Meteen naar de inhoud

Opschorting of staking van werk door prijsstijgingen

Opschorting en staking van werk door prijsstijging

De Raad van Arbitrage heeft in een recente uitspraak gedaan over de vraag of de opschorting of staking van werk vanwege prijsstijgingen is toegestaan. Onze advocaten contractenrecht en procesrecht krijgen in deze roerige tijden vaker de vraag hoe naar onvoorziene prijsstijgingen en uitgestelde leveringen moet worden aangekeken. In deze zaak die speelde bij de Raad van Arbitrage hebben partijen een aannemingsovereenkomst gesloten voor de bouw van een bedrijfsruimte.

Vordering bij scheidsgerecht over het bouwgeschil

Aanneemster stelt aanspraak te maken op stagnatiekosten wegens een te late start van de bouw alsook op grond van kostenverhogende omstandigheden. Opdrachtgeefster heeft hierop verzocht om een specificatie van de door aanneemster gestelde prijsstijgingen. Aanneemster heeft een factuur aan opdrachtgeefster gestuurd nu zij de vordering tijdens de uitvoering van het werk uitbetaald wilde zien. Opdrachtgeefster heeft hiertoe een kort geding aangespannen en vordert bij het scheidsgerecht over het bouwgeschil samengevat als volgt:

  1. Aanneemster te verbieden zich vanwege prijsstijgingen en/of een vordering tot verhoging van de aanneemsom te beroepen op opschorting of staking van het werk totdat over de vordering in een bodemprocedure is beslist;
  2. Aanneemster te veroordelen om de werkzaamheden onverkort voort te zetten.

Vonnis van de arbiter over de opschorting en staking

De Aanneemster wilde de vergoeding nog tijdens het werk zien uitbetaald. De Arbiter in deze procedure heeft echter besloten dat Aanneemster zich niet mag beroepen op opschorting of staking van het werk totdat hierover is beslist in een bodemprocedure, die Aanneemster zelf zal moeten aanspannen. Hij oordeelt dat er sprake is van bijbetaling waar Aanneemster aanspraak op maakt. Hiertoe is het dan ook aan Aanneemster om bewijs te leveren dat deze vordering haar toekomt. Dit bewijs is door Aanneemster echter niet geleverd. Daarnaast oordeelt Arbiter dat (iedere) Aanneemster in beginsel gebruik mag maken van zowel het opschortings- als het retentierecht, echter bestaan in sommige gevallen, zoals ook in onderhavige zaak, omstandigheden die ervoor zorgen dat er geen aanspraak kan worden gemaakt op deze dwangmiddelen.  

Arbitrage vs een bodemzaak: hoe werkt het?

De arbitrage in kort geding is vergelijkbaar met het kort geding voor de overheidsrechter. Een kort geding leidt tot een voorlopige voorziening, dat wil zeggen dat er een voorlopige beslissing wordt genomen. Hierop volgt vervolgens de bodemprocedure waarin het geschil definitief beslecht wordt. In een arbitraal kort geding wordt een arbiter benoemd door het Nederlands Arbitrage Instituut en deze wordt geacht de procedure binnen een maand, of indien nodig op een nog kortere termijn, in zijn geheel af te ronden. Na de zitting wordt vervolgens een arbitraal vonnis gewezen. Dit vonnis is voor alle partijen bindend en kan door een voorzieningenrechter voor tenuitvoerlegging vatbaar worden verklaard. Hiermee is het arbitraal vonnis gelijk aan een vonnis van de overheidsrechter.   

Stagnatieschade bij een aannemingsovereenkomst

In de bouw heeft men veel te maken met stagnatie in het bouwproces. De UAV 2012 (Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012) zien op de contractuele relatie tussen de aannemer en de opdrachtgever. Deze algemene voorwaarden kunnen op een aannemingsovereenkomst van toepassing worden verklaard. Hiertoe zal er duidelijkheid verschaft kunnen worden wat er in het geval van stagnatie voor maatregelen kunnen worden getroffen, wie de rekening moet betalen en een mogelijke arbitrageclausule.

Advocaat gespecialiseerd in arbitrage en bouwschade

Wilt u meer weten over de opschorting en staking van werk door prijsstijgingen? MAAK Advocaten is onder andere gespecialiseerd in het contractenrecht en heeft een sterke focus op arbitrage, waaronder ook zaken die met bouwschade verband houden. Vanwege onze specialistische kennis kunnen we snel en efficiënt de koers bepalen voor het opstarten van de arbitrageprocedure. Wilt u advies inwinnen over uw geschil over een aannemingsovereenkomst of bij het opstellen van een aannemingsovereenkomst? Of bent u voornemens een arbitrageprocedure te starten over een reeds bestaande overeenkomst? Neemt u gerust contact op met onze advocaat contractenrecht of met een van onze andere advocaten in Amsterdam.

+31 (0)20 – 210 31 38
remko.roosjen@maakadvocaten.nl

Remko Roosjen

Remko Roosjen

Als partner van MAAK en advocaat commercial law geeft Remko leiding aan aan het team Commerciële Geschillen en Contractenrecht. Remko is een gespecialiseerde advocaat contractenrecht en heeft een ruime ervaring in het voeren van procedures, waaronder voor de civiele rechter, in arbitrage en mediation. Remko is verbonden aan de specialisatievereniging voor Distributie, Franchise en Agentuur en doceert regelmatig over het snijvlak van commerciële contracten en productregelgeving. Lees meer over Remko op zijn persoonlijk profiel of op LinkedIn .