goed aan tijdig met een advocaat ondernemingsrecht te schakelen. Wanneer dit zorgvuldig gebeurt, kan een verdere escalatie of mogelijk onomkeerbare schade zoveel mogelijk worden voorkomen.

Advocaat voor vof overeenkomsten

Een advocaat voor vof overeenkomsten kan alle hiervoor genoemde zaken in een vof overeenkomst gieten. Onze advocaten bekijken samen met u welke bepalingen in de vof overeenkomst niet mogen ontbreken. Wilt u advies inwinnen over een vof overeenkomst, of heeft u een zakelijk geschil over een vof overeenkomst, onze advocaten in Amsterdam helpen u graag verder.

T:  +31 (0)20 – 210 31 38
E: mail@maakadvocaten.nl