Advocaat bij

Overeenkomst van geldlening

Een overeenkomst van geldlening moet goed op papier staan om latere onenigheid te vermijden. De meeste zaken die wij als advocaat contractenrecht tegenkomen houdt verband met de uitleg van een contractueel overeengekomen afspraak. Wanneer zaken onduidelijk zijn is dat namelijk een voedingsbodem voor meerdere uitlegvragen en dus discussie. Wanneer u een onderhandse lening afsluit verdient het aanbeveling deze vast te leggen in een overeenkomst van geldlening. De specialisten contractenrecht van MAAK Advocaten lopen dus vaak tegen geschillen aan, waarbij niet goed is nagedacht onderhandelt over de voorwaarden van een overeenkomst van geldlening. Ook kan het verstandig zijn uw overeenkomst van geldlening te laten registreren bij de belastingdienst. Kortom, een overeenkomst van geldlening opstellen is een vak apart en laat u hierover goed adviseren.

Neem contact met ons op

Overeenkomst van geldlening opstellen door advocaat

U sluit een schriftelijke overeenkomst van geldlening omdat u als verstrekker of lener het belang ziet van een goede afspraak. In algemene zin is het verstandig om de overeenkomst van geldlening te laten toetsen door deskundige, zoals een advocaat. Hiermee voorkomt u dat u belangrijke zaken over het hoofd ziet en dat uw belangen zo optimaal mogelijk gewaarborgd blijven.

Opeisbaarheid overeenkomst van geldlening

In de overeenkomst van geldlening geeft u aan tegen welke termijn de geldlening moet worden terugbetaald. Ook wordt er in de overeenkomst van geldlening een wettelijke of contractuele rente opgenomen die de lener betaalt aan de verstrekkende partij. Vaak is een geldlening direct en volledig opeisbaar als een termijn onbetaald blijft. Contractueel bezien is er een aantal mogelijkheden om hier een passende op maat gemaakte afspraak over te maken. Zo kan er een extra termijn worden gegeven als er eenmalig een termijn te laat betaald is, of kan er de eis van een ingebrekestelling worden gesteld.

Kort geding aanspannen over overeenkomst van geldlening

Wanneer u vreest dat de overeenkomst van geldlening niet langer zal worden nagekomen, kunt u bij spoedeisendheid betaling (van een voorschot) afdwingen in een kort geding procedure. Doorgaans staat u binnen 4-6 weken voor de rechter en heeft u 2 weken later een uitspraak. Bent u het niet eens met de opeisbaarheid van de geldlening, dan is het zaak dat u beslagen ten ijs komt. De procesadvocaten van MAAK Advocaten hebben ervaring met deze geschillen en kunnen u bijstaan in een procedure bij de rechter.

Neem contact met ons op

Zo kan MAAK u helpen

MAAK Advocaten kan u begeleiden bij het opstellen van een overeenkomst van geldlening. Bij een gerezen geschil kunnen onze procesadvocaten u bijstaan. We gaan voor duurzame relaties met onze opdrachtgevers. Ons eerste overleg is altijd vrijblijvend en vertrouwelijkheid is gewaarborgd. Telefonisch zijn we voor u van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 21.00 uur bereikbaar onder T: 020 210 31 38 en e-mails lezen we dagelijks (mail@maakadvocaten.nl). Vooraf een vraag insturen of een terugbelverzoek achterlaten? Dat kan via ons contactformulier.